Visais laikais piramidės traukė žmonių dėmesį, tik ne visi žino, kad pažintis su šiais didžiuliais statiniais gali baigtis visai netikėtai…

 

Seniausias Pietų Amerikos paminklas

 

Grupelė jaunų turistų iš Anglijos atvyko į seną indėnų majų miestą Čičen Icą, esantį Meksikoje, Jukatano valstijoje. Jie norėjo įkopti į Kukulkano piramidės – seniausio šalies architektūros paminklo – viršūnę. Jaunuoliai žinojo, kad tai yra magija užsiiminėjusių majų genties indėnų kulto vieta. Kukulkano piramidė yra mažesnė už Egipto piramides, tačiau savo architektūra nepalyginamai sudėtingesnė. Ant jos kvadratinio pagrindo įrengti devyni tašytų akmenų aukštai, o viršuje yra koplyčia. Iš keturių pusių į piramidės viršūnę veda statūs po 91 pakopą turintys laiptai. Pasiekus viršutinę aikštelę ir pasišviečiant kelią prožektoriais galima nusileisti iki pat piramidės apačios ir pakliūti į ankštą patalpą, kurioje pastatyta milžiniška dievo Čak Moolo skulptūra.

   

Numoti ranka į perspėjimus nederėjo

 

Kartą naktį įsilinksminusi jaunuolių kompanija nutarė įkopti į piramidę. Juk tuo metu nepalyginamai romantiškiau: tik įsivaizduokite mėnulio šviesoje dunksančius senovinius mūrus, šaižų papūgų riksmą, o galbūt ir kažkokį neaiškų pavojų… Visa tai jaudino, kaitino kraują, nors gidai buvo perspėję, kad lipti į šią piramidę rizikinga netgi dienos metu.

 

Pirmos į viršutinę aikštelę užkopė dvi merginos. Jos nutarė ten pasilikti ir palaukti trijų vaikinų, nusileidusių į piramidės gilumą.

 

Kitą rytą į tą pačią aikštelę užlipusi turistų grupė rado merginas visiškai nuogas ir gulinčias keistomis pozomis. Jų drabužiai buvo suplėšyti ir mėtėsi aplinkui. Merginos miegojo, ir, kaip turistai jas bežadino, nepabudo. Tada buvo iškviestas sraigtasparnis, nuskraidinęs jas į artimiausią ligoninę, kur jos ir atgavo sąmonę. Beje, merginos nubudo tik suleidus joms itin stiprius psichotropinius vaistus. Paklaustos, kas joms nutiko, turistės papasakojo negalinčios atsikratyti jausmo, kad naktį mylėjosi su tamsiaveide būtybe, ant galvos turėjusia švytinčią karūną.

 

Piramidės gilumoje buvo aptikti ir vaikinai, taip pat įmigę giliausiu miegu. Prižadinti jie sakėsi bėgę nesibaigiančiais koridoriais, mat juos vijosi kažkoks tamsiaveidis padaras.

 

Po šio įvykio anglams dar ilgai teko gydytis psichiatrinėje ligoninėje.

   

Kas stumia žmones į beprotybę?

 

Minėtiems turistams nutikę keisti nutikimai meksikiečių jau nebestebina. Juk kiekvienais metais prie piramidės papėdės aptinkama nuo viršaus nusiritusių lankytojų kūnų. Dabar griežtai draudžiama gidams vesti ekskursijos dalyvius į viršutinę piramidės aikštelę prietemoje arba naktį. Mat ankstesnių išvykų metu viena arba kelios turistės vis įpuldavo į kažkokį seksualinį siautulį – imdavo nusirenginėti ir kabinėtis prie vyrų.

 

Kilo netgi tarptautinis skandalas. Viena norvegų sutuoktinių pora susipažino su trimis vokiečių ir dviem amerikiečių turistais. Kompanija nusprendė apžiūrėti Kukulkano piramidę, žinoma, naktį. Jiems užkopus į viršutinę aikštelę, norvego žmona ėmė plėšti nuo savęs drabužius. Jos pavyzdžiu pasekė ir kitos merginos.

