Ar jis buvo pirmasis popiežius istorijoje? Ne. Ar jis įvedė svarbias reformas? Ne. Ar pasižymėjo gerais darbais? Vargu… Apie Benediktą IX vienas katalikų kardinolas yra sakęs: „Tai demonas iš pragaro, persirengęs kunigu.“ Už ką šis popiežius ironiškai vadinamas pirmuoju ir vieninteliu?

 

benediktas ix

Vardas – Teofilatto 

Gimimo data apie 1012 m. balandį

Mirties data apie 1055 m. gruodį (arba 1056 m. sausį)

 

Gimė dvasininkų šeimoje

 

Internetinėje katalikų enciklopedijoje apie Benediktą IX rašoma gana trumpai, tačiau aiškiai: „Benediktas IX buvo tikras dviejų savo pirmtakų sūnėnas, bet visiškai kitokio būdo nei jie. Jis buvo šv. apaštalo Petro sosto gėda.“ Matyt, tokią griežtą ir smerkiančią amžininkų poziciją šis popiežius užsitarnavo… Kaip? Iš tiesų apie Teofilatto žinių išliko nedaug.

 

Būsimasis popiežius gimė kilmingoje šeimoje, kuri gyveno Romos pakraštyje. Krikščionių metraščiuose minima, kad du jo dėdės taip pat buvo popiežiai. Tai Benediktas VIII ir Jonas XIX. Nė vieno iš jų kadencija nebuvo rami ir palankiai vertinama. Visgi jų sūnėnas pranoko giminaičius su kaupu.

 

Kai kurie šaltiniai liudija, kad Teofilatto galėjo būti popiežiaus Sergejaus III ir jo meilužės, garsios tuo metu Romos prostitutės Marozios, proanūkis. Mat žinoma, kad nuodėmingos popiežiaus Sergejaus III sąjungos vaisius Johannesas taip pat tapo popiežiumi Jonu XI. Turtingoje grafo Alberico iš Toskanos (Italija) giminėje buvo net 6 popiežiai, o Benediktas IX tapo septintuoju. Tad juokaujama, kad jis šį titulą tiesiog paveldėjo.

 

Anksti tapo popiežiumi

 

Kada pirmą kartą Benediktas IX tapo popiežiumi, nesutariama. Vieni šaltiniai byloja, kad tuo metu jam galėjo būti apie 20 metų. Kiti skelbia, kad dar mažiau – 11–12 m. ar 14 metų. Bet kokiu atveju Teofilatto tituluojamas vienu jauniausiu popiežiumi istorijoje. Nesvarbu, kiek tiksliai jam tuo metu buvo metų, aišku viena – tai buvo jaunas, bręstantis vyras. Galima tik įsivaizduoti, kas dėjosi jo galvoje, kai tapo popiežiumi. Jo rankose atsidūrė dvasininkų valdžia, pasaulinės religijos vairas ir neribotas biudžetas. Greičiausiai jis manė, kad galės daryti bet ką ir niekas jo neapkaltins. Juk popiežius kone šventasis. Deja, Benediktas IX labai stipriai klydo.

 

Kai kurie amžininkai teigia, kad į kunigystę pasukti ir tapti popiežiumi Teofilatto paskatino šeima. Ji nenorėjo, kad giminė prarastų šią garbę. Galbūt tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl Benediktas IX apie Dievą ir dvasinius reikalus galvojo mažiausiai. O gal tik ieškojo savęs ar paprasčiausiai… linksminosi. Netrukus po to, kai buvo išrinktas bažnyčios vadovu, Laterano rūmuose (tai buvo pagrindinė popiežių rezidencija pietryčių Romoje) pradėjo rengti šventes ir pobūvius. Ne tokie dievobaimingi žmonės greičiausiai į tai nebūtų kreipę dėmesio. Tik Benedikto IX organizuojami pasibuvimai galiausiai peraugo į nekontroliuojamas orgijas. Jose linksminosi ne tik moterys, prostitutės, bet ir homoseksualūs vyrai. Kai kurie tose šventėse dalyvavę liudininkai vėliau pasakojo, kad popiežius į orgijas atvesdavo ir… gyvūnų.

 

Sosto netekimas

 

Sodomą ir Gomorą primenantis Benedikto IX valdymas truko neilgai. Romėnai buvo tikri, kad šis popiežius jau peržengė visas ribas. Todėl įsiutę vyskupai demoną iš pragaro, persirengusį kunigu, paprasčiausiai nuvertė nuo sosto ir išvijo iš miesto. Taip baigėsi pirmasis Benedikto IX valdymo etapas, bet tikrai ne jo gyvenimo istorija.

 

Greičiausiai visgi Teofilatto turėjo gana tvirtą užnugarį Romoje. Mat jo pašalinimas daugeliui nepatiko. Ypač tiems, kurie nesidrovėjo ir bent jau tyliai palaikė laisvo sekso idėją. Netruko praeiti nė mėnuo, kai Benediktas IX vėl tapo popiežiumi. Tai buvo akivaizdus sumanių ir siaubingų politinių žaidimų rezultatas. Nepaisant to, kad grįžęs į sostą popiežius turėjo tvirtą Romos turtingųjų ir įtakingųjų sluoksnių atstovų palaikymą, tokie neteisėti veiksmai sulaukė dar daugiau pasipiktinimo. Benediktas IX įgijo priešų. Šie suplanavo pasikėsinimą į popiežių. Jis buvo užpultas per mišias, kurias pats ir aukojo. Benediktas IX išgyveno. Kalbėta, kad išsaugotą gyvybę popiežius atšventė kaip reikiant – surengė dar vieną siautulingą orgiją.

