Ar žinote istoriją apie dingusią koloniją Roanako saloje? Nuo 1590 metų iki šiandien stebina paslaptingas beveik 120 anglų naujakurių dingimas rytinėje JAV pakrantėje.

 

kolonija

Istorija kaip televizijos serialas ar mokslinės fantastikos filmas: grupelė žmonių išsilaipina naujoje žemėje ir pradeda ją tyrinėti. Jų vadas iškeliauja atgal, paimti daugiau būtinų gyvenimui daiktų, ir po kelių metų grįžęs, neranda nė pėdsako! Taip iš tikrųjų nutiko prieš kelis šimtus metų Šiaurės Amerikoje. Dingusios kolonijos Roanako saloje istorija iki šių dienų laikoma viena didžiausių paslapčių JAV istorijoje.

 

Po dviejų ekspedicijų į Roanako salą, kuri dabar priklauso Šiaurės Karolinai, 117 žmonių grupė, kurią sudarė vyrai, moterys ir vaikai, 1587 metais atvyko iš Anglijos ir įkūrė koloniją Naujajame pasaulyje. Negyvenamoje vietovėje netrukus jie pradėjo statybas. Jie taip pat užmezgė ryšius su vietiniais Pouhatanų genties indėnais, gyvenančiais netoliese esančioje Kroatano saloje.

 

Naujakuriams vadovavo gubernatorius Johnas White‘as, taip pat dalyvavęs ir pirmosiose ekspedicijose į Roanako salą. Nors žmonės labai stengėsi įsitvirtinti Roanako saloje, tačiau santykiai su vietiniais indėnais buvo įtempti ir kolonistai išliko priklausomi nuo prekių, gabenamų iš gimtosios Anglijos.

 

1587 metais gubernatorius J. White‘as grįžo į Angliją parvežti daugiau reikalingų daiktų. Jis tikėjosi greitai grįžti, tačiau jo laivas pagal karalienės Elžbietos I pareikalavimą buvo įtrauktas į sąrašą tų laikų, kurie turėjo padėti kovoti su stipria ir galinga Ispanijos armada. 1590 metų rugpjūtį, praėjus 3 metams po to, kai išplaukė iš Roanako salos, gubernatorius sugrįžo ir nerado nė pėdsako, kad čia kadaise būta žmonių ir namų.

 

Tarp dingusių kolonistų buvo ir gubernatoriaus žmona, dukra ir anūkėlė, kuri tuo metu buvo dar tik kūdikis) Virginia Dare. Virginia Dare – tai pirmasis anglų vaikas, gimęs Naujuoju pasauliu vadinamoje Amerikoje. J. White‘ą tai labai suglumino. Kas nutiko gyvenvietei ir kolonistams? Buvo likusi tik viena užuomina – ant medinio stulpo buvo peiliu išraižytas žodis – Kroatanas. Tačiau jokių kitų nuorodų apie tai, kas galėjo nutikti Roanako saloje nebuvo: nei kaulų, nei kryžių, įsmeigtų į žemę, kurie būtų nurodę, kad pirmieji kolonistai buvo užpulti ir nužudyti.

 

Ilgainiui apie pirmuosius kolonistus visus pradėjo kalbėti kaip apie mįslingomis aplinkybėmis dingusią koloniją. Istorikai sugalvojo keletą teorijų apie tai, kas galbūt galėjo nutikti dingusioje kolonijoje.

 

Kai kurių istorikų nuomone, žodis „Kroatanas“ nurodo, kad kolonistai savanoriškai išsikėlė į Kroatano salą ir prisijungė prie Pouhatanų genties indėnų, kad jie juos galėtų saugoti ir suteikti būtiniausių daiktų. Tačiau jokių nuodugnių tyrimų, kurie padėtų išsiaiškinti tiesą, nebuvo atliekama iki 1607 metų, kai įsikūrė Džeimstaunas.

 

Kiti mano, kad kolonistus išžudė karingi indėnai ar net ispanai, keliaujantys į šiaurę nuo Floridos. Treti įsitikinę, kad pirmieji kolonistai išmirė nuo ligų, kurios paplitusios tik Naujajame pasaulyje. Kai kas netgi mano, kad kolonistai mėgino išplaukti atgal į Angliją ir dingo jūroje.

 

Gubernatorius J. White‘o laiškai atskleidžia, kad kolonistai galėjo tiesiog susirinkti savo daiktus ir persikelti gyventi gilyn į Šiaurės Karolinos miškus (maždaug 80 km nuo pirmosios gyvenvietės). Kai kurių istorikų nuomone, visai įmanoma, kad taip ir buvo, nors ir nėra jokių realių įrodymų, kurie tai patvirtintų arba paneigtų.

 

Pirmiesiems Džeimstauno gyventojams, kurie ieškojo dingusios kolonijos, indėnai pasakojo, kad jie pažįsta genčių, kurios gali skaityti anglų kalba ir rengiasi kaip europiečiai. Be to, buvo pranešimų, kad pietuose yra gyvenviečių, kuriuose namai yra panašūs į tuos, kurie buvo Roanako saloje.

 

Šiandien daugelis tiki, kad Roanako naujakuriai prisijungė prie vietinių indėnų. Ilgainiui, keičiantis kartoms ir per vedybas, Šiaurės Karolinoje, manoma, galėjo atsirasti nauja gentis (angl. Lumbee).

 

Teorijų apie dingusią koloniją apstu, tačiau kas iš tikrųjų įvyko nėra tiksliai žinoma. Tikriausiai ši didžiausia Amerikos istorijos paslaptis taip niekada ir nebus atskleista.