Kas yra kūrybiškumas ir kaip jis pasireiškia? Ar aš esu kūrybingas žmogus, ar mąstau kūrybingai, ar sugebu kurti? Regresinių kelionių specialistė, sielų prisiminimų palydovė ir tyrinėtoja Evija Čivkule kviečia kiekvieną susikurti savąją kūrybingumo formuluotę!

 

regresinės kelionės

Regresinių kelionių specialistė, sielų prisiminimų palydovė ir tyrinėtoja Evija Čivkule

www.sieloskelias.lt

 

Ieškant kūrybos prado ankstesniuose gyvenimuose

 

Labai daug į mane, kaip regresinių kelionių specialistę, besikreipiančių žmonių trokšta savyje atskleisti kokį nors talentą, gyvenimo pašaukimą, tikrąjį kelią. Nors dažniausiai jie gyvenime turi viską, sako, kad kažko trūksta. Pokalbio metu girdžiu sakant: „Nesuprantu, tarsi viską turiu (darbą, šeimą, draugų, esu materialiai apsirūpinęs), bet nejaučiu pilnatvės, kažko trūksta, kad būčiau laimingas.“ Žmogui pritrūksta vyšnaitės, papuošiančios jo tortą – gyvenimą, kad šis taptų ryškesnis, labiau spinduliuojantis, džiaugsmingesnis, gardesnis. Dažnai – ir naujo tikslo, kur link sukti ir kokia kryptimi tobulėti. Pasiekus gyvenimo kryžkelę ar paklydus pasirinkimų labirinte, vertėtų atkreipti dėmesį į bet kokį kelio ženklą, rodantį kryptį, ar bet kurį bendrakeleivį, galintį padrąsinti, padėti gauti atsakymus ir rasti tai, kas ilgai ieškota!

 

„Nemoku piešti ir dainuoti…“

 

Kone kasdien klientai guodžiasi: „Atrodo, neturiu jokių talentų, nes nemoku nei piešti, nei dainuoti…“ Nežinau, kodėl daugelis mano, kad vieninteliai pasaulyje galimi talentai yra dainavimas ir piešimas! O tada mes pradedame ieškoti. Kiekvienas turime didelę lobių skrynią, tik dažnai ji giliai užslėpta ne tik nuo kitų akių, bet ir savęs. Šią lobių skrynią – kūrybingumą, kurioje slypi talentai, galimybės, ištekliai, saviraiškos ir išraiškos priemonių atsargos, pasiekia tik pasirengę naujam gyvenimo etapui, pasiruošę permainoms. Ir šis pasirengimas toli gražu nėra gebėjimas suprasti ir priimti viską protu. Pasiruošimas transformuotis slypi sielos, širdies lygmenyje.

 

Žmonių patirtys

 

Kūrybingumo išraiškos yra pačios įvairiausios! Tuo įsitikinu kaskart, kai žmogus, ieškodamas atsakymų, leidžiasi kelionėn į savo ankstesnius gyvenimus. Tokie pat skirtingi yra ir žmonių talentai, gebėjimai, įgūdžiai, kuriuos reikia tobulinti. Būna, kad žmogus, ieškodamas lobių skrynioje paslėptų talentų, nukeliauja į gyvenimą, kai jo pagrindinė pareiga buvo pavyzdinis mamos ir žmonos vaidmuo. Todėl kyla klausimas, o kurgi pasakojimas apie talentą? Nenustok būti kūrybingas! Ne visos moterys geba ir moka būti puikiomis mamomis, nuostabiomis žmonomis. Jeigu taip būtų, nesutiktume žmonių, turinčių įtemptus santykius su mama ar tėvais, nebūtų tiek daug nelaimingų porų.

 

Lobiai

 

Žmonių atradimus suskirsčiau į grupes:

 

Dvasingumas

 

Žmonės grįžta į ankstesnius įsikūnijimus, kuriuose užsiiminėjo kokia nors dvasine praktika. Dažnai tai yra atsiskyrėlio gyvenimas, vienatvė kalnuose, asketizmas. Iš naujo patyręs ankstesniame gyvenime įgytą dvasinį nušvitimą, harmoniją ir ramybę, žmogus supranta, kad šiame gyvenime reikia sutelkti dėmesį į dvasinę praktiką. Vieni žino, į kokią, kiti jau užsiima ja, todėl gauna tik patvirtinimą, o treti supranta, kad tinkamiausią atras tik išbandę daug skirtingų. Kai kurie gauna žinią, kaip įrengti meditacijų erdvę ar vietą, kurioje kiti galėtų gauti atsakymus, pabūti tyloje, įsiklausyti į save.

