Atleidimas turi didelę galią. Labai svarbu atleisti sau ir kitiems, norint gyventi ilgai ir laimingai. Kartais užtenka išsiaiškinti tikslią priežastį ir atleisti, kad beveik akimirksniu praeitų arba susilpnėtų ligos simptomai. Atleidus įvyksta radikalūs gyvybinės energijos pokyčiai, išsisprendžia konfliktai, atsiveria nauji keliai ir galimybės.

 

psichologija

Viena iš galingiausių ir neįtikėtinai gerai veikiančių atleidimo technikų yra psichologinė dieta, kurią pirmieji sugalvojo italų psichoterapeutai. Pagrindinė jos idėja, pasiskolinta iš Biblijos: „Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų? Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“ (Evangelija pagal Matą, 18, 21 – 22).

 

Psichologinės dietos tikslai:

 

  • Išvalyti neigiamą psichinę programą.
  • Atverti ir paleisti emocinius blokus ir traumas.
  • Atlaisvinti vidinius pančius, mazgus, dėl kurių netenkama daug energijos.
  • Keisti santykius su žmonėmis, keisti nebeveikiantį bendravimo modelį į naują, geresnį, pamiršti išankstines nuostatas ir įsitikinimus, bendraujant su kitu žmogumi – bendrauti su tikru žmogumi, tokiu, koks jis yra čia ir dabar.
  • Išspręsti gyvybiškai svarbias problemas.
  • Išvalyti mentalinius ir astralinius kūnus nuo „šiukšlių“, kurios susikaupė per ilgus gyvenimo metus.

 

Dietos rašymo technika

 

Psichologinė dieta rašoma šiems žmonėms (net jeigu jie jau yra mirę) arba valdžios institucijoms: sau patiems, mamai, tėčiui, broliams ir seserims, seneliams ir kitiems giminaičiams, su kuriais gyvenote iki 16 metų, vaikams, valstybei, politinei partijai ir bažnyčiai.

 

Dieta rašoma pagal griežtą planą. Pirma parašoma viskas vienam žmogui, po to pereinama prie kito (negalima rašyti vienu metu keliems žmonėms). Dietai rašyti skiriamos 7 dienos, kasdien reikia parašyti apie 70 pasiūlymų, kuriuos užrašę neskaitykite dar kartą ir nerodykite niekam to, ką užrašėte. Jeigu nors vieną dieną praleidote, pradėkite vėl iš naujo septynių dienų rašymo ciklą. Dietos plano nerekomenduojama rašyti kompiuteriu, geriausia rašyti ranka. Rašant ranka analizavimas prasideda giliuosiuose pasąmonės kloduose.

 

Pradėti rašyti galima pagal tokį planą: „Aš [įterpti pilną vardą] atleidžiu [įrašyti pilną vardą asmens, kuriam rašoma ši dieta] už [įrašyti, už ką tiksliai jam reikia atleisti]. Pavyzdžiui: „Aš, Ona Petraitienė, atleidžiu savo motinai, kad vaikystėje liepė klūpėti ant žirnių. Aš, Ona, atleidžiu motinai už aukštą kraujospūdį. Aš, Ona, atleidžiu motinai už nuolatinius skundus apie gyvenimą. Sakinio pradžią visada reikia rašyti be jokių sutrumpinimų, nevalia nieko nepraleisti, nedėti jokių brūkšnelių.

 

Parašius 70 tokių pasiūlymų lapus reikėtų sudeginti ir pelenus nuleisti į tualetą. Patariama dietą sudeginti tą pačią dieną, kai ji parašoma. Jeigu nėra galimybės iš karto sudeginti, lapus galima suplėšyti ir tada nuleisti tualete. Tada, kai parašyta dieta deginama, reikėtų surašyti pozityvius teiginius, kurie pakeistų išvalytus neigiamus. Dabar reikės galvoti apie tai, kaip mylite šį asmenį, kaip gerai su juo elgiatės ir pan.

 

Šioje dietoje reikėtų surašyti viską, dėl ko kaltinate savo mamą, paminėti visas problemas, įžeidimus santykiuose ir traumas, viską, kas jums kėlė apmaudą, visas gyvenimo aplinkybes, kurios jums nepatiko, visas sveikatos problemas, santykius su pasauliu ir kitais žmonėmis, visas jos ligas ir visas savo pačių ligas, sunkumus, kuriuos patyrėte vaikystėje, visus negatyvius dalykus savo ir jos šeiminiame gyvenime, seksualines problemas, probleminius santykius su moterimis, sunkius santykius su vaikais (jie neklauso, jie dažnai serga ir pan.). Atleiskite savo mamai už visą savo gyvenimą, dalykus jame, kurių jūs nebenorėtumėte pakartoti (pavyzdžiui, už jos požiūrį į pinigus ir nuolatinį taupymą juodai dienai, nenorą leisti pinigų sau, už jos požiūrį į kitus žmones, nepasitikėjimą kitais žmonėmis, jos požiūrį į darbą). Per mamą jūs galite užrašyti beveik visas savo gyvenimo problemas.

 

Dietoje tėvui reikėtų užrašyti visas savo problemas, viską, kas kelia pyktį ir negatyvius jausmus, dalykus, kurie iki šiandien nuodija jūsų gyvenimą, visas problemas su vyrais, seksualinius ryšius ir visas kitas problemas, kurios būtų panašios, kaip ir dietoje, skirtoje mamai.

 

Dietose, skirtose broliams ir seserims, seneliams ir kitiems giminaičiais, kurie jus augino iki 16 metų, reikėtų atleisti visas probleminius santykius, kurie yra susiję su jais.

 

Dietoje valstybei reikėtų išvalyti nuo ryšių su valdžia, nuo visų savo problemų, kurių turėjote mokykloje, darželyje, universitete, darbe ir valstybinėse institucijose. Reikėtų atleisti netinkamoms politinėms partijoms praeitį už netinkamas ideologijas, smegenų plovimą, ribojimus kasdieniniame gyvenime. Net jeigu jūs buvote per jauni, kad jus tiesiogiai būtų paveikę komunistų partija, prisiminkite, kad ji darė stiprią įtaką jūsų tėvams ir atleiskite tai, nes tai taip pat darė didelę įtaką tam, kokie jūs užaugote.

 

Psichologinėje dietoje galiausiai atleiskite už visus neigiamus ir jus netenkinančius gyvenimo ir jūsų charakterio aspektus. Psichologinė dieta veikia beveik be išimčių. Po jos žmogaus jaučiasi išsilaisvinęs nuo vidinių demonų, tarsi atgimęs naujam, gražesniam gyvenimui be niekam nereikalingų senų nuoskaudų.