„Sakoma, kad tikrą vyrą randai puošia. Tačiau rusų astrologas Pavelas Globa teigia, kad ant žmogaus kūno neturėtų būti jokių žymių. Juk kūdikis gimsta be randų, dažniausiai ir be apgamų. Pastarieji išryškėja vėliau. Žinoma, nei vienas randas ar kita kūno žymė nepuošia. Tai – ženklai, kuriais per pasąmonę su mumis kalba aukštesnioji sąmonė, Kūrėjas, dvasia ir visata. Ši pasąmonės kalba nori mus perspėti, padrąsinti arba nukreipti tinkama linkme,“ – pasakoja chirologė, grafologė, taronumerologė, Lietuvos ezoterikų konfederacijos narė Elona Eleonora Petkelienė.

 

Randai ir 12 Zodiako ženklų

 

Dar senovėje pastebėtas ryšys tarp žmogaus kūno dalių ir Zodiako ženklų. Kūnas buvo suskirstytas į 12 dalių, atitinkančių tam tikrą Zodiako ženklą. Pagal tai aiškinamos ir randų reikšmės. Visi randai, esantys dešinėje kūno pusėje, vyrams reiškia gerus dalykus, o kairėje – blogus. Moterims atvirkščiai – dešinėje kūno pusėje esantys randai perspėja apie pavojus, o kairėje rodo teigiamą patirtį.

 

Galva atitinka Avino ženklą. Šioje srityje esantys randai susiję su asmenybės vystymosi perspektyvomis, gebėjimu jas atskleisti ir karma.

 

Teigiama reikšmė. Galvos srityje esantys randai liudija, kad žmogus praeituose gyvenimuose buvo drąsus, ryžtingas, gebėjo kovoti už save ir artimuosius. Tai – kovotojas iš prigimties. Šia asmenybe galima pasitikėti.

 

Neigiama reikšmė. Šioje vietoje esantys randai perspėja, kad būtina valdyti agresiją, egoizmą, pyktį ir stengtis nesivelti į konfliktus. Taip pat tai gali būti ženklas, kad reikia ugdyti drąsą, ryžtą, valią ir gebėjimą kovoti už save.

   

Kaklas atitinka Jaučio ženklą. Šioje srityje esantys randai rodo žmogaus energiją ir tai, kas trukdo ją vystyti. Taip pat atspindi požiūrį į pinigus.

 

Teigiama reikšmė. Kaklo srityje esantys randai liudija, kad žmogus moka vertinti grožį, materialų pasaulį ir vengia agresijos. Jis žino pinigų vertę, tačiau nesureikšmina jų. Tokia asmenybė geba mylėti save, aplinkinius ir prisidėti prie harmonijos kūrimo Žemėje.

 

Neigiama reikšmė. Kakle esantys randai rodo, kad žmogus linkęs į godumą ir materialius dalykus. Tokie randai liudija apie nelaimingos meilės išgyvenimus ir teigia, kad jų savininkas kūnišką meilę vertina labiau už dvasines vertybes. Tokiai asmenybei šiame gyvenime būtina kurti harmoningą ryšį su Žeme ir moteriškuoju pradu.

   

Pečiai, rankos ir plaštakos atitinka Dvynių ženklą. Šiose vietose esantys randai išduoda žmogaus santykį su aplinkiniais.

 

Teigiama reikšmė. Pečių, rankų ir plaštakų srityse esantys randai rodo, kad žmogus yra aštraus proto ir labai komunikabilus. Taip pat gali reikšti, kad jų savininkas praeituose gyvenimuose rašė knygas, mokslo veikalus ir pan.

 

Neigiama reikšmė. Šiose vietose esantys randai liudija, kad žmogus praeituose gyvenimuose piktomis kalbomis, neigiamu mąstymu ir apgaulingais raštais kaupė negatyvią karmą. Todėl šiame gyvenime jam reikia vengti melo, apgaulės, neskubėti skleisti informacijos jos nepatikrinus. Tokiai asmenybei būtina lavinti protą, supratingumą, laikytis duoto žodžio ir neskubėti kaltinti kitų.