 

Trečias kartas nemelavo

 

Antroji Benedikto IX kadencija tęsėsi apie 8 metus. Per ją niekas nesikeitė. Todėl buvo tik laiko klausimas, kada tikinčiųjų kantrybės taurė persipildys. Susivieniję ambicingi kardinolai ir vyskupai antrą kartą ryžosi nušalinti popiežių nuo pareigų. Kad nepasikartotų buvusi situacija, kai Benediktas IX sulaukęs užtarimo netrukus grįžo atgal, perversmo organizatoriai turėjo iš karto išsirinkę ir įpėdinį. Naujuoju popiežiumi tapo Silvestras III. Tačiau šįkart valdžios, pinigų ir nevaržomos laisvės atsižadėti nenorėjo ir Benediktas IX. Vis dar palaikomas kai kurių didikų ryžosi sutelkti armiją ir susigrąžinti sostą jėga. Ar dera tokio rango dvasininkui organizuoti karinį konfliktą? Teofilatto tai buvo nė motais. Jis jau buvo pajutęs vadovavimo skonį. Po neilgai trukusios apgulties Benediktui IX ir dar kartą pavyko grįžti į Romą. Nors iš pradžių buvo sumanęs Silvestrą III pasmaugti ir išmesti į upę, vėliau šios minties atsisakė ir netgi leido jam kurį laiką valdyti. Visgi galiausiai Benediktas IX įveikė savo įpėdinį ir trečią kartą tapo popiežiumi.

 

Bandymas dar kartą susigrąžinti sostą

 

Grįžęs į sostą Benediktas IX sugrąžino ir įprastas pramogas. Laisvamanišku ir palaidu gyvenimu mėgavosi kelis mėnesius, kol galiausiai suprato, kad nori vesti ir sukurti šeimą. Pasakojama, kad Teofilatto išrinktoji buvo jo pusseserė. Deja, būdamas popiežiumi negalėjo duoti santuokos įžadų. Todėl Benediktas IX sugalvojo popiežiaus titulą… parduoti. Ir ne bet kam, o tam, kuris pasiūlys didžiausią kainą. Nugalėtojas pasirodė esąs jo krikštatėvis, vienas iš bažnyčios dvasininkų, kuris nepabūgo ištuštinti Dievo namų iždo ir už popiežiaus sostą sumokėjo 680 kg aukso. Sandėris įvyko – Benediktas IX pasitraukė ir jo vietą užėmė Grigalius VI. Tačiau labai greitai Teofilatto pasigailėjo pardavęs sostą. Mat vestuvės neįvyko. Todėl vėl ryžosi susigrąžinti popiežiaus titulą. Beveik tuo pat metu, kai Benediktas IX užėmė Romą, teises būti popiežiumi pareiškė ir Silvestras III. Šventajame mieste kilo suirutė. Dėl sosto susipešė jau trys buvę ir esami popiežiai – Grigalius VI, Benediktas IX ir Silvestras III.

 

Galutinis pasitraukimas

 

Roma su besivaidijančiais dvasininkais atsidūrė ant pilietinio karo slenksčio. Gelbėti gėdingą padėtį ryžosi Vokietijos ir Burgundijos karalius Henris III. Sutri mieste jis surengė visų trijų popiežių ir kitų dvasininkų susirinkimą. Po neilgai trukusių svarstymų Benedikto IX pretenzijos į sostą buvo atmestos. Lygiai taip pat nieko nepešė ir Silvestras III. Grigaliui VI buvo liepta atsisakyti sosto. Turėdamas savanaudiškų sumetimų Henris III popiežiaus sostą atidavė asmeniniam nuodėmklausiui Bambergo vyskupui. Jis tapo popiežiumi Klemensu II. Pastarasis ilgai nelaukęs paskelbė Henrį III Romos imperijos imperatoriumi. Valdžia ir sostai buvo padalyti. Tačiau Benediktas IX nepripažino, kad šie veiksmai teisėti. Klemensas II gana greita mirė. Pasinaudojęs proga Benediktas IX užėmė Laterano rūmus ir tikėjosi vėl tapti popiežiumi. Deja, vokiečiai nebuvo nusiteikę nusileisti. Jie išvijo Teofilatto iš Romos. Popiežiumi buvo išrinktas Damasas II, o Benediktui IX inicijuotas teismas, kaltinant dvasinių pareigų pirkimu ir pardavimu. Nepaisant to, kad skandalingasis popiežius teisme nedalyvavo, jis buvo ekskomunikuotas.

 

Įdomu

 
  • Apie paskutines Benedikto IX gyvenimo dienas nieko nežinoma. Spėjama, kad jis gyvenimo pabaigos sulaukti galėjo pasislėpęs viename iš savo giminės vienuolynų.
  • Kai kurie šaltiniai byloja, kad popiežius buvo sudegintas ir palaidotas Grottaferrata abatijoje. Deja, per Antrąjį pasaulinį karą jo kapas buvo sunaikintas.
  • Teigiama, kad popiežius Leonas IX galėjo panaikinti Benedikto IX ekskomunikavimą.
  • Vienuolis, gyvenęs kartu su popiežiumi abatijoje, tvirtina, kad Teofilatto galiausiai tapo ramesnis, švelnesnis ir baigė ištvirkauti.
  • Nežinia, kodėl Benediktas IX buvo sugalvojęs vesti. Mat amžininkai neabejoja jo homoseksualumu ir teigia, kad jis Vatikaną pavertė vyrų viešnamiu.
  • Benediktas IX – vienintelis popiežius, užėmęs sostą kelis kartus ir jį pardavęs.