Chaoso magijoje telpa viskas, tačiau dažnam atrodo, kad ši sąvoka nieko neapibūdina. Tai įsitikinimas, kad tikrovė kinta, todėl tradicijos, rutina ar tai, prie ko galima priprasti, tiesiog neegzistuoja. Šios magijos atstovų tikslas – išsivaduoti iš tikrovės ar pertvarkyti ją taip, kad atitiktų konkrečius norus, dažniausiai pasitelkiant meditaciją, narkotikus, seksą ar kitas itin prieštaringai vertinamas sąmonės paveikimo praktikas. Tas kas iš tiesų yra chaoso magija ir kaip ji veikia?

 

Tiesa, kuri neegzistuoja Calm,Relaxation,Meditation,Concept.,Sexy,Fashion,Model,Fantasy,Woman,Sitting

 

Chaoso magija – šiuolaikinė magiška praktika ir Naujojo amžiaus religinis judėjimas. Atsirado Anglijoje XX a. 8-ajame dešimtmetyje kaip platesnės neopagoniškos ir magiškos subkultūros dalis. Remiantis menininko ir chaoso magijos praktiko Austino Osmano Spare’o okultiniais įsitikinimais, ši tikėjimo sistema apibūdinama kaip tiesiog išrasta ar išgalvota religija. Chaoso magijos įkūrėjai manė, kad kitose okultinėse praktikose yra per daug religijos apraiškų, todėl bandė pašalinti simbolinius, ritualinius, teologinius aspektus, palikti tik pagrindinių metodų rinkinį, kuris, jų manymu, yra magijos pagrindas. Chaoso magų manymu, žmonių suvokimą lemia įsitikinimai, tad sąmoningai juos keičiant galima pakeisti pasaulį. Visa tai tapo pagrindine chaoso magijos esme. Chaoso magai tikėjimą traktuoja kaip įrankį, dažnai kurdami savitas magiškas sistemas ir neretai skolindamiesi idėjas iš kitų magiškų praktikų, religinių judėjimų, populiariosios kultūros ir įvairių magiškos ir mirtingosios filosofijos krypčių. Chaoso magija atmeta absoliučios tiesos egzistavimą ir visas okultines sistemas laiko savavališkomis simbolių sistemomis, kurios veiksmingos tik dėl praktikuojančiojo įsitikinimo (asmeninės psichoemocinės galios). Chaoso magai dažnai kartoja: „Niekas nėra tiesa, viskas leidžiama.“ Ši frazė dažnai neteisingai interpretuojama tiesiogine jos prasme. Chaoso magai aiškina ją dažniausiai taip: „ Nėra objektyvios tiesos už mūsų suvokimo ribų, todėl viskas yra tiesa ir viskas įmanoma.“ Paprastai tariant, ši magija yra požiūris, filosofija, skatinanti eksperimentavimą, kūrybiškumą, atmetant visas taisykles, o metodai yra svarbesni nei simboliai ar juolab jų garbinimas.

 

Chaoso magas – krikščionis ir budistas viename

 

Terminas „chaoso magija“ paprastai priskiriamas fizikui bei okultinės magijos praktikui Peteriui Carrollui. XX a. 8-ajame dešimtmetyje Ray’us Sherwinas ir Peteris Carrollas, du jauni britų okultistai, besidomintys ritualine magija, pradėjo leisti žurnalą „The New Equinox“. 1978 m. jie savo žurnale paskelbė, kad gimsta nauja magiška tvarka, grįsta hierarchija, kilusia iš magiškos meritokratijos. Ši tvarka apėmė šamanizmo, tantrizmo, daoizmo ir kitų praktikų elementus. Šią naują tvarką pavadino Thanateros iliuminatais. P. Carrollas ir R. Sherwinas pradėjo leisti monografijas, kuriose išsamiai aprašydavo jų magiškų praktikų sistemą, kai kurias paskelbdavo kaip straipsnius „The New Equinox“, kitas – kaip nurodymus jų ordino nariams. Naujasis magijos stilius, kurį jie pristatė, buvo sutelktas į praktinius sugebėjimus, o ne į mistinių sistemų pagrįstumą, ši nauja magija buvo pavadinta chaoso magija.

 

Chaoso magai savo įsitikinimų sistemą gali konstruoti taip, kaip jiems atrodo priimtina ir patogu. Tai susiję su visišku požiūrio į pasaulį, kuriame gyvena, pasikeitimu, kad galėtų pamatyti savo realybę kitu požiūriu. Tai reiškia, kad vieną dieną chaoso magas gali būti krikščionis, o kitą savaitę – budistas. Šios dvi filosofijos kardinaliai skiriasi savo požiūriu į pasaulį ir bet kurios pasaulėžiūros propagavimas turi įtakos kasdieniams asmens veiksmams ir požiūriams. Chaoso magija reikalauja, kad praktikai galėtų prasmingai keisti įsitikinimus, susijusius su jais pačiais, kitais asmenimis bei religija. Šie įsitikinimai yra ir turi būti laisvas pasirinkimas. Tikėjimas – įrankis, įgalinantis magiją. Praktiškai tai padaryti labai sunku, tačiau praktikuojančiam chaoso magui nėra nieko neįmanomo. Chaoso magai turi nuolat išblaškyti protą, kad pašalintų senus modelius ir įsitikinimus bei įskiepytų naujus. Tam reikia praktikos, protinės disciplinos ir atsidavimo. Kadangi jų idėja yra ta, jog nėra teisingo būdo ar absoliučios tiesos, praktikui paliekamas realaus pasaulio rezultatų lakmuso popierėlis. O tai reikėtų suprasti kaip: „Magija veikia tiek, kiek stiprus tavo tikėjimas pokyčiu.“

 

Chaoso magijoje ritualo žodžiai nėra svarbūs, svarbiausia – ketinimas. Tuo pačiu ritualu galima sujungti skirtingų kultūrų ritualus ir vis vien gauti trokštamą rezultatą ar tiesiog sukurti kažką naujo ir galingo. Dauguma magų, praktikuojančių chaoso magiją, mano, kad ji novatoriška, revoliucinga ir pagrįsta. Chaoso magija verčia praktikus nuolat keistis ir transformuotis. Į rezultatus orientuota magija skatina žmones tobulėti ir prireikus gauti rezultatų arba iš naujo peržiūrėti savo metodus.