   

Krūtinė atitinka Vėžio ženklą. Joje atsispindi žmogaus šaknys, kilmė, protėviai ir karminės skolos.

 

Teigiama reikšmė. Krūtinės srityje esantys randai rodo, kad žmogus yra švelnus, jautrus ir rūpestingas. Toks asmuo iš praeitų gyvenimų atsinešė sėkmingą motinystės karmą. Jis myli tėvynę, gerbia protėvius, todėl turi jų paramą. Taip pat puoselėja namus ir rūpinasi šeima.

 

Neigiama reikšmė. Šioje vietoje esantys randai byloja, kad žmogus praeituose gyvenimuose kaupė negatyvią karmą. Jam trūksta jautrumo. Toks asmuo praeituose gyvenimuose neteko vaikų arba visos šeimos, namų. Todėl šiame gyvenime būtina rūpintis kitais, mylėti artimuosius, tėvynę, puoselėti tradicijas ir protėvių atminimą.

   

Nugara atitinka Liūto ženklą. Ji atsakinga už žmogaus šlovės, laisvės ir valdžios siekį.

 

Teigiama reikšmė. Nugaros srityje esantys randai rodo, kad žmogus praeituose gyvenimuose buvo gerbiamas ir šlovinamas. Taip pat gali reikšti sėkmę kūryboje, meilėje, vaikų teikiamą džiaugsmą.

 

Neigiama reikšmė. Šioje vietoje esantys randai byloja, kad asmuo praeituose gyvenimuose buvo egoistas ir troško pakenkti kitiems. Taip pat perspėja, kad reikia vengti puikybės, savanaudiškumo ir lengvabūdiškumo.

   

Pilvas atitinka Mergelės ženklą. Jis susijęs su karjera, tobulėjimu, savitvarda ir saviugda. Taip pat atskleidžia santykius su bendradarbiais ir viršininkais.

 

Teigiama reikšmė. Pilvo srityje esantys randai byloja, kad žmogus praeituose gyvenimuose išsiugdė pareigos jausmą, darbštumą, rankų ir proto miklumą bei rūpestingumą. Tokiai asmenybei lemta tapti puikiu gydytoju.

 

Neigiama reikšmė. Šioje vietoje esantys randai rodo, kad žmogus kaupė negatyvią karmą, susijusią su per dideliu kritiškumu, priekabumu ir smulkmeniškumu. Gali būti, kad tokia asmenybė praeituose gyvenimuose pridarė klaidų, gydydama žmones. Taip pat perspėja, kad asmuo privalo liautis kritikuoti kitus.

 

 

Strėnos ir juosmuo atitinka Svarstyklių ženklą. Šiose vietose esantys randai atskleidžia žmogaus diplomatiškumą, grožio vertinimą, harmoningumą ir taikumą.

 

Teigiama reikšmė. Tokie randai reiškia, kad žmogus tarnauja teisingumui ir visuomenės labui. Taip pat tokia asmenybė moka puoselėti grožį ir eleganciją.

 

Neigiama reikšmė. Strėnų ir juosmens srityse esantys randai rodo, kad asmuo praeituose gyvenimuose nevertino partnerystės. Jam sunkiai sekasi bendradarbiauti ir suvokti, kas yra teisinga, o kas ne. Šiame gyvenime tokiai asmenybei būtina atsikratyti egoizmo.

   

Lytiniai organai atitinka Skorpiono ženklą. Šioje vietoje esantys randai įspėja apie baisiausius gyvenimo įvykius, taip pat atskleidžia dvasinius potyrius.

 

Teigiama reikšmė. Tokie randai byloja, kad žmogų saugo magiškos jėgos. Jis gali būti puikus ekstrasensas, gebantis kovoti su blogiu.

 

Neigiama reikšmė. Ant lytinių organų esantys randai rodo, kad asmuo gali tapti nusikaltėliu ir pakliūti į tamsiųjų jėgų pinkles.

 

 

Sėdmenys, klubai ir šlaunys atitinka Šaulio ženklą. Šiose vietose esantys randai atskleidžia žmogaus pasaulėžiūrą.

