Antgamtinės žmogaus galios, šeštasis pojūtis, aiškiaregystės ar aiškiagirdystės gebėjimai ir kiti ekstrasensiniai atvejai, telepatija, gebėjimas užkalbėti vandenį, žoles ar bendrauti su anapusiniu pasauliu – visa tai ir vėl atsidūrė išskirtinio dėmesio bei susidomėjimo akiratyje. Stebint racionaliai nepaaiškinamus praeities bei ateities skaitymo atvejus, paprastam žmogui kyla klausimas – kokios priežastys lėmė tai, kad kai kuriems lemta žinoti ateities įvykius, gydyti rankomis ar pademonstruoti išskirtines galias magijos srityse, keičiant ir transformuojant realybę? Atsako filosofijos daktarė, raganė Jelena Simonova.

 

magija

Paveldėta tradicija 

 

Antgamtinės žmogaus galios gali būti paveldėtos. Jos nepaklūsta bendroms taisyklėms ar dėsningumams ir savitai reiškiasi vieno ar kito genealoginio medžio ribose. Antgamtinių ar maginių galių gali paveldėti tik vyriškos giminės atstovai. Pavyzdžiui, kiekvienas gimęs berniukas užaugęs tampa galingu magu arba pranašu. Taip pat antgamtinės galios gali būti perduodamos iš kartos į kartą tik moterims arba kai kurioms giminės atstovėms. Neretai antgamtinių galių paveldėjimo tradicija susijusi ne tik su pačių galių perdavimu jaunos kartos atstovams, bet ir „inventoriaus“ bei teorinių žinių perdavimu. Iš kartos į kartą gali būti perduodami per magiškus ritualus naudojami daiktai: veidrodis, raganų durklas, taurė ritualiniams skysčiams laikyti bei pakrauti arba grūstuvė, skirta sausoms žolėms bei sėkloms smulkinti, siekiant išgauti jų magines galias. Paveldėtos būrimo kortos, specialūs amuletai, pentagramos ir kita simbolika didina antgamtinių galių potencialą. Šie daiktai naudojami ypač stipriuose ateities numatymo ar maginiuose realybės pokyčių steigimo ritualuose bei apeigose. Žiniuonių tradicijoje iš kartos į kartą arba aplenkus vieną kartą gali būti perduodami gydomųjų žolių paruošimo receptai, užkalbėjimų tekstai ir itin sudėtingų ritualų atlikimo metodikos. Raganavimo tradicija numano „Šešėlių knygos“ perdavimą, kurioje ranka aprašyti laiko patikrinti ritualai, burtažodžiai, užkalbėjimai ar būrimo praktikų subtilybės. Taip pat perduodamos įvairių ligų diagnostikos ir gydymo paslaptys ar ateities įvykių skaitymo būdai, kurie naudojami tik šios giminės tradicijoje.

 

Raganų dovana?

 

Kartais antgamtinės galios perduodamos giminei nepriklausančiam asmeniui. Kai kurios legendos byloja, kad neva kiekviena ragana privalo perduoti savo galias kitai moteriai, jog ši tęstų jos veiklą. Nutinka ir taip, kad jaunesnio amžiaus giminaitė dėl religinių įsitikinimų arba baimės būti visų atstumta kategoriškai atsisako šios „dovanos“, tad raganai savo galias tenka perduoti ne giminės atstovei. Be galo sudėtinga vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar antgamtinių galių „dovana“ yra palaiminimas, ar prakeiksmas. Raganų Kovenuose galių ir žinių perdavimo klausimas išsisprendžia savaime, mat jame figūruoja visoms narėms vienodai galiojančios taisyklės, apimančios iniciacijų į raganas ceremonijas, sezoninių švenčių šventimą ir būtiną sukauptų teorinių bei praktinių žinių perdavimą naujoms Koveno narėms, kurios sąmoningai priima šią „dovaną“. Visgi raganavimo praktika pati savaime nenumano būtino priklausymo raganų Kovenui. Ji atvira savarankiško kelio paieškoms ir asmeniniam raganos vienišės apsisprendimui – perduoti savo galias bei teorinį bagažą kažkam kitam ar ne.

