Kalbėtis apie tai, kam sunku rasti atsakymų, visada įdomu. Šį kartą bus diskutuojama apie žmogaus dvasią ir sielą. Kuo šie nematerialūs kūnai skiriasi ir kas juos sieja? Pasak bioenergetiko Sergejaus Ivanovo, žmogaus dvasiai skirta pasiekti 12 išsivystymo lygių, sielai – 7 tobulumo laipsnius. Kuo pastaroji labiau subrendusi, tuo daugiau gyvenimų jai buvo lemta nugyventi. Bioenergetikas teigia, kad iš viso žmogui skirta reinkarnuotis apie 90 kartų. Tai reiškia, kad tiek pat kartų lemta gimti ir mirti.

 

??????????????????

Teigiate, kad žmogui numatyta pasiekti 12 dvasios išsivystymo lygių. Ar asmuo gali numanyti, kurį lygį yra pasiekęs?

 

Tai tik mano požiūris, kurį per daug metų suformavo perskaityta medžiaga, informacija, gauta iš mokytojų, bei atsakymai, kuriuos gaunu iš angelų sargų. Taigi mano požiūris gali nesutapti su kai kuriais kitais autoriais, ezoterikais. Mes visi priklausome 5-ajai planetinei rasei (4-oji rasė – Atlantų). Vadinamieji indigo vaikai yra 6-osios planetinės rasės atstovai.

Dvasia – tai programa, kurią žmogaus siela turi atlikti šiame gyvenime. Būtent planetinei rasei lemta pasiekti 12 dvasios išsivystymo lygių (DIL). Kuo geriau siela atlieka savo programą, tuo trumpesnis kelias nušvitimo link. Kuo daugiau reinkarnacijų išgyveno siela, tuo aukštesnė dvasia.

Kiekvienam DIL numatytos pagrindinės gyvenimo užduotys. 1–3-iąjį DIL pasiekusios jaunos, tik pradedančios savo kelią dvasios. Paprastai tokie žmonės gyvena Afrikoje ir Indijoje. 4–6-uoju DIL vadinami materialaus vartojimo lygiai. Tai – gamintojai, dirbantys žemės ūkyje, gamyklose ir fabrikuose. 7–9-ieji – tai materialios kūrybos lygiai. Jiems priskiriami asmenys, dirbantys vykdomąjį darbą: pradedant statybininkais, baigiant įmonės direktoriais, menininkais. 10-asis DIL – materialios kūrybos viršūnė. Tai – visų žmogaus gyvybinės veiklos krypčių „elitas“. Kiek teko pažinti įžymių mokslo, kultūros, sporto ar meno atstovų, dauguma jų buvo pasiekę 10-ąjį DIL. 11–12-ieji – tai tarnystės lygiai. Jiems priklauso žiniuoniai, dvasininkai, vienuoliai ir religinių konfesijų vadovai.

Pačiam nustatyti savo DIL gana sudėtinga. Galima tik spėti žinant kelis faktus: savo pasiekimus profesinėje srityje, pagal tai, ar lengvai pavyksta pasiekti gerų rezultatų karjeroje, ar likimas lėmė tapti savo srities profesionalu. Trumpai tariant, ar žmogus jaučiasi savo vietoje. Neretai galima sutikti asmenį, einantį direktoriaus pareigas, kuriam vertėtų dirbti paprastu laborantu. Jeigu jis sąžiningai „atidirbtų“ šiam gyvenimui priskirtą užduotį, tai kitame gyvenime jam būtų suteiktos geresnės sąlygos. Deja, dauguma nori gauti viską iš karto. Pavyzdžiui, Indijoje iki šiol stipriai paisoma kastų tradicijų. Netgi skurdžiausiai gyvenantieji ramiai ir oriai priima savo likimą.

 

Jeigu žmogus ne visada gali nustatyti, kurį DIL yra pasiekęs, gal tą gali padaryti kas nors kitas?

 

Tą gali padaryti kiekvienas ekstrasensas jam priimtiniausiu būdu. Aš tai darau biolokacijos arba „vidinio ekrano“ pagalba.

 

Kokie poelgiai skatina dvasią tobulėti, o kas trukdo?

 

Dvasios tobulėjimas – tai dvasinis žmogaus vystymosi kelias, kuris, kaip žinia, nebūna lengvas. Tenka peržiūrėti savo klaidas, pakeisti mąstymą ir gyvenimo būdą, pasaulėžiūrą. Apsisprendusiam tobulėti asmeniui reikia riboti save, nepasiduoti pagundoms ir nuosekliai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Niekada nebūna per vėlu paklausti savęs: „Kas aš ir ką čia veikiu?“ Atėjęs į šį pasaulį žmogus pamiršta pagrindines užduotis ir tikslus, kuriuos pats pasirinko prieš gimdamas, t. y. siela pati pasirenka, kur jai gimti, kokioje aplinkoje galėtų geriausiai atlikti užduotis šioje reinkarnacijoje. Tačiau gyvenimas kupinas problemų, įvairių sunkumų, ir aukščiausia paskirtis užsimiršta.