 

Teigiama reikšmė. Tokie randai rodo, kad asmuo praeituose gyvenimuose buvo gerbiamas ir gerbė kitus. Taip pat vertino tradicijas, galbūt net buvo Dievo tarnas. Tokiai asmenybei ir šiame gyvenime nesunku įgyti autoritetą, išgarsėti. Tikėtina, kad tai bus susiję su priartėjimu prie labai svarbios dvasinės tradicijos, kuri visiškai pakeis gyvenimą.

 

Neigiama reikšmė. Šiose vietose esantys randai reiškia, kad jų savininkas seka netikrais dvasiniais mokytojais. Jis gali prarasti autoritetą ir pagarbą. Žmogus prarado tikėjimą savimi, kitais ir Dievu. Šiame gyvenime jam būtina atkurti ryšį su Kūrėju ir iš naujo mokytis gerbti kitus.

   

Keliai atitinka Ožiaragio ženklą. Šioje srityje esantys randai rodo, kaip žmogui praeituose gyvenimuose pavyko ugdyti kantrybę, kuklumą ir rimtumą.

 

Teigiama reikšmė. Kelių srityje esantys randai liudija, kad žmogus pasiryžęs atsisakyti malonumų dėl aukštesnių tikslų. Ši rūpestinga asmenybė iš visų jėgų stengsis pagerinti aplinkinių gyvenimus.

 

Neigiama reikšmė. Šioje vietoje esantys randai gali reikšti du priešingus dalykus. Galbūt tokiai asmenybei praeituose gyvenimuose trūko nuolankumo, kantrybės, rimtumo ir pagarbos senyvo amžiaus žmonėms. Todėl šiame gyvenime jai sunku susikaupti ir susikoncentruoti. Taip pat tokie randai gali perspėti apie sunkaus charakterio žmogų, kuris linkęs į vienatvę ir pesimizmą. Todėl šiame gyvenime jam būtina mokytis kuklumo, nuolankumo, kantrybės ir disciplinos.

   

Blauzdos atitinka Vandenio ženklą. Šioje srityje esantys randai byloja apie žmogaus įžvalgumą ir talentingumą. Jį globoja dvasinės jėgos.

 

Teigiama reikšmė. Blauzdų srityje esantys randai rodo, kad asmuo gali tapti puikiu astrologu arba išradėju.

 

Neigiama reikšmė. Šioje vietoje esantys randai liudija, kad žmogus peržengia ribas ir leidžia sau daugiau nei galima. Todėl reikėtų vengti eksperimentuoti.

   

Pėdos atitinka Žuvų ženklą. Šioje srityje esantys randai atskleidžia misiją, kurią žmogus privalo vykdyti šiame gyvenime. Tokių randų savininkas geba nujausti įvykių priežastis ir prasmę.

 

Teigiama reikšmė. Šios asmenybės gailestingumas ir pasiaukojimas teigiamai paveiks kitų žmonių likimus. Taip pat toks žmogus gali tapti puikiu dvasiniu vedliu.

 

Neigiama reikšmė. Pėdų srityje esantys randai rodo, kad žmogus gali pasiduoti tamsiųjų jėgų įtakai ir tapti netikru dvasiniu mokytoju. Todėl šiame gyvenime jam būtina ugdyti valią ir atsisakyti egoizmo.

   

Įdomu

  • Laikini kūno ženklai, pavyzdžiui, mėlynės, įdrėskimai, greičiau gyja, jeigu suvokiama jų dvasinė priežastis.
  • Pasąmonė visada žino kūno ženklų prasmę ir perduoda ją sąmonei.
  • Nesvarbu, ar žmogus kairiarankis, ar dešiniarankis, randų reikšmė aiškinama vienodai.
  • Dešinė žmogaus pusė yra Saulės ir tėvo dalis. Ji mus sieja su visuomene ir aplinka. Kairė žmogaus pusė yra Mėnulio ir motinos dalis. Ji susijusi su mūsų vidumi ir namais.
   

Jūratė Šeškevičiūtė