 

Jelena

Antgamtinių galių įgijimas po ekstremalių patirčių

 

Antgamtinių gebėjimų galima įgyti ir spontaniškai, ne tik priėmus „dovaną“ ar sąmoningai juos lavinant. Žmogaus smegenų veikla iki šiol nėra visiškai ištirta. Tyrinėtojai teigia, kad dauguma žmonių naudoja tik 5 % smegenų resursų kasdienėms užduotims atlikti. Tačiau žinoma atvejų, kai dėl vienų ar kitų priežasčių šis slenkstis peržengiamas. Dėl patirto didžiulio streso, patekus į ekstremalią situaciją, dėl oro trūkumo ar elektros srovės poveikio, patyrus smegenų traumą ar klinikinę mirtį sužadinami tam tikri smegenų centrai, kurie iki tol nebuvo naudoti. Kai kurie ekstrasensai teigia, kad antgamtinių gebėjimų jiems pasireiškė po tam tikrų sukrečiančių įvykių ar traumų. Tuomet jie pradėjo kitaip suvokti pasaulį. Tai gali būti eismo įvykis, žemės drebėjimas ir kitos gamtos jėgų sukeltos katastrofos, sukėlusios didžiulį stresą bei išgąstį. Ekstraordinarinius gebėjimus gali sužadinti ir gyvybei pavojingos sąlygos karo metu. Per gimdymą patirta trauma, sukėlusi rimtų centrinės nervų sistemos ir smegenų pažeidimų, tam tikrais atvejais nuo pat vaikystės inicijuoja šeštojo pojūčio pasauliui priklausančių patirčių atsiradimą žmogaus gyvenime. Fizinė negalia sužadina savotišką kompensacinį mechanizmą, ir žmogus pradeda matyti bei jausti tai, kas neprieinama sveikiesiems. Pavyzdžiui, neregys, kuris nemato išorinio fizinio pasaulio, gali regėti subtilųjį pasaulį, praeities ir ateities įvykius. Paralyžius taip pat gali sukelti pernelyg didelį jautrumą, kuris artimas ekstrasensorikai, ir gebėjimą jausti svetimą skausmą, nerimą, neišspręstas problemas, netgi nujausti bei matyti ateitį.

 

Skirtingas antgamtinių jėgų potencialas 

 

Daugelyje senovinių šaltinių minima trečioji akis, atsakinga už tai, ką šiandien vadiname šeštuoju pojūčiu. Tai – kankorėžinė liauka, įgalinanti regėjimus, peržengiančius penkių pojūčių galimybes. Kiekvienas žmogus turi vienokį ar kitokį sensorinį potencialą. Dar daugiau, visi gali lavinti šeštąjį pojūtį. Mūsų dienomis praktikuojamos įvairios senovinės praktikos ir kuriamos naujos šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūrą atitinkančios metodikos, atveriančios trečiąją akį bei stiprinančios intuiciją. Visgi antgamtinių gebėjimų potencialas kiekvieno mūsų yra skirtingas ir labiausiai pasireiškia ikimokykliniame amžiuje, būnant 5–7 metų. Dominuojant logikai ir racionaliam pasaulio aiškinimui, vis mažiau naudojami gebėjimai silpsta bei ilgainiui visiškai išnyksta. Pastebėta, kad polinkis į mistiką, magijos ar astrologijos gebėjimai bei ekstrasensinės duotybės atsispindi asmens horoskope. Atkreipiamas dėmesys į aktyviai veikiančias stabiliąsias žvaigždes, besijungiančias su tam tikromis planetomis. Pavyzdžiui, žvaigždės Fomalgaut jungtis su Saule arba Mėnuliu gali liudyti apie nepaprastas žmogaus galias. Žvaigždė Akubens (Sertanas) figūruoja magų, astrologų ir didžiųjų pranašų asmeniniame horoskope. Žmogus turi nemenką ekstrasensinį ar maginį potencialą ir tuo atveju, jeigu jo horoskope yra akcentuotas VIII, XI ar XII astrologinis būstas, arba jei Selena (Baltasis Mėnulis) gimimo akimirką pateko į VIII ar XII astrologinį būstą. Stipresne intuicija paprastai pasižymi tie asmenys, kurių horoskope Saulė ir Mėnulis yra Vandens stichijai priklausančiuose ženkluose. Kiekvienas žmogus pasižymi minčių, vaizduotės ir žodžio galiomis, kuriuos panaudojęs gali paveikti ateities įvykius bei tinkamai juos formuoti. Dėl šios priežasties kasdieniame gyvenime derėtų akcentuoti gražius vaizdus bei garsus ir širdį džiuginančius išsipildymus. Nereikia nešiotis nesėkmių bagažo. Jį reikia kuo greičiau paleisti ir daugiau negalvoti apie jo turinį, priešingu atveju šis bagažas būtinai, pritraukdamas naujų nesėkmių, pasipildys. Visata, aukštesnės jėgos, Dievas (kaip kam labiau priimtina) duoda mums būtent tai, apie ką daugiausia galvojame.