 

Chaoso magija unikali magiškose tradicijose, nes joje nėra jokio konkretaus simbolio ar aukštesnės jėgos. Šios religijos atstovai mieliau renkasi įvairių egzistuojančių tradicijų dievus ir simbolius, kad vėliau jų atsisakytų ir pereitų prie kitų sistemų. Taigi, nėra jokio ypatingo chaoso magijai priskiriamo dievo, kurį galėtų vienodai iškviesti visi pasaulio magai. Remiantis principu, kad bet kas gali turėti prasmę ir magiškų galių, chaoso magijos ritualai sutelkti į skirtingus simbolius. Kartais jie laikinai sukuria kultus, kuriuos galima suprasti kaip nusistovėjusių magiškų tradicijų parodijas.

 

Gnosis arba sąmonės tildymas

 

Chaoso magijoje gnosis, arba gnostinė būsena, reiškia pakitusią sąmonės būseną, kai protas sutelktas tik į vieną tašką, mintį ar tikslą, o visos kitos mintys tarsi išstumiamos. Gnosis naudojamas norint apeiti sąmoningo proto filtrą – tai, kas, kaip manoma, reikalinga daugeliui magijos rūšių. Siekiant įvaldyti į dzeną panašų meditacinį gebėjimą, reikia daug treniruotis, todėl chaoso magai kliaujasi įvairiais kitais būdais, kad pasiektų tokią trumpą būseną, kurioje gali gyvuoti ir vykti magija. Anot chaoso magų, sėkmingas chaoso magijos veiksmas priklauso nuo sąmoningo proto aplenkimo, tai reiškia, kad norint tai pasiekti būtina įeiti į pakitusią sąmonės būseną, kurioje mintys nutildomos, o sąmoningumas išlaikomas viename taške. Tik tada ritualas netrukdomai pateks į pasąmonę, kurioje padarys savo poveikį.

 

Teigdami, kad būtina pasiekti tokią būseną, pirmieji chaoso magai sekė menininko ir okultisto A. O. Spare’o pavyzdžiu. Magiškoje A. O. Spare’o sistemoje magija veikia pasitelkiant simbolius, kad per pasąmonės „praėjimą“ perteiktų norą kažkam, kurį A. O. Spare’as vadina „kia“ (tam tikras universalus protas). Tada šie troškimai nesąmoningai peraugtų į obsesijas, kurios baigtųsi magiškais rezultatais, pasireiškiančiais realybėje. Anglų okultistas, magas Aleisteris Crowley’us taip pat teigė, kad raktas į magiją yra pakitusi sąmonės būsena, pasiekiama medituojant, užsiimant seksualine praktika ar vartojant narkotikus. Tačiau tikrasis ankstyvųjų chaoso magų proveržis buvo supratimas, kad yra daug išsekimo, susijaudinimo ar slopinimo būsenų, dėl kurių sąmonė trumpam tarsi dingsta, aplenkdama daugelio metų meditacinio pasiekimo poreikį.

 

Chaoso magijos tekstuose dažniausiai aprašomi trys pagrindiniai gnosio tipai: slopinamoji – gilios meditacijos būsena. Pasitelkiami lėto ir reguliaraus kvėpavimo metodai, nedalyvaujantys mąstymo procesai, progresuojantis raumenų atpalaidavimas, saviindukcijos ir savihipnozės metodai. Naudojamos priemonės gali būti badavimas, nemiga, jutimų trūkumas ir migdomieji ar transą sukeliantys vaistai. Ekstazinė apibūdina beprotiškumą, pasiekiamą per stiprų susijaudinimą. Jį siekiama patirti per seksualinį susijaudinimą, intensyvias emocijas, plakimą, šokį, būgnus, giedojimą, hiperventiliaciją ir slopinančių ar haliucinogeninių vaistų vartojimą. Trečiajam tipui priklauso vadinamoji abejinga tuštuma.

 

1024px-ChaosStar.svg

Chaoso magijos simbolis.

Chaoso magija šiuolaikiniame pasaulyje

 

Šiuolaikiniams žmonėms chaoso magija gerokai patrauklesnė nei įprastos magijos rūšys, kurioms būtinos griežtos taisyklės, ritualai ir ceremonijos. Čia, kitaip nei kitose praktikose, nereikalinga ir auka ar nusilenkimas galingesnėms jėgoms. Tad nenuostabu, jog daugelyje šiuolaikinių naujųjų tikėjimų, kurie net nepriskiriami religijoms, aptinkama chaoso magijos principų. Beje, nemažai chaoso magijos esmę atitinkančių idėjų skelbia ir vadinamieji gyvenimo sėkmės guru ar dvasiniai mokytojai. Juk jie irgi klientus ragina tikėti savo jėgomis, keisti savo realybę ir daroma tai pačiais įvairiausiais būdais – nuo ilgos meditacijos iki emocinio apsivalymo per specifinius ritualus. Chaoso magiją (nors dažnai šis pavadinimas ir nėra ištariamas garsiai), manoma, propaguoja Holivudo žvaigždės, žymūs sportininkai, muzikos atlikėjai, net politikai.

 

Autorius Monika Budnikienė