Pentagrama – tai senovinis magijos ženklas, t. y. penkiakampė žvaigždė. Skaičius penki turi dvejopą reikšmę. Visų pirma tai žmogaus skaičius, nes jis turi penkias didžiąsias galūnes: galvą, dvi rankas ir dvi kojas. Taip pat žmogus turi penkis pojūčius: uoslę, klausą, regą, lytėjimą ir skonį. Žvaigždę gaubiantis apskritimas simbolizuoja Visatos jėgą, nes neturi pradžios ir pabaigos. Kosmose, kaip ir žmoguje, slypi gerasis bei blogasis pradai, tačiau pentagrama daugumai siejasi tik su blogiu.

 

pentagrama

Seniausias simbolis

 

Religija susijusi su įvairiais simboliais. Vienas seniausių ir įdomiausių – pentagrama, kuri traukia paprastumu. Manoma, kad šis ženklas atsirado maždaug 6000 m. pr. m. e. Eufrato ir Tigro upių regione, kaip astronominių tyrimų rezultatas. 4000 m. iki m. e. Palestinos teritorijoje rastos molinės šukės, ant kurių išraižytas pentagramos simbolis. Dar po 500 m. pentagramos pastebėtos Mesopotamijoje, Uruko mieste, ant keraminių indų dangčių, tačiau jau su kitais simboliais. Teigta, kad jos saugojo induose esantį turinį.

 

Bėgant metams pentagramai suteikta daugybė galių. Senovės egiptiečiams šis ženklas reiškė požeminį prieglobstį. Pentagramomis jie žymėdavo požemio karalystės valtis, kuriomis plukdyti mirusieji. Tikėta, kad pentagramos nuves mirusiuosius į didingą anapusinį pasaulį.

 

Apie 500 m. pr. m. e. gyvenęs žymus matematikas, filosofas ir mistikas Pitagoras pentagramą laikė absoliučiu Visatos simboliu. Jis suprato, kad šis ženklas išreiškia neįtikėtinas ir harmonizuojančias charakteristikas. Pasak Pitagoro, žinant šį santykį ir jį naudojant architektūriniuose statiniuose, galima juos harmonizuoti. Mistikas taip pat teigė, kad Cheopso piramidė pastatyta vadovaujantis šiuo principu, išlaikant būtent tokią linijų sankirtą, todėl ji žmonėms perduoda ypatingą jėgą.

 

Pentagrama magijoje

 

Vienas įdomiausių pentagramos paaiškinimų glūdi magijoje. Būrėjos mėgsta nešioti pentagramos ženklą su savimi, nes tiki, kad jis suaktyvins jų aiškiaregystes, intuicijos ir proto galias. Pasak jų, tai – tam tikros dievybės simbolis, kurio forma primena Veneros orbitą. Magijoje pentagrama siejama su penkiomis stichijomis ir protu, kuris valdo keturis Visatos elementus: Žemę, Vandenį, Ugnį bei Orą. Įdomu tai, kad sureikšminamas ne tik pats pentagramos simbolis, bet ir jos sukūrimas. Sakoma, kad pentagrama nebus tokia pat, jeigu ją pradėsite piešti nuo bet kurios vietos. Magijoje naudojama pentagrama kuriama tam tikro ritualo būdu ir griežtai laikantis jos piešimo taisyklių. Pažeidus bent vieną jų, sumaišius linijų piešimo tvarką arba kryptį, pentagrama neįgyja tam tikrų galių.

 

Šis ženklas gali būti naudojamas kaip jėgą ir galią suteikiantis simbolis, atliekant bet kokį magišką ritualą. Taip pat pentagrama sergsti nuo blogio. Magijoje pentagramos pasitelkiamos atliekant specialius ritualus, kurie padeda prišaukti nematomo, bet egzistuojančio pasaulio esybes. Pastarosios atlieka visą mago užduotą darbą.

 

Aukštesniųjų jėgų kvietimas

 

Pentagramos smaigalys, nukreiptas į viršų, padeda pritraukti aukštesniųjų jėgų pagalbą ir atlikti veiksmus, nešančius gėrį bei kūrybą. Smaigalys, nukreiptas žemyn, pritraukia tamsos pasaulio jėgas. Taip laikant smaigalį pastarosioms perduodama informacija, kad jos kviečiamos į pagalbą. Taip pat blogio jėgoms siunčiamas ženklas, kuris reiškia sutikimą jas įsileisti.

 

Ar pentagrama gali prišaukti šėtoną?