 

Pagalba

 

Pastebėjau, kad tokią žinią gauna žmonės, spinduliuojantys itin šviesią, teigiamą energiją. Jie atviri naujai patirčiai, informacijai, skleidžia ramybę ir šilumą, daug šypsosi. Gaunami įvairūs atsakymai, bet visi susiję su tuo, kaip pagerinti žmonių savijautą, sveikatą, padėti jiems gyti tiek fiziniame, tiek dvasiniame lygmenyse. Vieni gauna bendrus atsakymus, pvz., su kitais elgtis pagarbiai, kalbėti malonius žodžius, drąsinti, tarp aplinkinių skleisti šviesą, padėti patekusiems į nelaimę. Kiti konkrečius: gydyti akmenimis, pradėti praktikuoti reiki, dirbti su moterimis, jei yra sunkumų su giminės pratęsimu (buvo informacija, kaip turi įvykti seansas). Būna ir taip, kad regresinės kelionės metu klientas sutinka savo giminės atstovą, norintį perduoti informaciją apie žmonių gydymą. Mano praktikoje tai daugiausia moterys – tiek žinių perdavėjos, tiek gavėjos. Joms rodomos vaistažolės, pasakomi žodžiai, padedantys nuo įvairių negalavimų. Rodomi įvairūs ženklai ir simboliai, skirti apsaugoti save ir kitus. Žmogaus misija gali būti pagalba išeinant (mirštant).

 

Profesijos

 

Taip pat nukeliauja į tuos ankstesnius gyvenimus, kuriuose gauna atsakymą apie architekto, interjero dizainerio, braižytojo, masažuotojo, kalnų ekspedicijų ir žygių vadovo, retritų organizatoriaus veiklą. Apie tai, kad žmogui reikia dirbti su ekologija susijusiuose projektuose. Kaip ir burti taro kortomis, užsiimti ezoterika, psichologija.

 

Kas dar?

 

Būna ir taip, kad žmogus save sėkmingai realizuoja, o kelionės metu gauna patvirtinimą, kuris jam suteikia didžiulį palengvėjimą. Gaunami atsakymai, kokią mokymosi kryptį rinktis. Teko patirti ir tokią kelionę, kai klientas (šiame gyvenime moteris) suprato, kodėl ją taip traukia karinė karjera – ankstesniame gyvenime, būdama vyriškiu, ji savęs visiškai nerealizavo kaip kareivis, todėl tai daro šiame. Dar vienas atvejis – per regresinę kelionę klientė suprato, kad turi padėti depresija sergančioms merginoms ir moterims (pradedant nuo savanoriško darbo ligoninėse, vėliau įkuriant savo centrą). Ankstesniame gyvenime pati paniro į gilią depresiją po avarijos, kurioje žuvo jos vaikas. Tad siela jau turi patirties, kaip žmogus jaučiasi tokioje situacijoje, žino, ko labiausiai trūko, todėl šiuo metu gali padėti panašius sunkumus išgyvenantiems žmonėms. Kai kurie klientai, šiame gyvenime patyrę sunkių išbandymų, per kelionę ieško nuorodų naujų krypčių, kelio ženklų link. Paprastai gauna atsakymą, kad reikia pradėti nuo mažo žingsnelio, iš lėto, pvz., dainuoti chore, užsiimti dalykais, kurie kadaise buvo apleisti, tačiau anksčiau labai patiko, teikė džiaugsmą.

