Sekmadienį 19 valandą LNK kanalų grupė SOS vaikų kaime globojamiems vaikams dovanos paramos koncerto „Padėkite turėti mamą“ transliaciją per BTV. Koncerto metu žiūrovai bus kviečiami aukoti trumpaisiais numeriais ir aukojimo portale www.aukok.lt

 

sos_katazina

Motinos dienos išvakarėse LNK televizijos transliuoto paramos koncerto „Padėkite turėti mamą“ metu žiūrovai SOS vaikų kaime augantiems vaikams paaukojo 127 111 litų. Koncertą per LNK televiziją stebėję žiūrovai galėjo suvokti, kiek daug ir įvairios būtinos pagalbos sulaukia vaikai, globojami SOS vaikų kaime. Čia jie turi namus, auga kartu su broliais ir seserimis,  o svarbiausia turi SOS mamą, kuri rūpinasi jais ištisą parą, suteikia jiems taip reikalingą pastovumo ir saugumo jausmą.

 

„Esame dėkingi LNK grupei, kuri per BTV dovanoja dar vieną progą padėti likimo nuskriaustiems vaikams ir siekia, kad mūsų globojami vaikai sulauktų daugiau šalies gyventojų pagalbos. Esame nuoširdžiai dėkingi tiems, kurie reikšmingai prisidėjo, kad tėvų globos netekę vaikai augtų rūpestingose šeimose. Kalbame ir apie pagalbą biologiniams vaikų tėvams, kadangi nuosekliai dirbame, kad, atsiradus galimybei, globotiniai galėtų grįžti pas savo tikruosius tėvus“, –  sako SOS vaikų kaimų direktorius Audrius Natkevičius.

 

Paramos renginys atkreipia šalies gyventojų dėmesį į tėvų globos netekusių vaikų situaciją Lietuvoje, o ypač į tai, kad SOS vaikų kaime globojami vaikai atėję iš rizikingesnės gyvenimo zonos, todėl turi ypatingų poreikių. Vaikai ir jaunuoliai SOS vaikų kaime globojami tol, kol tampa savarankiški, išmoksta planuoti savo ateitį ir geba patys save išlaikyti. Kadangi SOS vaikų kaimai išlaikomi iš geros valios žmonių paaukotų lėšų, tikimasi, kad per BTV transliuojamo koncerto parama prisidės prie SOS vaikų kaimo gerovės.

 

SOS vaikų kaime vaikai globojami remiantis šeimos modeliu, čia gyvenančių vaikų poreikiai yra sudėtingi: jiems nuolat reikalinga individuali medikų, psichologų, pedagogų pagalba.

 

Koncerto metu SOS vaikų kaime globojamiems vaikams padėti ragins visuomenėje gerai žinomi žmonės ir vaikų globos srityje dirbantys profesionalai: ekonomistė Aušra Maldeikienė, Vaikų teisių kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė, dvasininkai, žinomi pramogų pasaulio atstovai.  Jie visi sutaria, kad šeimos modeliu paremta globa vaikams yra geriausia, individuali pagalba sudėtingose situacijose augusiems vaikams yra būtina, o palydimoji globa – kuomet jaunuoliai gyventi savarankiškai išeina tik tada, kuomet gali patys save išlaikyti – yra esminė sąlyga, palengvinanti valstybės ir mokesčių mokėtojų naštą. Gyvenimiška patirtis rodo, kad didelė dalis iš valdiškų globos namų išeinančių vaikų taip ir neįgyja savarankiško gyvenimo planavimo įgūdžių ir dažnai pakliūna į uždarą valstybės išlaikytinių ratą.

 

SOS vaikų kaimas globoja tėvų globos netekusius vaikus jau 20 metų. SOS vaikų kaimas šiuo metu rūpinasi 100 vaikų, kurie gyvena SOS vaikų kaime bei Jaunimo namuose.

 

„Mūsų patirtis leidžia apibendrinti, kad tik rūpestingoje šeimoje užaugęs, bei laiku gavęs individualią specialistų pagalbą, vaikas vėliau sugeba tinkamai planuoti savo ateitį, moka taupyti, siekia mokslų, susiranda ir išsaugo darbą, o sukūręs šeimą žino, kaip ja pasirūpinti ir išsaugoti“, – sako A. Natkevičius.

 

Koncerto metu savo paramą SOS vaikų kaime globojamiems vaikams dovanojo Lietuvos dainininkės, kurios pačios yra mamos. Kai kurios scenos žvaigždės į sceną pakilo drauge su savo dukromis: Liveta Kazlauskienė ir jos dukra Ingrida, Viktorija Mauručaitė su Gabrielė, Diana Dargienė su dukra Une, Asta Pilypaitė su Rūta, Atlanta drauge su dukra Saule.

 

SOS vaikų kaime augantiems vaikams galima aukoti MAXIMA parduotuvėse įrengtose aukadėžėse visą gegužę – šeimos mėnesį.

 

Visą gegužę SOS vaikų kaimo vaikams galima aukoti ir trumpaisiais numeriais 1890 (2 Lt), 1891 (5 Lt), 1892 (10 Lt). Norintys paaukoti neribotą sumą gali tai padaryti aukojimo portale www.aukok.lt.