 

Pranašai nemato savo ateities…

 

Požiūris į žmones, kurie turi antgamtinių gebėjimų, visais laikais vertinamas nevienareikšmiškai. Senovės Egipto civilizacija aukštino tuos, kurie laikyti dievų pasiuntiniais ir matė pasaulio likimą. Šie žmonės sudarė atskirą žynių luomą ir patarinėjo faraonams esminiais valdymo klausimais. Tokie asmenys gerbti ir kitose senosiose kultūrose, mat į juos kreiptasi susirgus, nutikus nelaimei ir sprendžiant kitus bendruomenės klausimus. Radikalios tendencijos vyravo Europoje (daugiausia Pietų) inkvizicijos laikais, kai buvo naikinami bei žudomi visi, kurių gyvenimo būdas, religiniai įsitikinimai ar antgamtinių galių turėjimas neatitikdavo krikščioniškų dogmų. Žmonės kiek prisibijo tų, kuriems buvo duota matyti daugiau, tačiau noras išsklaidyti nežinomybės rūką ir prisiliesti prie nepaaiškinamų dalykų buvo daug stipresnis. Todėl antgamtinių galių savininkai visada būna apsupti nuolat į juos besikreipiančių žmonių. Istorijoje apstu pavyzdžių, kai antgamtinių galių turintys žmonės atsidurdavo greta tų, kurių rankose sutelkta valdžia. Todėl neretai būtent nuo tų, kurie slėpdavosi užkulisiuose, priklausydavo tolesnis vienos ar kitos valstybės likimas. Visais laikais faraonai, karaliai, prezidentai kreipdavosi į pranašus, astrologus, magus, kad šie parinktų tinkamą datą svarbiam įvykiui, numatytų politinių ir socialinių sprendimų pasekmes, parengtų artimiausių įvykių prognozes ne tik savo valstybėje, bet ir tarptautinėje arenoje arba tinkamai apsaugotų. Pasaulio galingųjų kreipimasis į antgamtinių galių turinčius žmones išliko iki šiol. Paradoksalu, bet matydami visuotinius pasaulio įvykius ir kitų žmonių likimus, aiškiaregiai neregi savo pačių ateities. Pranašai žino apie save tik esminius dalykus. Todėl jiems, kaip ir daugeliui kitų, tenka intuityviai orientuotis į dabartį – tarp praeities ir ateities labirintų bei kliautis tuo, kas yra daugiau ir stipriau už mus…

 

Tikra istorija

 

Floridoje (JAV) gyvenantys Gregas ir Heter Houvelai įsitikinę, kad jų mažametis sūnus Elijahas turi magiškų galių. Būdamas 10 mėn. jis jau kalbėjo sklandžiais sakiniais ir bendravo su mirusiais seneliais. Kad tai nėra tiesiog tėvų pramanas, patvirtino psichinių galių turintys ekspertai.

 

Savo mamai berniukas išpranašavo persileidimą ir kad vėliau susilauks dvynukų. „Mamyte, tavo kūdikis keliaus pas Dievą“, – kalbėjo berniukas ir nuramino ją, kad ji vėl pradės lauktis, tik šį kartą 2 berniukų iškart. Iš pradžių maniusi, kad sūnus tiesiog nori turėti brolių, Heter netrukus įsitikino, jog jis sakė tiesą. Ji išties laukėsi dvynių.

 

Norėdami išsiaiškinti, ar berniukas iš tikrųjų turi antgamtinių galių, ar serga psichine liga, gimdytojai kreipėsi į žymią mediumę Denisę Lescano. Seanso metu mediumė išsiaiškino, kad žinią apie persileidimą ir dvynių gimimą berniukui pranešė jo mirusi senelė ir kad vaiką sieja stiprus ryšys su dvasių pasauliu.

