Tikslios pranašo Danieliaus gimimo ir mirties datos nėra žinomos. Manoma, kad jis gimė VII a. pr. Kr., mirė VI a. pr. Kr. Teigiama, kad Danieliaus knygoje išpranašauti istoriniai įvykiai vyko prieš daugybę amžių, taip pat ir tie, kurie dar tik turi įvykti. Fenomenalu, tačiau toji knyga esą atskleidžia kelių imperijų istorijas, parašytas iš anksto.

   

Valdovų patikėtinis

 

Pranašas Danielius – žydas, minimas Senojo Testamento Danieliaus knygoje. Joje aprašytas herojiškas pranašo gyvenimas ir jo regėjimai. Knygoje pasakojama, kad kai Danielius buvo paauglys, jis pateko į babiloniečių nelaisvę šiems užgrobus žydų Judėją. Tuomet Babilono kariuomenė ne tik ėmė žydus į nelaisvę, bet ir sugriovė jų sostinę Jeruzalę. Babilone Danielius ir dar trys jo draugai buvo išrinkti tarnauti valdovui. Sakoma, kad Danielius, gaudamas išminties iš savo Dievo, aiškino karalių sapnus ir vizijas, be to, tapo svarbiu Babilono teismo veikėju.

   

Danielius liūtų duobėje

 

Šeštajame Danieliaus knygos skyriuje aprašomas įvykis, kai pranašas buvo įmestas į duobę ir paliktas sudraskyti liūtams. Babiloną valdęs karalius Darijus išleido įsakymą, kad valstybėje draudžiama melstis bet kokiam dievui ar žmogui, išskyrus jį patį. Šis įsakymas neva galiojo 30 dienų. Žinoma, pranašas nesiliovė melstis Dievui, kaip ir buvo įpratęs, todėl buvo suimtas ir įmestas į duobę, kurioje buvo liūtai. Pasakojama, kad alkani liūtai Danieliaus nelietė, ir kitą rytą jis buvo paleistas. Žmonės, kurie įtikino karalių Darijų priimti tokį keistą dekretą, norėdami nužudyti pranašą, buvo nubausti myriop toje pačioje liūtų duobėje.

 

 

Pranašiškas tikslumas suklastotas?

 

Danieliaus pranašystės esą įrodo Biblijos tikslumą. Dauguma tą tikslumą įrodančių pranašysčių neva tokios tikslios ir konkrečios, kad jos jau seniai glumina Biblijos kritikus. Manoma, kad Jėzus Kristus gimė2 m. pr. Kr., o buvo nukryžiuotas apie33 m. po Kr. Pasak specialistų, būtent tokias datas prieš kone 600 metų iki tam įvykstant išpranašavo Danielius.

 

Skeptikų teigimu, knyga parašyta daug vėliau negu joje įvyko aprašyti įvykiai, tad tai yra ne pranašystės, o paprasčiausias sukčiavimas. Istorine Danieliaus autoryste esą abejojama dėl to, kad apie save knygoje jis rašo trečiuoju asmeniu, kas būdinga rašant apie kitą žmogų. Tačiau įdomu tai, jog pirmasis Danieliaus pranašystėmis suabejojo graikų mokslininkas ir istorikas Porfyras, gyvenęs 233–304 m. po Kr. Jeigu Danieliaus pranašystės tikrai suklastotos, kaip tuomet paaiškinti jo išpranašautą Izraelio valstybės susikūrimą 1948 metais?

 

 

Statula iš keturių skirtingų metalų

 

Be išpranašautos Dievo sūnaus gimimo ir mirties, Danielius nuspėjo ir Babilono karaliaus Nabuchodonosaro sapno reikšmę net nežinodamas, ką šis sapnavo. Jam buvo pasakytas tik pats faktas, jog valdovas susapnavo keistą sapną, ir nei vienas jo pavaldinių nesugebėjo jam jo paaiškinti. Karalius dėl to labai nerimavo, nes babiloniečiai sapnams teikė didžiulę reikšmę. Pranašas Danielius neva žinojo, kad karalius sapnavo statulą iš keturių skirtingų metalų: aukso, sidabro, bronzos ir geležies. Auksinė statulos galva simbolizavo Babilono imperiją, o sidabriniai, bronziniai ir geležiniai jos komponentai – tris galingas imperijas, kurios seks po didžiojo Babilono žlugimo. Ši Danieliaus pranašystė buvo paskelbta apie600 m. pr. Kr.

