Pasaulyje gyvena begalė žmonių, kurie turi kokių nors ypatingų galių. Vis dėlto mokslas nė vieno iš tų gebėjimų nepatvirtino. Paranormalių gebėjimų turintys asmenys tampa ekstrasensais, mediumais, tiksliai apibūdina ateitį, bendrauja su mirusiaisiais, padeda rasti dingusius žmones ir daiktus.

 • Aiškiagirdystės gebėjimu apdovanoti žmonės gali išgirsti tai, ko kiti žmonės negirdi: ne tik dvasių, bet ir žmonių, kurie yra labai toli, balsus.
 • Aiškiaregystė – šią dovaną turintys žmonės geba numatyti įvykius, pamatyti žmones ir vietas, kurios yra toli, ar už psichikos suvokimo ribų.
 • Astralinė projekcija arba kelionė – tai sielos gebėjimas atsiskirti nuo kūno. Patyrusieji šią būseną pasakoja, kad galėjo iš šalies stebėti, kaip gydytojai operuoja jų kūną ant operacinio stalo.
 • Auros skaitymas – šį gebėjimą turintis žmogus mato pasikeitusias oro vibracijas, spalvas ir jaučia energiją, supančią žmogų, gyvūną ar daiktą.
 • Automatinis rašymas – tai aiškiaregių naudojama technika, kai informacija, gauta iš anapusinio pasaulio iškart užrašoma ant popieriaus, be tiesioginio žmogaus įsikišimo.
 • Informacijos perdavimas kanalais – tai panašus gebėjimas kaip automatinis rašymas, tik informacija iš dvasių pasaulio perduodama žodžiu. Žmonės, kurie perduoda šią informaciją, vadinami mediumais.
 • Intuicija – tai vidinis žinojimas, nujautimas to, kas dar nepasakyta, nėra aišku.
 • Gyvūnų telepatija – gebėjimas mintimis bendrauti su gyvūnais.
 • Levitacija – tai paranormalus gebėjimas pakilti ir skraidyti ore.
 • Telepatija – gebėjimas mintimis bendrauti su kitais.
 • Telekinezė – gebėjimas mintimis judinti ar pakeisti objektų būseną.
 • Pirokinezė – gebėjimas įžiebti ugnį mintimis.
 • Psichometrija – tai gebėjimas, kai asmuo, palietęs daiktus, pamato praeities vaizdus.