Kas trukdo dvasiai tobulėti? Visiems gerai žinomos septynios mirtinos nuodėmės: godumas, puikybė, apsirijimas, pavydas, kerštas, palaidumas, tingumas. Tačiau kenkia ir per dideli norai, ambicijos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus atėjo į šį pasaulį būdamas 4–6-ajame DIL, jam reikėtų arti žemę ir sėti rugius, o jis kažkodėl užsinorėjo tapti „dideliu ponu“, pavyzdžiui, direktoriumi. Todėl toks asmuo „neatidirba“ savo programos, priešingai, padidina karmos užduotis. Visas pasaulis balansuoja tarp šviesos ir tamsos. Kaip žinia, mūsų norai ir mintys materializuojasi. Jeigu minėtas „didelis ponas“ labai užsinorės turėti valdžią ir pinigų, jis tai gaus. Tačiau jam tokias privilegijas suteiks ne Kūrėjas, o šėtonas, ir žmogus eis neteisingu keliu.

Jeigu asmuo nusprendė dvasiškai tobulėti ir stengiasi suprasti, kokį gyvenimo kelią pasirinkti, jam padės mokytojas. Kai tik žmogus apsisprendžia ir būna pasirengęs priimti naują informaciją, jis tokį mokytoją sutinka. Tuomet jam į rankas patenka reikalinga informacija. Suprasti tiesą galima tik širdimi.

 

Kas nutinka po 12-os DIL? Ar žmogaus dvasia egzistuoja po nušvitimo?

 

Žmogus, kuris patiria apie 90 reinkarnacijų ir pasiekia 12-ąjį DIL, tampa aukščiausio tarnystės lygio atstovu, pavyzdžiui, Dalai Lama, Romos popiežiumi ir pan. Tuomet reinkarnuodamasis patenka į 6-ąją planetinę rasę.

Po nušvitimo žmogaus dvasia ir siela gyvena rojuje, tačiau gali sugrįžti vėl į Žemę ir vykdyti tam tikras užduotis, pavyzdžiui, tapti dvasiniu mokytoju arba pranašu.

Kuo skiriasi siela nuo dvasios?

 

Siela – vienas iš septynių subtiliųjų žmogaus kūnų. Tai – intuityvusis kūnas. Dvasia – 7-asis subtilusis žmogaus kūnas. Tai – atmaninis kūnas arba „Dievo kibirkštis“. Dvasia – tai programa, pagal kurią siela turi gyventi tame gyvenime. Dvasia ir siela neatskiriamos, kol žmogus gyvas, arba iki tos akimirkos, kai jis „parsiduoda“ tamsiosioms jėgoms. Kūrėjas apdovanojo kiekvieną sielą pasirinkimo laisve, tačiau to nevalia painioti su savivale. Dvasingoms sieloms puikiai sekasi. Toks žmogus siekia ne materialinių gėrybių, o dvasinių vertybių. Jis ima suprasti daugelio reiškinių priežastis ir žino, ką daryti užklupus neigiamų įvykių pasekmėms. Toks asmuo jaučia harmoniją, jungiančią sielą, dvasią ir fizinį kūną.

 

Papasakokite apie sielos tobulėjimą. Kas padeda jo siekti?

 

Sielos tobulėjimas, kaip ir dvasinis vystymasis, neįsivaizduojamas be savęs pažinimo. Tai tikrai nelengvas ir negreitas procesas. Jis reikalauja tinkamai maitintis ir gyventi neužmirštant septynių mirtinų nuodėmių. Svarbu, kad mintys, žodžiai ir veiksmai būtų vieningi. Reikia būti pasiruošusiems suteikti pagalbą to prašantiems. Beje, kartais neprašytai suteiktas gėris tampa blogiu.

Taip pat labai svarbu nepasiduoti pagundoms ir išsaugoti dvasios stiprumą sudėtingu laiku, pavyzdžiui, susidūrus su neteisybe. Reikia girdėti sielos šauksmą ir netapti tokiu, kaip visi. Būti tokiu, kaip kiti, paprasčiau, bet ar teisinga?

 

Ar gyvūnai turi sielą?

 

Manau, kad gyvūnai neturi sielos. Tačiau jie turi dvasią, t. y. programą, kuri irgi tobulėja. Ne veltui kartais atrodo, kad kai kurie šunys viską supranta. Tačiau tai negalioja banginiams ir delfinams, nes jie gyvena kitaip.

Beje, gyvūnai, skirtingai negu žmonės, negali pakeisti savo programos. Pavyzdžiui, mėsėdžiai negali virsti žolėdžiais.

 

Už kokius poelgius žmogaus siela kitame gyvenime gali atgimti žemesniame lygmenyje?

   

Kaip jau minėjau, visi priklausome 5-ajai planetinei rasei, kuri turi 12 DIL. Siela turi septynis tobulumo laipsnius (STL).

