Ksenoglosija – gebėjimas kalbėti arba rašyti kalba, kurios anksčiau žmogus nemokėjo. Šis reiškinys dažniausiai siejamas su reinkarnacija ir hipnoze. Tačiau psichologai ir mokslininkai jį vertina gana skeptiškai. Tad kas iš tiesų tai yra – nepaaiškinama žmogaus smegenų savybė, paranormalus reiškinys ar tiesiog neegzistuojantis dalykas?shutterstock_91729964

 

Hipnozės galia

Dažniausiai žmonės prabyla anksčiau nemokėta kalba per hipnozę. Jie patys nustemba po seanso išklausę įrašą, kuriame girdi savo balsą, tačiau nesupranta nė žodžio, ką pasakė. Sunkiai paaiškinamas nutikimas įvyko gydytojo Brian’o Weiss’o kabinete. Jis nuo įvairių fobijų ir depresijos bandė išgelbėti savo pacientę Ketrin. Mergina visada jautė nepaaiškinamą baimę uždusti, todėl gydytojas pasiūlė išbandyti hipnozės seansą, per kurį galbūt pavyktų išsiaiškinti minėtos baimės priežastis. Per hipnozę Ketrin prabilo sunkiai suprantama kalba. Paaiškėjo, jog mergina „nukeliavo“ 4 000 metų į praeitį ir prisiminė, kad nuskendo per potvynį. Po kelių tokių seansų Ketrin pasveiko ir išsivadavo iš baimių, o gydytojas buvo priverstas patikėti reinkarnacijos egzistavimu.

 

Velnio apsėstieji

Ksenoglosija gali pasireikšti ir tada, kai žmogus yra apsėstas dvasių arba šėtono. Apsėstasis netikėtai arba per egzorcizmo seansą pradeda šnekėti sunkiai suprantama kalba, dažniausiai jau mirusia ir tūkstantmečius nenaudojama. Neretai prabyla žvėries balsu. Tikima, kad tuo metu žmogaus lūpomis šneka nelabasis. Sunkiai paaiškinamas nutikimas įvyko Pietų Italijoje XIX a. pirmojoje pusėje. Neraštingas valstietis Giovanni’s Agraccio su aplinkiniais pradėjo kalbėtis nesuprantama kalba, kartais neatpažindavo artimųjų arba viską pamiršdavo. Kaimelio dvasininkas atpažino, kad nelaimėlis kalba lotynų ir dar 10 kitų skirtingų kalbų. Kai pabandė nelaimėlį apšlakstyti švęstu vandeniu, šis pradėjo šaukti ir bandė pulti. Vėliau buvo nuspręsta atlikti egzorcizmo seansą, per kurį valstietis mirė…

 

Jaunimui būdinga savybė

Netikėtas gebėjimas šnekėti anksčiau nemokėta kalba labiau būdingas jauniems žmonėms arba vaikams. Biologas L. Watson’as aprašė įvykį, kuomet dešimtmetis berniukas prabilo jam pačiam niekada negirdėta zulusų kalba. Mergaitė iš Indijos Swarnlatta Mishra, augusi tarp hindiškai kalbančių žmonių, mokėjo dainuoti bengališkai, tačiau to paaiškinti nei ji, nei jos artimieji niekaip negalėjo. Maža mergaitė iš Vokietijos netikėtai pradėjo šnekėti itališkai, nors anksčiau šios kalbos niekada nebuvo girdėjusi. Psichiatrijos profesorius Jan’as Stevenson’as tyrinėjo atvejį su berniuku, kuris nuo pat gimimo atsiminė savo praeitą gyvenimą. Tokių istorijų per pastarąjį šimtmetį buvo užrašyta ir bandyta ištirti daugybė, tačiau vieningo atsakymo ir paaiškinimo rasti nepavyko.

 

Rosemary iš Egipto

1931-aisiais trylikametė Rosemary iš Anglijos netikėtai prašneko senovės egiptiečių kalba ir teigė kalbanti Babilono princesės Telekos Ventuji vardu. Mergaitė tikino girdinti tam tikras frazes ir jas tiesiog atkartoja. Šiuo atveju susidomėjo gydytojas S. Wood’as, kuris užrašė visas išgirstas egiptietiškas frazes ir jas nusiuntė egiptologui. Atsakymas labai nustebino – Rosemary iš tiesų kalbėjo taisyklinga senovės egiptiečių kalba, be to, vartojo sudėtingus žodžius ir frazes. Gydytojas toliau tyrinėjo protu sunkiai suvokiamą atvejį: mergaitei uždavinėjo klausimus, į kuriuos atsakymus žinojo tik keli pasaulio istorikai. Visų nuostabai trylikametė atsakė tiksliai ir išsamiai. Šia istorija susidomėjo daugybė mokslininkų ir paranormalių reiškinių tyrėjų. Rosemary atliko per 1 000 įvairiausių tekstų, o apie šį fenomeną buvo išleistos dvi knygos.

 

Kur slypi tiesa?

Kodėl žmogus staiga prabyla jam nežinoma kalba, aiškinosi daugelis ir ne vienus metus. Mokslininkai šį reiškinį vertina skeptiškai ir mano, kad gebėjimas kalbėti kita kalba atsiranda susidvejinus asmenybei. Neva viena pusė netikėtai prisimena kalbą, kuri buvo išmokta vaikystėje arba keliaujant, tačiau vėliau niekada nenaudota ir pamiršta. Dažniausiai taip atsitinka, kai giliai pasąmonėje glūdintys dalykai netikėtai atsikuria. Kartais traumą, komą arba insultą patyrę žmonės praranda kasdienius įgūdžius ir jų turi mokytis iš naujo, o giliai nugrimzdusi patirtis netikėtai vėl iškyla.

Įdomu

  • Terminą „ksenoglosija“ rašytiniuose šaltiniuose 1905 m. pirmą kartą paminėjo fiziologas Charles’as Richet’as.
  • Reinkarnacija – dažniausias paaiškinimas, kodėl žmogus prabyla mirusia kalba, kuriai būdingos specifinės ir sudėtingos taisyklės.
  • 1977 m. Ohajo valstijoje kalėjęs B. Mulligan’as netikėtai pajuto asmenybės susidvejinimą. Viena kalbėjo arabiškai, kita – serbiškai. Šios dvi asmenybės šnekučiuodavosi ištisomis dienomis.
  • 2012 m. iš komos pabudusi Lietuvos politikė Kazimiera Prunskienė prašneko portugališkai. Moters brolis patvirtino, kad jiportugalų kalbos šiek tiek mokėsi 1980-aisiais, kai svečiavosi Brazilijoje.