Karma – ne baudėja, o mokytoja. Kiekvienas ateiname į šį gyvenimą su misija, priklausančia nuo buvusio sielos kelio ir jos pasirinkimų šiam įsikūnijimui. Tik tuomet, jeigu gyvensime pagal karmos dėsnius, gyvenimas bus ne tik prasmingas, bet ir sėkmingas. Sužinoti savo karminę užduotį padės karminiai Mėnulio mazgai.

 

Grįžta bumeranguNumerology,,An,Autumn,Leaf,In,The,Form,Of,A,Sailboat

 

Karmos samprata kildinama iš hinduizmo religijos bei mitologijos. Čia ji apibūdinama kaip visuma veiksmų, kuriuos žmogus atliko praeituose gyvenimuose ir kurie veikia jo dabartinę egzistenciją. Paprastai tariant, ką ilgą laiką pylėme į indą, tą dabar ir geriame. Tarkime, jeigu žmogus gyveno dorai, padėjo kitiems, jam seksis ir šiame gyvenime. Jeigu asmuo elgėsi destruktyviai, linkėjo kitiems blogo, skaudino, propagavo veltėdišką gyvenimo būdą, jam teks už tai atsiimti ir išmokti užmirštas pamokas. Pagal karmos dėsnius, niekas visatoje nelieka nepastebėta ir už kiekvieną poelgį gauname atitinkamą atlygį. Viskas grįžta bumerangu. Vienu atveju karma pasireiškia lėtai, pelnytas atlygis gaunamas tik kitame sielos įsikūnijime. Kitu atveju ji veikia greitai ar net žaibiškai ir pelnytą atlygį gauname vos po akimirkos. Kartais karma labai tiesmuka ir aiški arba pasireiškia taip subtiliai, jog lieka nepastebėta. Bet kuriuo atveju, už viską visada gauname atpildą, anksčiau ar vėliau, tikime tuo ar ne. Karma yra įstatymas, ne pasirinkimas.

 

Apie karminius Mėnulio mazgus

 

Karminiai Mėnulio mazgai yra du taškai, kuriuose susikerta Žemės ir Mėnulio orbitos. Jie neturi materialaus pavidalo, bet egzistuoja. Šie mazgai vadinami įvairiai. Senovėje praminti Drakono uodega ir galva. Tai susiję su žmonių tikėjimu, kad Saulę per užtemimą praryja drakonas. Mazgai dar vadinami Ketu ir Rahu, bet dažniausiai besileidžiantis ir kylantis arba pietinis ir šiaurinis Mėnulio mazgai. Jie reikšmingi astrologijoje, nes pagal padėtį žmogaus gimimo momentu atskleidžia jo gyvenimo karmines paslaptis. Besileidžiantis mazgas rodo tai, kas pelnyta praeituose gyvenimuose, o kylantis – ką žmogus turi nuveikti šiame gyvenime, kokios pamokos ir užduotys jam skirtos.

 

Kaip sužinoti savo karminių Mėnulio mazgų padėtį?

 

Rasti karminių Mėnulio mazgų padėtį savo gimimo momentu nėra sudėtinga. Pateiktoje lentelėje tarp datų reikia rasti laikotarpį, į kurį pakliūna jūsų gimimo data.

 
Laikotarpis Besileidžiantis Mėnulio mazgas Kylantis Mėnulio mazgas
1939 09 12 – 1941 05 24

1958 06 17– 1959 12 15

1977 01 08 – 1978 07 05

1995 08 01 – 1997 01 24

2014 02 19 – 2015 11 11

Avine

 