Pirmas STL – labai silpna siela, kuri tokia tampa po sunkių ligų arba didelio streso.

Antras STL – velnio siela, kuri bet kokia kaina siekia materialinių gėrybių, nepaisydama moralės ir garbės principų.

Trečias STL – nestabili siela, kuri lengvai pasiduoda įvairioms pagundoms.

Ketvirtas STL – užsispyrėlio siela, nepriimanti jokių argumentų ar kitų žodžių. Toks žmogus paiso tik savo ego.

Penktas STL – mokinio siela, kuri siekia žinių. Gaila, bet tokia siela dažnai negali suvokti, koks iš tikrųjų turėtų būti teisingas kelias.

Šeštas STL – teisinga siela, žinanti, kuriuo keliu eiti.

Septintas STL – harmoninga siela, siekianti sąmoningo supratimo.

Žmogaus siela patekti į žemesnį lygmenį gali ir šiame gyvenime, jeigu pasiduos tamsiųjų jėgų įtakai. Tačiau tai gali nutikti ir kitame gyvenime, jeigu šiame „neatidirbs“ savo karmos.

 

Ką rodo, jeigu žmogus neišpažįsta jokios religijos ir netiki pomirtiniu gyvenimu?

 

Greičiausiai tai rodo žemą dvasią arba užsispyrėlio sielą (ketvirtas STL), nors kai kurie žmonės yra ateistai, neigiantys ne tik Dievo buvimą, bet ir antgamtinio pasaulio egzistavimą. Tarybiniais laikais tokių žmonių pažinojau labai daug, bet tai netrukdė jiems gyventi sąžiningai ir dorai. Juk yra tokių asmenų, kurie mano esantys labai religingi, bet kažkodėl daro mirtinas nuodėmes.

 

Kaip žmogaus charakteris priklauso nuo jo sielos tobulumo laipsnio? Kokios savybės būdingos labiau išsivysčiusiai sielai?

 

Žmogaus charakteris priklauso nuo STL, DIL ir energoinformacinių rodiklių. Taip pat yra susijęs su „neatidirbtų“ programų praeituose gyvenimuose našta. Tobulą sielą atpažinti lengva. Apie tokius žmones sakoma „nušvitę“. Jie jau „atidirbę“ žemiškąsias programas ir tiesą mato tokią, kokia ji yra. Tokie asmenys sąmoningai regi, girdi ir žino viską, kas vyksta aplinkui. Kiti kreipiasi į juos prašydami pagalbos, patarimų.

 

Kodėl žmonės, gimę tą pačią dieną, turi skirtingus likimus ir nevienodą potencialą?

 

Žiūrint iš ezoterinės pusės, galima teigti, kad siela į šį gyvenimą ateina tada, kai gali „atidirbti“ savo karmą. Žmonės gali būti gimę tą pačią dieną, bet skirtingose vietose, turėti nevienodus vardus, pasižymėti skirtingomis genetinėmis savybėmis ir t. t. Būtent dėl to likimai ir skirsis, nors kai kurie bruožai gali sutapti.

 

Ką apie žmogų pasako jo pomėgiai? Kaip jie susiję su praeitais gyvenimais?

 

Niekada anksčiau nesusimąsčiau apie tai. Tikėtina, kad pomėgiai gali būti susiję su praeitais gyvenimais ir „atidirbimais“. Yra tam tikrų technikų, kurios „panardina“ žmogų į jo praeitus gyvenimus. Tačiau tokią informaciją suprasti gali būti sunku ir nemalonu. Ne veltui mūsų atmintis to neprisimena.

 

Jeigu žmogus labai myli gyvūnus, galbūt šiame gyvenime jam skirta kokia nors misija?

 

Tai gali būti misija ir sielos trauka vykdyti savo darbą padedant gyvūnams. Svarbiausia – netrukdyti jai atskleisti savo potencialą. Kūrėjas nepaliks be paramos ar pagalbos, nes mes visi esame jo rankos šiame pasaulyje.

 

Kaip suprasti, koks žmogaus potencialas ir kokia jo užduotis šiame gyvenime?

 

Lengviausia ir tikslingiausia – kreiptis pagalbos į specialistą. Pavyzdžiui, žmogaus potencialą gali atskleisti bioenergetikas, o polinkį tam tikroms veiklos sritims – chirologas.

Kartais mokytoja dirbanti motina ir verslininkas tėvas nori, kad jų vaikas taptų advokatu, nors jam skirta būti muzikantu. Kas tuomet atsitiks? Advokatas iš jo išeis prastas, t. y. žmogus dirbs per prievartą. Tačiau kelią muzikos link jis vis tiek anksčiau ar vėliau ras.

Nusakyti, kokiu keliu lemta eiti, padeda ir nemažai psichologinių testų. Tėvai turėtų suprasti, kam vaikas gabus, ir skatinti vystyti tuos gebėjimus.

   

Jurgita Valentaitė