 

Kūno kalba

 

Kelionės metu ypač svarbūs kūno pojūčiai, nes ir jie gali daug atskleisti. Vienas žmogus juos patiria stipriau, kitas, būna, beveik nieko nejaučia. Noriu atkreipti dėmesį, kad viskas yra gerai net tuo atveju, kai pojūčiai nėra ryškūs, nes kiekvienas žmogus yra unikalus, skirtingai išlavinęs savo jautrumo kanalus. Galbūt tas, kuris nepatiria stiprių kūniškų pojūčių, gali matyti ryškius vaizdinius, o tas, kurio kūnas labiau reaguoja į tai, kas vyksta, nieko nemato. Per regresinę kelionę veikia įvairūs informacijos fiksavimo kanalai: vizualinis, sensorinis (jausmų ir pojūčių) ir aš žinau. Dažnai šie kanalai veikia kartu, papildydami vienas kitą, pvz., vizualinis sykiu su sensoriniu (žmogus mato ir jaučia), sensorinis su aš žinau ir pan. Paminėsiu kelis pavyzdžius iš praktikos. Žmogus supranta, kad jam reikia dirbti su reiki. Seanso metu plaštakose ima jausti šilumą, malonų tirpimą, kažką panašaus į energijos judėjimą delnų centruose, švelnų pulsavimą. Panašių pojūčių patiria ir tie, kurių pašaukimas buvo masažuotojo darbas – rankos tampa lengvos, atsiranda kitų teigiamų pojūčių. Klientas, suvokęs, kad jo kelias organizuoti žygius po kalnus, kelionės metu visu kūnu patiria aiškius ir ryškius potyrius, kai tik paminimi kalnai – nuo veido nedingsta šypsena. Jis buvo toks pakylėtas, kad baigiantis seansui (dalijantis potyriais) pradėjo užsirašinėti idėjas. O kūrybingumas tiesiog virte virė – iš karto ėmė kurti! Kitas klientas suprato, kad šiame gyvenime save sunku realizuoti ir išreikšti tik dėl to, jog ankstesniame gyvenime jį engė tėvas. Siela priprato prie to, kad reikia vykdyti kitų nurodymus ir įsakymus, nesuteikiant laisvės savajam kūrybingumui, neleidžiant sau savarankiškai priimti sprendimų, uždarant save tarsi į auksinį narvelį, atsisakant laisvės.

 

Abejonių pančiai

 

Protas mėgsta abejoti. Tačiau tai nėra gerai nei mūsų tobulėjimui, nei sielos augimui. Jeigu leidžiame nugalėti protui, taip ir įvyksta. Kūnas ir jo reakcija niekada nemeluoja, ir jeigu jaučiame teigiamų impulsų, skatinu priimti ir visada prisiminti šį pojūtį, nes jis gali tapti dar ryškesnis ir virsti signalu situacijose, kai, tarkime, sunku priimti sprendimą. Darant tai, kas skirta sielai, einant savo širdies keliu, tai galima pajausti. Galbūt širdimi pajausite, galbūt įsijungs intuicija ar gausite ženklą, kad tai tavasis pašaukimas. Protas visada numato kelis žingsnius į priekį, tačiau širdis taip nedaro. Ji yra kurianti, leidžia viskam vykti, ji neplanuoja!

 

Ką daryti su atsakymais?

 

Dažniausiai po regresinės kelionės žmogus nurimsta, jam tampa gera, lengva, tarsi akmuo nuo pečių nukrinta, praeina neaiškus skausmas. Štai ką sako klientai:

 
  • „Žinote, toks jausmas, tarsi naują gyvenimą pradedu…“
  • „Šis potyris mane pakeitė, įgavau ramybę, pusiausvyrą ir prisipildžiau dieviškosios meilės. Supratau, kad mane myli ir man padeda, ir ši visatos meilė yra begalinė…“
  • „Atrodo, gyvenime atsivėrė naujos durys. Jaučiu ir suvokiu, kaip prieiti prie savęs iš ankstesnio gyvenimo, tai tarsi neregima jėga, žinios ir parama pasukus keliu, kuriuo nusprendžiau eiti. Daugiau neabejoju dėl savęs.“
  • „Nežinau, ar gyvenime kas nors keičiasi, tačiau aš tikrai keičiuosi. Tarsi laisvės pojūtis, mažiau baimių, kompleksų. Pasikeitė požiūris į santykius ir darbą. Dabar galiu išreikšti save taip, kaip mano sielai lengviau.“
  • „Ankstesni gyvenimai padėjo suvokti dabartinį gyvenimą, kodėl daugelis įvykių ir situacijų vyko būtent taip, kodėl kartojasi. Tai padėjo nutraukti šių įvykių cikliškumą ir toliau tobulėti Žemėje.“
  • „Kelionės metu įvyko mažytis stebuklas. Pastaraisiais metais mane dažnai kamavo užkimimas. Po kelionės jau praėjo nemažai laiko, o aš neužkimstu net sirgdama.“
  • „Jaučiuosi laisvai.“
  • „Po seanso jaučiu pakylėjimą, visišką ramybę, harmoniją, pasitikėjimą savimi.“
 

