org_248052

 

Vardas Joana

Gimimo metai ir vieta 822 m. Vokietija

Mirties metai ir vieta 858 m. Roma

 

Yra legendų, kurios iki šiol neramina istorikus ir mokslininkus. Viena tokių – popiežė Joana, kuri apsimetė vyru tam, kad užimtų popiežiaus sostą. Iki XVI a. dvasininkai pripažino šį faktą, tačiau vėliau jų nuomonė pasikeitė…

 

Laužė taisykles

Viduramžiai, kurie neretai dar vadinami tamsiaisiais, – mistiškiausias laikotarpis žmonijos istorijoje. Viskas, ko tuo metu žmonės nesuprato arba kėlė baimę, buvo deginama ir naikinama. Visam tuo metu tvyrojusiam chaosui labai didelę įtaką darė Bažnyčia, kuri ir sprendė, kas yra teisinga, o kas – ne.

Tačiau ne visi paklusniai gyveno pagal dvasininkų pasaulio taisykles. Kai Vokietijoje gyvenusių anglų šeimoje 822 m. gimė mergaitė, niekas negalvojo, kad ji sukels didžiulę sumaištį tarp dvasininkų. Nuo pat vaikystės mergaitė, vardu Joana, kentė prievartą ir nuolatos buvo mušama tėvo. Ji troško mokytis ir įgyti naujų žinių, nors tuo metu moterims tai buvo draudžiama. Joana troško išsilaisvinti iš tuometinio keisto mąstymo pančių. Mergaitės tėvas, sužinojęs tai, buvo labai nepatenkintas. Norėdama pabėgti nuo smurtaujančio gimdytojo, Joana išvyko mokytis toliau nuo namų, tačiau jai nepavyko baigti mokslų. Todėl, pasinaudojusi brolio vardu, įstojo į vienuolyną. Mergina žinojo, kad tik persirengusi vyru galės mokytis, dėl to savo moterišką figūrą, paslėpusi po vyrišku apdaru, pasivadino Jonu Anglu. Visas savo jėgas skyrė studijoms, todėl netrukus Joanai buvo suteikta galimybė vykti į Romą. Šioje šalyje tapo kardinole.

 

Gatvėje pagimdė kūdikį?

Atsidūrusi Romoje Joana siekė dar aukštesnio posto. Mirus popiežiui Leonui IV, tapo popieže ir jai buvo suteiktas Jono VIII Angelo vardas. Kai kuriose kronikose rašoma, kad Joana popieže buvo dvejus metus, septynis mėnesius ir keturias dienas.

Moteriška esybė jai trukdė maskuotis ir būti tikru vyru. Merginai trūko vyrų dėmesio ir švelnumo, todėl nejučia įsivėlė į meilės romanus. Netrukus pasijuto nėščia ir buvo vis sunkiau po vyriškais drabužiais slėpti didėjantį pilvą.

Kalbama, kad 858 m. per gatvėje vykusią eiseną popiežė pagimdė kūdikį ir po poros valandų mirė.

 

Teko tikrinti popiežiaus lytį

Įrodymų, kad popiežė Joana egzistavo, yra nemažai. Vienas tokių – patikros krėslas, kuris šiuo metu laikomas Luvro muziejuje. Išaiškėjus popiežės Joanos apgavystei, imta tikrinti kiekvieno būsimo popiežiaus lytį. Tuo metu baimintasi, kad toks įvykis nepasikartotų. Nuo 1 000 m. lyties tikrinimo ceremonija vykdavo Laterano rūmuose. Būsimasis popiežius privalėdavo atsisėsti į krėslą, kuriame būdavo išpjauta skylė. Po krėslu palindęs už lyties tikrinimą atsakingas diakonas nuspręsdavo, ar popiežius tikrai yra vyras. Tokia procedūra tęsėsi beveik 600 m. Iki šiol dvasininkai neigia, kad tokia patikra buvo, tačiau įrodymai yra daugiau nei akivaizdūs. Jeigu dvasininkai nebūtų bijoję, kad popiežiaus vietą gali užimti moteris, tokios procedūros nebūtų reikalingos.

Dar vienas įrodymas – Via Sacra gatvė, kuri buvo mėgstama popiežių. Eidami ja jie greičiausiai patekdavo į Šv. Petro baziliką. Po įvykio, kai Joana per procesiją pagimdė kūdikį, popiežiai stengdavosi aplenkti šią vietą.

 

Moteris tarp popiežių

Norėdami paneigti popiežės Joanos egzistavimą, istorikai bandė įtikinti, kad ši moteris, apie kurią kalba visas pasaulis, iš tikrųjų yra Benediktas III. Istorikų tyrimų ataskaitose rašoma, kad popiežė Joana yra tik legenda. Anot jų, pasaulis galėjo sumaišyti Benediktą III su moterimi, nes jis buvo labai kuklus, santūrus, gražus, tačiau retai rodėsi visuomenėje. Pasak šaltinių, Benediktas III netikėtai mirė 858 m. balandžio 7 d. ir buvo palaidotas už Šv. Petro bazilikos sienų. To meto kronikose skelbta, kad popiežė Joana taip pat buvo palaidota už tos pačios bazilikos sienų.

Tačiau tai ne vienintelė versija. Kalbama, kad 872 m. gruodžio 14 d. popiežiumi tapęs Jonas VIII buvo supainiotas su Benediktu III. Jonas VIII to meto metraščiuose aprašomas kaip silpnas ir nuolankus popiežius. Taip pat nevengta jį vadinti „popieže“ dėl tariamo homoseksualumo. Būtent šio popiežiaus moteriškumas ir sukėlė daugiausia audrų tarp dvasininkų.

Taip pat istorikai teigia, kad 855 m. liepos 17 d. mirus Leonui IV iškart jo vietą užėmė Benediktas III, todėl galimybių egzistuoti popiežei Joanai nebuvo.

 

Keli legendos scenarijai

Apie popiežę Joaną kiekvienoje kronikoje rašoma skirtingai, tačiau visur kalbama apie talentingą moterį, tapusią popieže. Vienoje legendų pasakojama, kad tapusi kardinolu apsimetėlė vėliau tapo popiežiumi. Žmonės apgavystę pamatė tik tuomet, kai jodama arkliu ji pagimdė kūdikį. Pasak kitos legendos, įvykių chronologija panaši, tačiau kūdikis gimsta jau ne ant arklio, o tiesiog gatvėje ant grindinio.

Kai kurie mano, kad legendą apie popiežę Joaną sugalvojo žmonės, norėdami pakenkti Katalikų Bažnyčios įvaizdžiui. Tačiau dvasininkai turi nemažai argumentų, kurie paneigia popiežės egzistavimą. Anot dvasininkų, nėra nė vieno rašytinio dokumento, kuriame būtų kalbama apie moteriškosios lyties popiežių. Popiežius Jonas Paulius II visiems mokslininkams atvėrė Vatikano archyvus, tačiau jokių dokumentų, patvirtinančių šią legendą, nerasta.

 

Įdomu

  • XIV a. visame pasaulyje masiškai pradėti naikinti rašytiniai šaltiniai apie popiežę Joaną.
  • Bažnyčios raštininkai galėjo tyčia pailginti popiežiaus Leono popiežiavimo laiką ir taip visiems laikams ištrinti Joaną iš istorijos puslapių.
  • IX–XIII a. nė vienas istorikas nesugebėjo pastebėti realių popiežės Joanos egzistavimo įrodymų. Be to, jų nerasta iki šiol.