Labai dažnai žmogaus kalboje atsiranda žodžių, kurie neturi jokios prasmės. Baisiausia, kad tie žodžiai išsprūsta iš lūpų nejučiomis. Pats žmogus to nejaučia, bet kiti girdi, kad jo kalboje yra labai daug parazitinių žodelių ir trumpų posakių. Tokia kalbėjimo maniera pasako labai daug apie asmenį, žemą kultūrą, nepagarbą klausytojams ir net intelekto stoką. Nereikia atmesti galimybės, kad šie žodeliai kalboje atsirado dėl sumišimo, susijaudinimo, nerimo, kalbant didelei auditorijai. Vis tiek reikėtų stengtis kontroliuoti savo kalbą, jeigu nenorite atskleisti tam tikrų charakterio ypatybių.

 

"lūpos"

Daugiau nei 10 dažniausiai vartojamų parazitinių žodžių (išskyrus keiksmažodžius) ir ką jie pasako apie jus:

 
  • Tarp kitko“ – šį posakį dažniausiai vartoja žmonės, kuriems trūksta dėmesio. Atsidūrę naujoje, nepažįstamoje aplinkoje, jie bando šiuo įterpiniu paslėpti savo sumišimą ir jaudulį. Tačiau jis gali kaip tik pabrėžti problemas, todėl jį reikėtų vartoti atsargiai, nepersistengti.
 
  • Trumpai tariant“ arba „Vienu žodžiu“ – posakis išduoda nekantrumą, skubotumą, nervingumą, agresyvumą ir ūmumą. Šį pertarą dažnai vartoja labai plepūs, komunikabilūs žmonės.
 
  • Tai pats (svarbiausias, geriausias ir kitoks –iausias)“ – neretai taip savo veiklą apibūdina tingūs žmonės, neturintys pakankamai kompetencijos. Jei kalboje dažnai vartojamas žodelis „pats“ – tai tokie žmonės sudaro nepatikimų asmenų įvaizdį. Tokiais žmonėmis negalima pasitikėti, nes jie gali pasielgti labai impulsyviai. Jie gali lengvai išvengti atsakomybės, suversdami kaltę kitiems. Taip pat šis pertaras rodo pagyrūniškumą. Tad reikėtų riboti jo vartojimą, jei nenorite, kad aplinkiniai jus laikytų pasipūtėliais.
 
  • Tiesą sakant“ – posakis, vartojamas žmonių, kurie nepasitiki savimi, jaučiasi nesaugūs. Jie visada nori sulaukti patvirtinimo ir pripažinimo.
 
  • Iš tikrųjų“ – šį posakį vartoja priešingi asmenys negu tie, kurie įsikandę „Tiesą sakant“. Dažnai tai arogantiški egoistai. Žmonės, kuriems sunku sutarti su kitais. Jiems sunku susirasti draugų, nes jie jaučiasi labai unikalūs, ypatingi ir vieninteliai tokie visame pasaulyje. O visi kiti pasaulyje tik tam, kad padėtų atlikti „ypatingųjų“ gyvenimo tikslus.
 
  • Tarsi“ – šį žodį dažnai vartojantys žmonės yra linkę gyventi fantazijų pasaulyje. Šiuo žodelyčiu jie pabrėžia savo atskirtį nuo visuomenės. Kiekvienas jų gyvenimo įvykis taip pat yra izoliuotas nuo jos.
 
  • Tiesiog“ – šis parazitinis žodis dažniausiai atsiranda tų žmonių kalboje, kurie neturi tvirtos, nepriklausomos nuomonės. Šie asmenys yra labai priklausomi nuo kitų ir paprastai bijo imtis atsakomybės. Jie dažnai dėl ko nors teisinasi, atsiprašinėja, o tai nepadeda pasijusti labiau gerbiamiems ir vertinamiems tiek tarp draugų, tiek kituose visuomenės sluoksniuose.
 
  • Ta prasme“ – pertarą neretai vartoja konservatyvių pažiūrų asmenys. Jie priešinasi bet kokioms naujovėms, agresyviai gina savo nuomonę ir nėra linkę nusileisti be kovos.
 
  • Atseit“ – pertaras, išduodantis abejingumą, savęs iškėlimą aukščiau visko. Jį dažnai vartoti linkę nepatiklūs, įtarūs ir labai kritiški žmonės. Jiems gali trūkti liberalumo. Tokie asmenys nori išvengti bet kokių pokyčių asmeniniame gyvenime ir visame pasaulyje.
 
  • Parazitiniai žodžiai atskleidžia, kokia amžiaus grupei priklauso kalbantysis. Jaunimas mėgsta į kalbą, kur reikia ir kur nereikia, prikaišioti tokių pertarų: „nerealiai“, „ta prasme“, „supranti“, „ar ne“. Vidutinio amžiaus žmonės mėgsta žodelius: „matomai“, „yra kaip yra“, „vienareikšmiškai“. Garbaus amžiaus asmenys į kalbą dažnai įterpia: „Taip sakant“, „Reiškia“, „Vienu žodžiu“ ir pan.
 

Kartais vien įsiklausymas į kito žmogaus kalbėseną padeda geriau pažinti jo asmenybę. Tačiau nereikėtų to daryti demonstratyviai. Galima tiesiog stebėti žmones aplinkui, kai jie elgiasi, kalba, kokie parazitiniai žodžiai išsprūsta jiems iš burnos. Taigi nors šie žodžiai garsiai ištariamuose sakiniuose nieko nereiškia, tačiau gali pasakyti labai daug apie tai, kokie iš tikrųjų esate.