Angelų sargų ir ne tik patarimai 

 

Keliaudami į ankstesnius gyvenimus patenkame ir į sielų namus ar kitas dimensijas, kurias klientui leidžiama aplankyti. Dažnai siekiama susitikti ir su anapilin išėjusiais artimaisiais ar angelais sargais. Beveik kiekvienoje kelionėje iš angelų, dvasinių mokytojų gaunama patarimų, pasiūlymų, kurių pradėjus laikytis gyvenimas šviesėja, prisipildo spalvų, tampa džiaugsmingesnis. Paprastai sulaukiama tokių patarimų: džiaugtis tuo, kas turima; pasitikėti savimi ir savo pojūčiais; mokytis; praplėsti akiratį; įgytomis žiniomis dalytis su kitais.

 

Padrąsinimas kurti

 

Mes kiekvieną dieną kuriame, tik dažnai to nelaikome kūryba: vieni virtuvėje šeimai kepa pyragus, kiti meistriškai pina žodžių pynes, treti kuria meno kūrinius iš medžio, popieriaus, dažų… Energijos tėkmė bekraštė, tai tarsi šokis ratu. Vieni dalykai iš mūsų atima energiją, kiti atvirkščiai – mus pripildo jos. Dažnai man sako, kad kūrybingumui įgyvendinti reikia didelių energijos išteklių. Galbūt taip ir yra, bet norėčiau tikėti, kad tada, kai darai tai, kas miela širdžiai, energijos ištekliai nuolat atsinaujina. Daugiausia energijos prireikia išdrįsti sukti nauju keliu. Pabandykite palyginti ėjimą pramintu takeliu ir nauju, kai net nežinai, kas slypi už aukštos žolės, kas laukia už kito posūkio. Galbūt apima baimė, o gal nesaugumo, netikrumo jausmas. Tie, kurie eina savo širdies keliu, atpažįsta šiuos jausmus ir mano, kad verta patirti pirminį nerimą, jog darytų tai, ko visą laiką ilgėjosi siela. Galbūt kažkam po pirmo žingsnio nepramintu taku reikia pailsėti, atgauti jėgas, bet yra ir tokių, kurie jau įveikė abejones ir ateina pas mane pasiruošę susidurti su naujais atradimais, pasirengę transformuotis ir keistis! Gyvenime dažnai prieš didelius pokyčius būdingos krizės, apmąstymų laikotarpiai, nepasitenkinimas savimi ir kitais, gyvenimu. Prieš pakylant skrydžiui būtinas pasiruošimo laikotarpis – kad drugelis galėtų išskleisti sparnus ir pakilti debesų link, jis pirmiausia turi išgyventi lervos fazę, feniksas – pakilti iš pelenų, sportininkas, prieš užlipdamas ant garbės pjedestalo, privalo sunkiai ir atkakliai dirbti. Tam reikia disciplinos, kantrybės ir tikėjimo.

 

Aš kuriu!

 

Ar mano kiekviena diena pripildyta kūrybos? Taip! Nepaisant to, kad klasikinė regresija turi savo taisykles, ką reikia žinoti ir ko laikytis, man svarbiausias dalykas – kiekvieno žmogaus unikalumas. Todėl vedant žmogų į ankstesnius gyvenimus, netgi įvardijus vieną temą ar klausimą, gali skirtis kelionės eiga, būdai, technikos, keliai, kuriais eisime! O jeigu jaučiu, kad kelionėje reikia naudoti būgnus ar Tibeto dubenėlius, reiki energiją, tai ir darau!

 

Kviečiu kurti! Savo gyvenimą ir kasdienybę, džiaugsmą, gerumą ir nuoširdumą, meno kūrinį, meilę, kurti, kas įkvepia, kad tai pripildytų žmogaus esybę ir suteiktų sparnus. Išdrįskite ir būkite kūrėjais!