 

Antgamtinės Zodiako ženklų galios

 

Avinai turi puikiai išlavintą intuiciją, tad jiems neretai pavyksta tinkamu metu atsidurti tinkamoje vietoje.

 

Jaučiai lengvai geba materializuoti žodžius ir mintis, tad jiems reikia stengtis išlikti pozityviems.

 

Dvyniai retai turi antgamtinių galių, tačiau susidomėję magija gali tapti gerais specialistais.

 

Vėžiai gali išties nemažai pasiekti tobulindami mistinius talentus. Be to, dažnai sapnuoja pranašiškus sapnus.

 

Liūtams geriausiai sekasi gaminti įvairius talismanus.

 

Mergelės apdovanotos puikia intuicija.

 

Svarstyklės neretai turi antgamtinių gydomųjų galių.

 

Skorpionai – labiausiai apdovanoti mistinėmis galiomis. Jie geba ir hipnotizuoti, ir spėti ateitį.

 

Šauliai galėtų daug pasiekti mistikos srityje, tačiau turi daug mokytis ir gilintis, o jiems tai daryti ne visada patinka.

 

Ožiaragiai savo mistines galias gali ištobulinti itin stipriai, tačiau to turi norėti patys.

 

Vandeniai – stipriausi energetiniai vampyrai. Jiems taip pat puikiai sekasi burti Taro kortomis ir aiškinti sapnų reikšmes.

 

Žuvys turi labai atsargiai žiūrėti į mistiškus dalykus, nes yra labai jautrios ir gali tapti anapusinio pasaulio jėgų taikiniu.

   

Įdomu

 
 • Šiauriniai elniai pasižymi itin geru regėjimu. Jie mato ultravioletinę šviesą, kuri padeda rasti pašaro ir apsisaugoti nuo grobuonių atšiauriomis Arkties sąlygomis. Jų pagrindinis žiemos ėdalas – kerpės.
 • Asmenys, kurių kairė ranka yra dominuojanti, dažniau regi paranormalius reiškinius ir įvykius. Vieno tyrimo metu nustatyta, kad mistinių įvykių sūkuryje net 10 % dažniau atsidurdavo kairiarankiai žmonės.
 • Aiškiagirdyste apdovanoti žmonės gali išgirsti tai, ko kiti asmenys negirdi: ne tik dvasių, bet ir žmonių, kurie yra labai toli, balsus.
 • Aiškiaregystės dovaną turintys žmonės geba numatyti įvykius, pamatyti asmenis ir vietas, kurios yra toli arba už psichikos suvokimo ribų.
 • Astralinė kelionė – tai sielos gebėjimas atsiskirti nuo kūno. Patyrusieji šią būseną teigia, kad gebėjo stebėti iš šalies, kaip gydytojai operuoja jų kūnus ant operacinio stalo.
 • Intuicija – tai vidinis žinojimas, nujautimas to, kas dar nepasakyta, nėra aišku.
 • Gyvūnų telepatija – gebėjimas mintimis bendrauti su gyvūnais.
 • Levitacija – tai paranormalus gebėjimas pakilti ir skraidyti ore.
 • Telepatija – gebėjimas mintimis bendrauti su kitais.
 • Telekinezė – gebėjimas mintimis judinti arba pakeisti objektų būseną.
 • Pirokinezė – gebėjimas mintimis įžiebti ugnį.
 • Psichometrija – tai gebėjimas, kai asmuo, palietęs daiktus, pamato praeities vaizdus.
 • Kiekvienas pasaulio gyventojas gimsta turėdamas dvasinių galių, kurias laikui bėgant pamiršta.
 • Kadaise aprašytas atvejis, kai moteris gebėjo pakelti lengvąjį automobilį, kuris įvykus avarijai prispaudė jos vaiką. Anot mokslininkų, ekstremaliomis aplinkybėmis žmogaus organizme akimirksniu išsiskiria daug streso hormonų – adrenalino ir kortizolio. Dėl jų poveikio žmogus tampa neįtikėtinai stiprus ir geba sutelkti visas gyvybines jėgas, kurių nė neįtarė esant.
 • Sakoma, kad vidurnaktį gimę žmonės neretai turi aiškiaregystės galių, geba numatyti likimą ir gali tapti raganiais.