Kiekviena karta ypatinga, indigo vaikų – taip pat. Astrologė Daiva Kristina Markauskienė įsitikinusi, kad tėvai neturi slėptis po naujais madingais terminais, o prisiimti atsakomybę už savo vaikus ir ugdyti juos visapusiškai. Nesvarbu, ar tie vaikai – indigo, ar tiesiog naujos kartos žmonės.

   

Indigo vaikai apibūdinami kaip išskirtiniai, turintys ypatingą charakterį ar net antgamtinių galių. Tačiau kaip vienas iš pagrindinių skiriamųjų ženklų yra jų auros spalva – indigo (tamsiai mėlyna). Kaip apskritai Jūs vertinate šį reiškinį?

 

Indigo vaikai – savarankiškai mąstantys, kūrybingi, originalūs, turintys savo nuomonę, dažnai jie hiperaktyvūs, sunkiai sukaupiantys dėmesį į tai, kas jiems nėra įdomu, nepripažįstantys autoritetų, griežtos hierarchijos ar įprastų elgesio normų. Šios vaikų savybės išryškėjo 1983–2003 m. Mano požiūriu, tai yra tiesiog tam tikra vaikų karta, pasižyminti bendromis ypatybėmis – taip pat kaip ir prieš tai buvusi hipių karta ir kitos. Tačiau kuo toliau, tuo raida spartėja. Atrodo, net geometrine progresija, tarytum laikas lėktų greičiau.

 

 

Kas astrologine prasme lemia kartos požymius, bendrumus?

 

Ogi tolimosios planetos. Kai jos keičia padėtį zodiako ženkle, keičiasi jaunų žmonių prioritetai, vertybės, pasaulio suvokimo ir elgesio stilius – ateina nauja karta.

 

Pasižiūrėkime, kokie tolimųjų planetų pokyčiai buvo 1983–2003 m. 1983 m. pabaigoje Plutonas, transformacijos planeta, perėjo į Skorpioną – savo ženklą. Tai duoda stiprią valią, drąsą, gebėjimus dirbti su intensyviomis energijomis. Šių žmonių negąsdina jokie pokyčiai. Tuo metu kitos dvi tolimosios planetos – Uranas ir Neptūnas – buvo Šaulyje, veržliame, optimistiniame ženkle. Taigi šią pirmąją indigo vaikų bangą galima pavadinti veržliais tyrinėtojais. Po to, 1988 m., kai prie Neptūno Ožiaragyje atsiduria ir Uranas, prasideda antroji banga – tai labai ambicingi, užsispyrę asmenys, norintys pakeisti socialinę struktūrą. Indigo viršūne galima laikyti 1993 m. Tuomet Uranas – laisvės ir permainų planeta – daro jungtį su Neptūnu – idealizmo, svajonių, didelio kūrybingumo ir meilės planeta. Tuo metu gimę vaikai pasižymi stipria intuicija, įžvalga. Galima sakyti, jog jie – puikūs strategai, mato ateities viziją, jos variantus. Nuo 1998 m., kai Plutonas jau įsitvirtinęs Šaulyje, o paskui Uraną į Vandenį pereina ir Neptūnas, prasideda trečioji indigo vaikų banga. Tai – veržlūs, nesuvaldomi, draugiški, džiugūs, intelektualūs išradėjai, nepripažįstantys autoritetų.

 

Astrologiškai žvelgiant, akivaizdu, kad šiais keliais dešimtmečiais gims daug savarankiškų, stiprių, laisvamaniškų asmenybių, turinčių ryškių lyderio savybių ir nelinkusių paklusti tradicinėms normoms.

 

 

Nemažai tėvelių pasididžiuodami sako, kad jų vaikas yra indigo. Tačiau kaip galima nustatyti, ar tikrai vaikas būtent toks?

 

Man nepatinka per didelis šio klausimo mistifikavimas ar absoliutinimas. Ką reiškia: „Mano vaikas indigo“? Ar reikia suprasti, kad jam galioja kitokie dėsniai? Ar kad jis ypatingas, o per tai – ir jo tėvai? Ar kad galima nusimesti atsakomybę už jo auklėjimą? Matau, kad dažnai tokie pasakymai kyla iš tėvų sutrikimo, kai vaikas jų neklauso ir jo neveikia tradicinės auklėjimo priemonės. Taip, tai ypatinga karta, kaip ypatingos ir prieš tai buvusios kartos. Tiesiog jiems reikia kiek kitokio auklėjimo, bendravimo, ir tiek.