Svarstyklėse
1956 10 05 – 1958 06 16

1975 07 10 – 1977 01 07

1994 02 02 – 1995 07 31

2013 08 29 – 2014 02 18

Jautyje Skorpione
1955 04 03 – 1956 10 04

1973 10 27 – 1975 07 09

1992 08 02 – 1994 02 01

2011 03 04 – 2012 08 29

Dvyniuose Šaulyje
1953 10 10 – 1955 04 02

1972 04 28 – 1973 10 26

1990 11 19 – 1992 08 01

2009 08 22 – 2011 03 03

Vėžyje Ožiaragyje
1952 03 29 – 1953 10 09

1970 11 03 – 1972 04 27

1989 05 23 – 1990 11 18

2007 12 15 – 2009 08 21

Liūte Vandenyje
1950 07 27 – 1952 03 28

1969 04 20 – 1970 11 02

1987 12 03 – 1989 05 22

2006 06 23 – 2007 12 14

Mergelėje Žuvyse
1949 01 26 – 1950 07 26

1967 08 20 – 1969 04 19

1986 04 07 – 1987 12 02

2004 12 27 – 2006 06 22

Svarstyklėse Avine
1947 08 03 – 1949 01 25

1966 02 20 – 1967 08 19

1984 09 12 – 1986 04 06

2003 04 14 – 2004 12 26

Skorpione Jautyje
1945 12 03 – 1947 08 02

1964 08 26 – 1966 02 19

1983 03 16 – 1984 09 11

2001 10 13 – 2003 04 13

Šaulyje Dvyniuose
1944 05 12 – 1945 12 02

1962 12 24 – 1964 08 25

1981 09 25 – 1983 03 15

2000 04 09 – 2001 10 12

Ožiaragyje Vėžyje
1942 11 22 – 1944 05 11

1961 06 11 – 1962 12 23

1980 01 06 – 1981 09 24

1998 10 21 – 2000 04 08

Vandenyje Liūte
1941 05 25 – 1942 11 21

1959 12 16 – 1961 06 10

1978 07 06 – 1980 01 05

1997 01 25 – 1998 10 20

Žuvyse Mergelėje

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Avine, kylantis – Svarstyklėse

 

Praeitas gyvenimas. Tokie žmonės praeitame gyvenime buvo drąsūs, energingi ir veiklūs. Tikėtina, kad buvo kariai arba užėmė vadovaujamą postą. Jie jau išmoko pakovoti už save, drąsiai išsakyti nuomonę, būti nepriklausomi.

 

Šio gyvenimo pamokos. Pats metas išmokti bendradarbiauti su kitais, tapti kolektyvo dalimi. Turite dalį atsakomybės perleisti aplinkiniams, jais kliautis. Jumyse slypi agresija ir stiprus noras dominuoti – tai privalu valdyti. Gerai jausitės, jei išmoksite nuoširdžiai bendrauti. Pasitikėjimo savimi tikrai niekas neatims, todėl nereikia jo kas kartą demonstruoti. Būtina gyvenime atrasti daugiau spalvų, ne tik baltą ir juodą. Esate linkę į kraštutinumus, trukdančius džiaugtis gražiomis gyvenimo smulkmenomis.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: grožio industrija, teisėsauga, socialinis darbas.

   

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Jautyje, kylantis – Skorpione

 

Praeitas gyvenimas. Buvusiame gyvenime šios asmenybės buvo žemiškos, racionalios ir savarankiškos. Nebijojo darbo ir uoliai stengėsi kurdamos sau ir mylimiems žmonėms gerovę. Tokie žmonės buvo prisirišę ne tik prie artimųjų, bet ir materialaus turto. Komfortas buvo neatsiejama jų gyvenimo dalis.

 

Šio gyvenimo pamokos. Svarbiausia suvokti, kad vieni kalno nenuversite. Išmokę labiau pasitikėti savimi, perleidę dalį darbų aplinkiniams ir pagaliau atsipalaidavę, galėsite mėgautis šia akimirka, o ne svajoti apie gražesnį rytojų, dėl kurio taip stengiatės. Apskritai turėtumėte mažiau mąstyti apie materialius dalykus. Verčiau ugdyti dvasingumą, pažinti vidinį pasaulį.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: ezoterika, religija, psichologija, verslas.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Dvyniuose, kylantis – Šaulyje

 

Praeitas gyvenimas. Tokie žmonės buvo tikri smalsuoliai, kuriems informacija atstojo verčiausią valiutą. Mokėjo prisitaikyti prie įvairių situacijų ir žmonių bei iš visų išgaudavo tai, ko reikėjo. Tam pasitarnaudavo pataikūniškas būdas.

