Nuo senų laikų tikima, kad arklio pasaga, pakabinta ant durų, atneša laimę į namus. Tačiau tam, kad pasaga neštų laimę, ją reikia pakabinti taisyklingai. Visų pirma arklio pasagą galima gaminti tik ant vakarų, šiaurės vakarų arba šiaurės pusėje esančių durų. Antra, pasagos atviri galai turi būti nukreipti į viršų. Tik tokiu būdu pakabinta arklio pasaga aktyvuoja teigiamą energiją.

 

skirtingos formos

Šis pavyzdys puikiai iliustruoja, koks didelis formos poveikis organizmui. Taip pat didelę įtaką daro eteris, kosmoso dažnis, planetos apsisukimo greitis ir aplinkos laisvoji energija. Ankstesnės Žemės civilizacijos, tarp jų atlantų ir hiperborėjų, žinojo ne tik apie skirtingų formų, svorių ir medžiagų spinduliuotę, bet ir apie tai, kaip jas galima panaudoti įvairiems tikslams.

 

Statydami milžiniškų akmenų skulptūras, stebinančias šiuolaikinius mokslininkus, jie naudojosi kai kurių objektų savybe sklandyti ore, kad pajudintų tai, kas žmogaus jėgoms yra nepakeliama. Ieškodami požeminių vandens šaltinių ir mineralų telkinių, jie naudojosi specialiomis šakelėmis, kurios padėdavo rasti žemės gelmėse slypinčius lobius. Šiais metodais naudojantis buvo sukurtos ir senovinės navigacijos priemonės bei akmeniniai labirintai. Įdomu tai, kad svarbu ne tik, kokia forma yra naudojama, bet ir kokios spalvos. Spalvos bet kokiai geometrinei figūrai suteikia gylio, ekspresijos, vertės ir aiškumo.

 
 • Taškas reiškia tai, kad viskas yra viena. Tai visa ko pradžia, kilmė, vientas.
 • Apskritimas – vienybė, vientisumas ir begalybė. Stiprus apsauginis simbolis. Saulės simbolis, dvasios elementas. Taip pat reiškia gyvenimą, judėjimą, moterišką energiją, pradžią, potencialą (galimybes), kosmosą (visatą).
 • Spiralė – tai viena seniausių figūrų žmonijos istorijoje, žinoma nuo neolito laikų, kai dar nebuvo atrastas raštas. Tikriausiai todėl labai mažai žinoma apie šios figūros religinę reikšmę. Dažniausiai spiralė magijoje ir burtuose reiškia didėjimą, mažėjimą, kūrybiškumą, moteriškumą, keliones.
 • Trikampis – pagal krikščionišką tradiciją ši figūra yra Švenčiausiosios Trejybės simbolis. Naudojamas, kai reikia apibūdinti tris dalykus: praeitį, dabartį ir ateitį arba sielą, protą ir kūną. Taip pat jis simbolizuoja kombinaciją, kūrinį, apsireiškimą ir nušvitimą.
 • Kryžius – krikščionių religijoje tai yra pasiaukojimo ir žmonijos išgelbėjimo simbolis. Ant jo mirė Jėzus Kristus. Taip pat kryžius simbolizuoja 4 elementus (žemę, vandenį, orą ir ugnį) bei pasaulio kryptis (šiaurę, pietus, rytus ir vakarus). Kryžius naudojamas, norint pabrėžti, sustiprinti šiuos dalykus: garbę, pusiausvyrą, struktūrą, šventumą, vienybę, pasirinkimo laisvę.
 • Kvadratas – materialaus pasaulio simbolis. Taip pat gali simbolizuoti 4 elementus, pasaulio kryptis. Kai kuriuose šaltiniuose kvadratas net laikomas stipresne figūra nei kryžius, nes yra uždaras. Kvadratas paprastai reiškia žemę, saugumą, struktūrą, vyrišką energiją, tvarką.
 • Pentagrama (penkiakampė žvaigždė) reiškia, kad kiekvienas žmogus yra žvaigždė. Ji saugo nuo blogio. Įkūnija 5 elementus: žemė, oras, ugnis, vanduo ir eteris (dvasia). Tobulumo simbolis.
 • Heptagrama (septynkampė žvaigždė) simbolizuoja 7 planetas (Merkurijų, Venerą, Marsą, Jupiterį, Sauturną bei Saulę ir Mėnulį). Tai yra tuos dangaus kūnus, kurie matomi plika akimi. Tai gamtos pusiausvyros simbolis. Kiekviena iš 7 planetų atitinka tam tikrą savaitės dieną. Didelis dvasiškumas.
 • Eneagrama – ketvirtas kelias simbolizuoja asmenybės analizę ir vystymąsi.
 • Oktagonas arba aštuonkampis įkūnija žmogaus egzistencijos harmoniją.
 • Dekagrama – kabalos simbolis, gyvenimo medžio elementas.
 • Apskritimas, padalintas į 12 dalių – tai gamtos ciklas, nedaloma visuma ir pilnatvė.
 • Apskritimas kvadrate arba atvirkščiai – sielos įsikūnijamas materialiame kūne.
 • Svastika – dabar tai draudžiamas vartoti viešumoje nacių simbolis, bet pagoniškoje kultūroje tai buvo Saulės, energijos ir Visatos judėjimo simbolis.