 

Tikintys mano, kad pentagrama yra juodosios magijos simbolis, kuris padeda iškviesti piktąsias dvasias, netgi šėtoną. Tikima, kad jeigu žmogus savo noru nešiojasi pentagramos simbolį, vadinasi, yra apsėstas tokių dvasių. XIX a. magijos filosofas Elifazas Levis sukūrė apverstą pentagramą, kaip dievo Bafometo, ožiagalvio blogio įsikūnijimo, ženklą. Jis sudarė dvi pentagramas. Viena buvo sudaryta iš penkiakampės žvaigždės su žmogaus figūra viduryje ir buvo orientuota į Dievą, o pagrindinė pentagramos atšaka simbolizavo sielą. Šalia tokios figūros jis nupiešė ir apverstą pentagramą, vaizduojančią Bafometo (demono) galvą. Taip pirmą kartą pavaizdavo pentagramos reikšmių skirtumą tarp gėrio ir blogio, dievo bei šėtono. Jo teigimu, patys žmonės nusprendžia, kokia pentagramos galia naudotis.

Kaip atskirti teigiamą pentagramą nuo neigiamos? Jeigu du žvaigždės kampai viršuje – tai satanistų simbolis. Toks velnio ženklas negali simbolizuoti gyvybės, nes jis – mirusių paklydėlių vadovas. Todėl manoma, kad apversta pentagrama gali prišaukti mirtį. Jeigu vienas kampas viršuje – tai galinga apsauga nuo blogio, o tokia žvaigždė vadinama baltąja pentagrama. Toks ženklas saugo namus nuo velnių ir demonų, gina nuo blogio bei įvairių nelaimių. Jeigu tokią pentagramą žmogus nešiojasi su savimi, bus apsaugotas. Baltoji pentagrama sergsti per magijos seansus, neleisdama dvasioms pakenkti. Ji padeda nuraminti piktąsias dvasias.

 

Mįslingai atsiradęs ženklas

 

Centrinės Azijos stepėse, izoliuotame Kazachstano kampelyje plyti ant žemės paviršiaus išraižyta milžiniška pentagrama. Penkiakampės žvaigždės kampus juosia apskritimas. Keisčiausia tai, kad artimiausia gyvenvietė – nuo ženklo už 20 km į rytus esantis Lisakovsko miestas. Nežinoma, iš kur atsirado šis 366 m skersmens simbolis. Sunku pasakyti, kam Kazachstano pentagrama naudota. Pentagramos žvaigždę juosia apskritimo pavidalo vieškelis, kuris dabar vietomis apaugęs medžiais, todėl žvaigždė išryškėja dar labiau.

 

Įdomu

 
  • Pentagrama Kinijoje žinoma seniai ir yra kinų filosofijos dalis. Šia filosofija remiasi Tolimųjų Rytų misticizmas ir fengšui. Čia pentagrama reiškia penkis elementus: medį, ugnį, žemę, metalą ir vandenį. Taip pat simbolizuoja dvi galimas stichijų judėjimo kryptis: pagal laikrodžio rodyklę – kuriamąją, prieš laikrodžio rodyklę – griaunamąją.
  • Senovėje tiek taisyklinga, tiek apversta pentagrama naudotos krikščionybėje. Jos buvo uždėtos ant nukryžiuotojo Jėzaus. Tai simbolizavo penkias jam padarytas žaizdas. Paplitus krikščionių maištininkams satanistams, jie pasiėmė apverstą pentagramą kaip savo simbolį, nes, anot jų, satanizmas – tai ta pati krikščionybė, tik atvirkščia. Bažnyčios patriarchai, norėdami kuo labiau atitolti nuo satanistų, nusprendė nenaudoti pentagramos ženklo.
  • Dviguba pentagrama dažnai laikoma deivės simboliu. Ji vaizduoja penkias moters stadijas: gimimą, subrendimą, motinystę, menopauzę ir mirtį. Apjuosta žiedais pentagrama vadinama harmoniška. Ji simbolizuoja vyrą ir moterį – amžiną sąjungą tobuloje pusiausvyroje. Kartais pentagrama vaizduojama nebaigtame apskritime ir simbolizuoja penkias žmogaus gyvenimo stadijas: gimimą, krikštą, pilnametystę, ramybę bei mirtį.
  • Karalius Saliamonas nešiojo pentagramą savo žiede, tai simbolizavo jo galingumą. Todėl šis ženklas kartais vadinamas „karaliaus Saliamono antspaudu“.
  • Pentagrama buvo oficialus Jeruzalės ženklas 300–150 m. pr. Kr. Izraeliečiams jis atstojo tiesą ir buvo priskirtas penkioms Penkiaknygės knygoms. Šis ženklas egzistavo kaip gyvenimo ir humanizmo simbolis. Pentagrama su apskritimu laikyta labai šventu simboliu, kuris vaizdavo gyvenimą, apribotą kūrėjų Visatos viduje.
  • Pentagramos simbolis naudojamas valstybių vėliavose kaip apsauga. Per karą ant uniformų kareiviams buvo prisiuvami pentagramų ženklai. Tikėta, kad jie padės iškovoti pergalę.