 

Šio gyvenimo pamokos. Šiame gyvenime nebegalima daugiau bandyti tapti visų draugu dėl užslėptų tikslų. Privalote sisteminti sukauptą informaciją ir ją skleisti kitiems, o ne tik patys ją siurbti. Patartina pasirinkti vieną dominančią sritį ir jai atsiduoti, o ne mėginti išsiaiškinti visas pasaulio paslaptis. Reikia keisti santykį su žmonėmis – privalu atsikratyti noro pataikauti, veidmainiauti. Tegul komunikacija būna atvira ir nuoširdi.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: edukacija, religija, filosofija, žurnalistika.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Vėžyje, kylantis – Ožiaragyje

 

Praeitas gyvenimas. Tokia asmenybė buvo tikras šeimyniškumo įsikūnijimas. Nerūpėjo karjera ir savirealizacija, svarbiau buvo rūpintis artimaisiais. Tai geraširdžiai, atsidavę ir pasiaukojantys žmonės.

 

Šio gyvenimo pamokos. Pats metas atsigręžti į save. Meilė kitiems – sveikintina savybė, kurios nereikėtų prarasti. Tačiau svarbu tapti savarankiškesniems ir plačiau atverti pasauliui duris – jis nesibaigia už namų durų! Turite ieškoti savirealizacijos srities ir išlįsti iš saugaus kiauto. Taip pat privalote daugiau laiko skirti sau, geriau save pažinti. Tai leis suvokti, ko iš tiesų trokštate šiame gyvenime.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: ekonomika, politika, dvasinė sritis, vadovo postas bet kurioje srityje.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Liūte, kylantis – Vandenyje

 

Praeitas gyvenimas. Labiausiai tikėtina, kad šios asmenybės praeitame gyvenime užėmė aukštą postą ir buvo visų garbinamos. Tokie žmonės įpratę būti autoritetu, nemėgsta kritikos, bet jos nebijo. Turi tiek pasitikėjimo savimi, kad galėtų jo paskolinti dar dviem žmonėms.

 

Šio gyvenimo pamokos. Būtina suvokti, kad nesate karaliai, aplink kuriuos privalo šokinėti tarnai. Svarbu išmokti būti paprastesniems, įsileisti į širdį daugiau supratingumo, empatijos. Gyvenime turite veikti kažką, kas teiktų naudos ne tik patiems, bet ir kitiems. Naudinga ištrūkti iš saugios kasdienybės – tai pravers akis ir parodys, koks didelis pasaulis ir kiek daug dar nežinote. Tokia patirtis pasitarnaus nugalint egocentriškumą.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: mokslo sritis, medicina, veterinarija.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Mergelėje, kylantis – Žuvyse

 

Praeitas gyvenimas. Šie žmonės jau įsisavinę perfekcionizmą, kruopštumą ir atsakingumą. Praeityje gyveno pagal griežtai susikurtą planą, elgėsi itin disciplinuotai. Vengė bet kokios rizikos, o jeigu tekdavo susidurti su netikėta situacija, puldavo į paniką.

 

Šio gyvenimo pamokos. Būtina išlįsti iš pilkos rutinos ir pagaliau iš tikrųjų gyventi. Tik atsipalaidavę ir nesirūpindami dėl nuo jūsų nepriklausančių smulkmenų patirsite, ką reiškia tikra laimė. Paranku kliautis artimaisiais, dažniau leisti jiems vadovauti. Šiame gyvenime naudingiausia tiesiog plaukti pasroviui.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: menai, filosofija, grožio pramonė, kelionės.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Svarstyklėse, kylantis – Avine

 

Praeitas gyvenimas. Šie žmonės jau išmoko kantrybės ir gebėjimo prisitaikyti prie aplinkinių. Būdingas diplomatiškumas, draugiškumas, jautrumas. Praeitame gyvenime tokios asmenybės vengė konfliktų, stengėsi išsaugoti pozityvią nuotaiką ir ja užkrėsti aplinkinius. Taika jiems buvo būtina kaip oras.