 

Aiškintojų teigimu, sidabrinė imperija buvo medų ir persų, kuri vedama valdovo Kiro Didžiojo 539-aisiais užkariavo Babiloną. Bronzine imperija neva buvusi Graikija, nes330 m. pr. Kr., medų ir persų imperiją užkariavus Aleksandrui Makedoniečiu, Persija žlugo. Graikus romėnai užkariavo po Pyro karo 280–275 m. pr. Kr. Manoma, kad geležinis kietumas ir žiaurumas apibūdina būtent Romos imperiją, kuri užėmė didžiausią teritoriją, valdant imperatoriui Trajanui. Šis imperatorius valdė 98–117 m. po Kr., o Romos imperija klestėjo dar keletą amžių. Taigi, Danielius išpranašavo graikų ir romėnų imperijų iškilimą kelis šimtmečius į priekį.

 

Pranašystėje buvo paminėta, kad statula turėjusi 10 kojų pirštų, kurių pusė esą buvo iš geležies, kita pusė – iš molio. Tai reiškė, kad Roma bus ne imperija, o jos užimta teritorija bus arba federacija, arba ten bus atskiros valstybės. Kaip žinia, romėnų imperija seniai subyrėjo, ir toje teritorijoje dabar yra suverenios valstybės.

 

 

Patvirtinanti vizija

 

Babilono valdovo sapną esą patvirtino ir pranašo Danieliaus vizija, tik šį kartą keturios imperijos buvo pristatytos kaip keturi žvėrys: liūtas (Babilonas), lokys (midų ir persų imperija), leopardas (Graikija) ir ketvirtasis „siaubingas“ žvėris, nepanašus į kitus tris, greičiausiai simbolizavo Romos imperiją. Pastarasis žvėris pranašystėje aprašomas kaip labai stiprus padaras milžiniškais geležiniais dantimis ir turintis net 10 ragų. Aiškintojai teigia, kad šis žvėris yra nuoroda į didžiulę Romos galią, kuri sutraiškydavo visus, kurie jai nepritarė.

 

 

Išpranašautas savo tautos likimas

 

Teigiama, kad70 m. rugsėjo 7 d. buvo sugriauta antroji Jeruzalės šventykla. Šį įvykį ir tai, kad po jo žydai negyvens savo tėvynėje, o bus išsklaidyti po visą pasaulį, Danielius neva taip pat išpranašavo. Pasak aiškintojų, jis išpranašavo ir žydų valstybės – Izraelio – susikūrimą1948 m. gegužės 14 d. Be to, teigiama, kad Danielius tiksliai įvardijo ir datą, kuomet Jeruzalė buvo paskelbta Izraelio sostine, t. y. 1950 m. sausio 23 d.

 

 

Šviesos pliūpsnis?

 

Anot Danieliaus knygos aiškintojų, pranašas iš anksto nusakė, jog1999 m. sausio 23 d. kosmose įvyks kai kas unikalaus. Šią dieną, praėjus lygiai 49 metams po Jeruzalės paskelbimo Izraelio sostine, astronomai Corona Borealis žvaigždyne užfiksavo didžiulį šviesos pliūpsnį. Manoma, kad šis pliūpsnis yra didžiausias kada nors žmonijos stebėtas sprogimas Visatoje. Tą dieną kosmose įvykęs gama spindulių protrūkis truko apie 40 sek. ir yra šviesiausias kada nors užfiksuotas objektas. Šių „ženklų, pasirodysiančių žvaigždėse“ laiką Danielius neva tiksliai įvardijo savo knygoje.

 

 

Ne visos pranašystės suprastos

 

Knygos pabaigoje rašoma, kad Dievas patarė Danieliui daugiau nepranašauti ir antspauduoti knygą iki laikų pabaigos, nes esą „daugelis bėginės pirmyn ir atgal, kol jų žinios didės“. Pasak teoretikų, šie žodžiai reiškia, kad daugumą pranašysčių, kurios anksčiau nieko nereiškė, žmonės supras tik artėjant pasaulio pabaigai…

 

 

Tai įdomu

 
  • Vardas „Danielius“ reiškia „Dievas yra mano teisėjas“.
  • Nedaug žinoma apie ankstyvuosius Danieliaus gyvenimo metus, tačiau manoma, kad jis turėjo priklausyti aukštesniajam visuomenės sluoksniui, gal netgi buvo kilęs iš karališkos šeimos.
  • Teigiama, kad jaunasis pranašas Babilono karaliaus į nelaisvę buvo paimtas605 m. pr. Kr.
  • Karalių rūmuose Danielius nevalgydavo, nes jų maistą laikė „nešvariu“, kadangi babiloniečių karališkojo maisto gaminimas neatitiko žydų maisto reikalavimų.
  • Danielius tarnavo Babilono karaliams, o kai tą regioną užkariavo persai –Persijos karaliams.
  • Teigiama, kad pranašas buvo labai pamaldus ir nepriekaištingai laikėsi 10 Dievo įsakymų.