 

Vėliau vienas šios kompanijos dalyvių teigė: „Nuogos moterys atrodė taip gundančiai, kad buvo neįmanoma atitraukti nuo jų akių: jų kūnai mėnesienos šviesoje priminė sidabrines statulas! Apimtas akimirksniu užvaldžiusio geismo puoliau prie visų trijų iškart. Kiti vyrai padarė tą patį. Moterų visiems neužteko, todėl dėl jų iš pradžių net susipešėme, bet vėliau kažkaip pasidalijome“.

 

Rytą seksualinės orgijos dalyvius aptiko sargas. Jie buvo nuogutėliai, apsidraskę kūnus, nuvargę ir giliai įmigę. Meksikietis nusprendė, kad čia, ko gero, būta nusikaltimo ir iškvietė policiją. Turistai buvo nugabenti į kalėjimo ligoninę, kurioje pabudo tik po trijų parų. Visi septyni kuo aiškiausiai prisiminė, kas jiems nutiko. Po šio įvykio vieni kitus padavė į teismą, kaltindami sumušimu ir išprievartavimu. Tačiau teismas nusprendė, kad buvo mylimasi savo noru, o muštynės įvykusios dėl to, kad vyrų buvę daugiau negu moterų.

 

Kas pastūmėjo į seksualinę beprotybę jau nebejaunus žmones, taip ir liko neaišku. Nėra žinoma ir tai, kodėl jie taip ilgai negalėjo atsibusti.

   

Viską lemia piramidės vieta

 

Pasak psichoneurologijos ir psichoenergetikos specialistų, senovės indėnai savo šventyklas daugiausia statydavo žemės geologinių lūžių vietose, o čia iš po žemių veržiasi žmogui sunkiai pakeliamos vibracijos. Nors kildamos į paviršių vibracijos ir susilpnėja, jautriems organizmams jos vis dėlto smarkiai atsiliepia. Beje, iš žemės sklindantys virpesiai yra nevienodo dažnio ir žmonių smegenų emocines zonas veikia skirtingai. Vieniems sukelia pyktį, kitiems – haliucinacijas, tretiems sužadina seksualinį aktyvumą. Sprendžiant iš visko, didžiosios piramidės zonoje jaučiamos vibracijos dažniausiai sužadina moterų seksualinių emocijų centrus. Vyrų smegenyse šie centrai įsikūrę netoli nuo žiaurumo ir agresyvumo centrų, todėl mūsų papasakotos istorijos herojai vyrai viršuje visų pirma ir puolė vienas kitą, o tik po to prisiminė moteris.

 

Tačiau kodėl žmonės po to užmiega? Geologinio lūžio zonoje, kurioje pastatyta piramidė, jaučiami stiprūs seisminiai smūgiai. Jie kuria tokio stiprumo vibracijas, kad jų veikiamas žmogus paprasčiausiai ima ir „atsijungia“. Tiesą sakant, tai ne paprastas miegas, o apmirimas. Todėl žmonėms pažadinti ir naudojami preparatai, galintys aktyvizuoti prislopintas smegenis. Jeigu virpesiai silpnesni, žmogus nepraranda sąmonės, tik jį apima stiprus seksualinis geismas, ir jis pasineria į tikrą seksualinį siautulį. Mėnesienos naktį prie viso to dar prisideda nerimo jausmas, sustiprinantis poveikį.

 

Žinoma, panašūs dalykai dažnai nepraeina be pėdsakų. Vibracijų poveikis smegenims – labai pavojingas dalykas, žmones po to dar ilgai persekioja baimė ir depresija. Sudirgintos smegenys atsistato tik po kurio laiko, ir geriausiai tokiais atvejais gali padėti psichiatras.

 

Masinės seksualinės beprotybės, ištikusios žmones, minimos ir istoriniuose šaltiniuose. Prie Kukulkano piramidės žyniai savo pamaldas organizuodavo naktimis, o masines seksualines orgijas grįsdavo dievo Jaguaro valia.