 

Šio gyvenimo pamokos. Svarbiausia užduotis – lavinti savarankiškumą, nes esate pernelyg priklausomi nuo kitų. Naudinga dažniau reikšti savo nuomonę, patiems planuoti išvykas, organizuoti renginius, individualiai priimti svarbius sprendimus. Jeigu tai daryti bus baisu, nereikėtų to slėpti. Naudinga išmokti atvirai rodyti emocijas. Neigiamų emocijų gniaužimas daro piktais vienišiais.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: sportas, teisėsauga, verslas, karo tarnyba.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Skorpione, kylantis – Jautyje

 

Praeitas gyvenimas. Šilto ir šalto matę žmonės, ne kartą žvelgę mirčiai tiesiai į akis ir jos nė kiek nepabūgę. Tikėtina, kad tokios asmenybės praeitame gyvenime buvo susijusios su dvasiniu pasauliu, ezoterika, paslaptingais reiškiniais. Jų nedomino materialūs dalykai, gyveno gilindamiesi į visatos paslaptis.

 

Šio gyvenimo pamokos. Reikia išsaugoti potraukį naujiems, nepažintiems dalykams – jie turtina pasaulėžiūrą. Derėtų rečiau rizikuoti – atsargumas ir budrumas yra vienas aspektų, kurių privalu išmokti šiame gyvenime. Taip pat svarbu nusileisti arčiau žemės ir išmokti praktiškiau žvelgti į kasdienybę. Patartina vadovautis protu, o ne jausmais. Derėtų mažiau svajoti ir daugiau dirbti dėl savo tikslų. Turėtumėte stengtis kurti ramų, saugų ir harmoningą gyvenimą.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: žemės ūkis, grožio pramonė, finansai, pardavimai.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Šaulyje, kylantis – Dvyniuose

 

Praeitas gyvenimas. Tai žmonės, gyvenime patyrę tiek, kad neužtektų storiausios knygos viskam aprašyti. Nuotykių ištroškę nutrūktgalviai, kurie praeitame gyvenime galėjo būti lobių medžiotojai, piratai, keliautojai, išradėjai ar panašios asmenybės. Prikaupę užtektinai drąsos ir savarankiškumo. Beje, sukaupta informacija tokie žmonės noriai dalijosi su kitais.

 

Šio gyvenimo pamokos. Kelionių ir naujų pažinčių troškimas persekioja ir dabartiniame gyvenime. Tai gerai, bet šįkart reikia rinktis ne mokytojo, o mokinio poziciją. Svarbu išmokti įsiklausyti, ką sako aplinkiniai, gerbti jų nuomonę. Turėtumėte būti objektyvūs – šališkumas trukdo pažinti aplinką tokią, kokia ji yra iš tiesų.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: žiniasklaida, bibliotekininkystė ir bet kokia sritis, susijusi su informacijos rinkimu bei sklaida.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Ožiaragyje, kylantis – Vėžyje

 

Praeitas gyvenimas. Buvę asketai, ignoravę materialius patogumus. Tokie žmonės praeitame gyvenime išlavino kantrybę ir savidiscipliną. Išmoko klusniai paisyti taisyklių, paklusti autoritetui. Gali būti, kad tai buvo vienuoliai, tarnai, dvasininkai. Tokie žmonės gali atsispirti įvairiausioms pagundoms ir tam net nereikia pagalbos iš šalies.

 

Šio gyvenimo pamokos. Būtina lavinti komunikacinius įgūdžius, antraip tapsite visiškais užsidarėliais. Karjera neturėtų būti gyvenimo tikslas, svarbiau sukurti šeimą, plėsti draugų ratą. Turėtumėte išdrįsti atviriau rodyti jausmus, būti supratingesni ir nuolaidesni kitiems. Svarbu susilaukti vaikų, nes jie mokys jus rūpintis kitais ir rodyti meilę.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: bet kokia, kur galima padėti kitiems žmonėms – medicina, psichologija, socialinis darbas ir kt.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Vandenyje, kylantis – Liūte

 

Praeitas gyvenimas. Buvę klajokliai, gyvenę šia akimirka ir nesirūpinę tuo, kas laukia rytoj. Rizika ir nežinomybė buvo jų kasdienybė. Nevengė maištauti, nerūpėjo aplinkinių kritika. Šios asmenybės labiau už viską vertina nepriklausomybę ir išskirtinumą.