 

 

Yra ir kita dalis tėvų, kurie indigo vaikų reiškinį laiko išsigalvojimu, nesąmonėmis, kurias reikia greičiau išmušti vaikui iš galvos. Jie auklėja vaikus tradiciškai, griežtai, moko laikytis drausmės. Ar didelę žalą jie daro tokiu auklėjimu?

 

Taip, šios kartos vaikai iš tiesų gali tiesiog atsisakyti daryti tai, kas jiems nepatinka, nelabai juos veikia gėdinimas ar kaltinimas – greičiau sukelia priešingą reakciją. Svarbu bendrauti su šiais vaikais kaip su lygiavertėmis asmenybėmis, kartu ieškoti sprendimų ir argumentuoti savo pasiūlymus. Daugumai šių vaikų iš prigimties būdingas kur kas didesnis laisvės ir savarankišumo poreikis. O jų dėmesio bei disciplinos trūkumą gali atsverti puikus gebėjimas dirbti su technika, ypač su kompiuteriais, puiki intuicija, įžvalga, kūrybingumas, nestandartiškas mąstymas, greita orientacija – tereikia sužadinti vaikų motyvaciją. Tikrai nebūtų teisinga auklėti juos „senoviškai“ –visuomenė kinta, demokratiškėja, taigi kiek kinta ir auklėjimo principai.

 

 

Būdami maždaug trejų metų kai kurie vaikai pasakoja apie buvusius savo gyvenimus. Galbūt beveik visi šiuolaikiniai vaikai galėtų būti indigo, tačiau natūraliai nuo 5-6 metų jų gebėjimai ir vaizduotė gęsta, nes yra nepuoselėjami?

 

Indijoje visai normaliai žiūrima į faktą, kad vaikas iki kokių 3 metų prisimena savo praeitą gyvenimą, apie jį pasakoja. Vakariečiams tai atrodo keista, nes persikūnijimo sąvoką, krikščionybei kovojant su vietiniais tikėjimais, visaip stengtasi išbraukti iš jų sąmonės. Gaila, kad Naujojo Testamento tekstai buvo cenzūruoti – taip pat ir šia tema. Mano nuomone, gebėjimas prisiminti praeitus gyvenimus grįžta ne tik su indigo vaikų karta. Jis vis stiprėja ir stiprės, plečiantis žmogaus sąmonei, jai savarankiškėjant, atsikratant baimių ir primestų draudimų, gąsdinimų. Juk mes visi susiduriame su simpatijomis ir antipatijomis, baimėmis ar gebėjimais, kurių negalime paaiškinti tik šio gyvenimo faktais. Per sąmoningo kvėpavimo („rebefingo“) sesijas, kurias vedu, esu mačiusi neįtikėtinų dalykų. Pavyzdžiui, moteris patiria, kaip praeitame gyvenime buvo suvyniota į kilimą ir negyvai subadyta. Ji tik tada supranta, kodėl jos dideliuose turtingai įrengtuose namuose dabar nėra nė vieno kilimo. Manau, kad ir be sąmoningo kvėpavimo pratimų daugeliui kyla netikėtų prisiminimų blyksnių iš praeitų gyvenimų – kito laiko ir erdvės. Tačiau suaugusieji dažnai juos nuveja, nes tai nesiderina su vakarietiško mąstymo standartais. O vaikas tuos blyksnius pastebi ir išsako. Mano nuomone, kur kas logiškiau yra nepaaiškinamų dabartimi dalykų priežasčių ieškoti praeituose gyvenimuose, negu sakyti, kad tai vis atsitiktinumai ir gal taip tik pasirodė.

 

 

Ar indigo vaikas gali gimti bet kokioje šeimoje, ar jam reikalinga kažkokia ypatinga terpė? Gal šį reiškinį nulemia tėvų istorija, energija ar genetika?

 

Taip, iš tiesų vieni vaikai turi ryškias šio laikmečio savybes, kiti nelabai ryškias. Kas gi tai lemia?

 

Astrologiškai žvelgiant, būtų galima pasakyti, kad jei asmeniniame horoskope bus akcentuotos tolimosios planetos (Uranas, Neptūnas, Plutonas) ir jos turės ryšius su artimosiomis planetomis, visų pirma su šviesuliais (Saule, Mėnuliu), tuomet šis vaikas turės ryškių indigo kartos vaikų bruožų ir talentų.

 

Beje, sakoma, kad po indigo vaikų kartos vėl atėjo nauja karta, susijusi su tolimesne tolimųjų planetų (Urano ir Neptūno) kelione iš Vandenio į Žuvų ženklą. Tai – krištoliniai vaikai.