 

Šio gyvenimo pamokos. Būtina pažaboti maištingą prigimtį, antraip galite peržengti ribas ir pasukti nusikalstamais keliais. Privalote suaugti, tapti atsakingesni. Negalite numoti ranka į tai, ką sako aplinkiniai. Tik išmokę gerbti kitų nuomonę galėsite užmegzti darnius santykius ir apsisaugoti nuo keisto vienišiaus statuso. Patartina visas jėgas atiduoti santykiams su artimaisiais, o ne karjerai.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: geriausia save realizuoti šeimoje. Jeigu norite dirbti, geriau, kad veikla būtų susijusi su bendravimu bei pagalba kitiems: edukacija, auklėjimas, socialinis darbas ir kt.

 

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Žuvyse, kylantis – Mergelėje

 

Praeitas gyvenimas. Šie žmonės buvo labai dvasingi, traukė viskas, kas nekasdieniška ir sunkiai suvokiama protu. Tikėtina, kad tai buvo dvasinio arba ezoterinio pasaulio atstovai. Jie išsiugdę jautrumą, pastabumą ir jausmingumą. Turi gerą intuiciją. Niekina materialius turtus ir jų trokštančius žmones.

 

Šio gyvenimo pamokos. Reikėtų grįžti į realų gyvenimą, kol nepasiklydote svajonėse ir iliuzijose. Daugiau racionalumo ir praktiškumo – jį galima suderinti su emocionalia prigimtimi. Nereikėtų menkinti materialių turtų, nes tai neatsiejama gyvenimo dalis. Taip pat derėtų būti mažiau kritiškiems tiems, kurie į gyvenimą žvelgia kitaip nei jūs. Turite išmokti rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais.

 

Tinkamos sritys savirealizacijai: finansai, ekonomika, teisė, tikslieji mokslai.

 

Specialistės komentaras

 

Psichoanalitikė, ekstrasensė, aiškiaregė, tarologė ir mediumė Gerda RedGerda Red

 

Dažnas klientas domisi, kokia yra jo karminė užduotis, ką turi nuveikti šiame gyvenime. Klausia ir tokių dalykų, kodėl vis lipa ant to paties grėblio, negali nutraukti toksiškų santykių, pritraukia vis tokius pačius probleminius partnerius. Dažnas domisi, ar dirba tinkamą darbą, ar gyvena su reikiamu žmogumi, net ar toje šalyje. Žmonės trokšta gyventi teisingai. Tik kartais gyvenimo misija maišoma su karma – tai du skirtingi terminai. Siela įgauna gyvenimiškos patirties ne vieną kartą ir ką anksčiau pasėjome, teks pjauti. Ne veltui sakoma: nespjauk į vandenį, kurį vėliau teks gerti. Jeigu karminės užduotys lieka neįvykdytos, prie jų grįžtame vėl ir vėl – ne tik šioje, bet ir kitose reinkarnacijose. Mūsų poelgiai daro įtaką tolesniam mūsų likimui. Karma yra įstatymas, veikiantis priežasties ir pasekmės principu. Karmos dėsniais grįsti budizmas ir hinduizmas, o štai krikščionybė jos nepripažįsta.

 

Daugelis klientų klausia: ką ne taip darau, kodėl mano gyvenime vyksta tam tikri įvykiai? Dažnas prašo susisiekti su mirusiais artimaisiais ir paklausti jų nuomonės. Žmonės jaučiasi neužtikrinti, neramūs. Išties, trūksta tiek nedaug, kad gyvenimas sublizgėtų naujais atspalviais. Visada patariu: nebijokite pokyčių, nevirkite ir toliau savo sultyse, juk kas nerizikuoja, tas negeria šampano! Nebijokite keisti darbą, atsikratyti slegiančių ir niekur nevedančių ryšių, rizikuoti, pasitikėti savimi. Juk likimas, t. y. karma, mūsų rankose!

 

Įdomu

 
  • Apklausos rodo, kad karma tiki daugiau nei pusė žmonių. Moterys dažniau nei vyrai.
  • Sakoma, kad vaikams iki 14 m. labai daug įtakos daro tėvų karma, mat jie nuo jų priklausomi.
  • Egzistuoja teorija, neva moterimi gimstama dėl blogos karmos, o vyro kūnas – tarsi dovana už gerą karmą.
  • 90 % žmonių, kurie tiki karminiais santykiais, yra įsitikinę, kad ir patys tokius yra patyrę.
  • Vedose rašoma, kad sunkiausia karma užsitraukiama kankinant moteris, vaikus, senolius ir karves.
 

Autorius Jūratė Survilė