Rugsėjo 8-ąją minima Švč. Mergelės Marijos gimimo diena arba Šilinės, garsėjančios iškilmingais atlaidais Šiluvos (Raseinių raj.) bažnyčioje. Lietuvos miestelis pasirinktas ne atsitiktinai, bet dėlto, kad, kaip tikima, būtent šioje vietoje XVII amžiuje piemenėliams apsireiškė Mergelė Marija. Tokių apsireiškimų pasaulio istorijoje yra ne vienas. Kai kurie iš jų kelia didelių abejonių, bet keletas iš jų yra tikrai pripažinti krikščionių katalikų bažnyčios!

 

siluva

 

7 kartai, kai Mergelė Marija aplankė žmoniją:

 
  • Šiluva (Lietuva), 1608 – 1612 metais. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas vienu pirmųjų Europoje. Du kalvinistų (protestantų) berniukai, ganydami bandą, netoli senosios Šiluvos bažnyčios, kurią 1457 metais pastatė Lietuvos didikas Petras Simonas Gedgaudas, pamatė ant vieno didelio akmens stovinčią mergelę, laikančią ant rankų kūdikį ir graudžiai raudančią. Apstulbę piemenėliai iš karto nubėgo pas kalvinistų katechetą, kuris kreipėsi į išmintingą mokytoją. Mokytojas, pamatęs raudančią mergelę paklausė: „Mergaite, ko verki?“, o ši atsakė: „Verkiu dėlto, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Nuo tada pasklido garsas apie Mergelės Marijos apsireiškimą po visą pasaulį.
 
  • Lurdas (Prancūzija), 1858 metais. Mergelė Marija pasirodė prancūzei keturiolikmetei piemenaitei – Bernadetei Subiru – net 18 kartų Masabielės grotoje. Švč. Mergelė Marija nurodė mergaitei pasakyti dvasininkams, kad šioje vietoje reikia pastatyti koplyčią ir parodė kelią prie stebuklingo šaltinio, kuris vėliau bus siejamas su daugybe stebuklingų išgijimų. Kai Bernadetė galų gale paklausė mergelė, kas ji yra, moteris atsakė: „Aš esu nekaltoji koncepcija“.
 
  • Fatima (Portugalija), 1917 metais. Mergelė Marija apsireiškė trims piemenėliams, Luciai Santos ir jos pusbroliui Francisco, ir pusseserei Jacintai Marto 1917 metų gegužės 13 dieną Cova de Iria slėnyje. Ji kalbėjo apie karo ir revoliucijų niokojamo pasaulio skausmą ir kvietė melstis bei atgailauti. Marija taip pat krikščionių vaikams liepė kalbėti rožinį, sakant tokius žodžius: „Per rožinį jūs galite sustabdyti karą“. 1917 metų spalio 13-osios sekmadienį 30 – 100 tūkst. minia galėjo regėti Saulės stebuklą danguje.
 
  • Akita (Japonija), 1973 – 1981 metais. Mergelė Marija apsireiškė seseriai Agnesei Sasagawai, kuri atsivertė iš budizmo į krikščionybę. Akitos Mergelė atėjo įspėti apie laukiančius krikščionių bažnyčios išbandymus ir buvo labai glaudžiai susijusi su mergele, kuri apsireiškė Fatimoje. Vietiniai žmonės pripažino šį stebuklą, bet ne Šventasis Sostas.
 
  • Betanija (Venesuela), 1976 – 1988 metais. Mergelė Marija apsireiškė Marijai Esperanzai Medano kaip žmona, motina, pramotė, pasivadinusi Marija, Mergele ir Motina, visų žmonių ir tautų sutaikytoja. Per šiuos apsireiškimus Mergelę Mariją matė 150 žmonių. Vietiniai stebuklą pripažino, bet Šventasis Sostas – ne.
 
  • Kibehas (Ruanda), 1981 – 1986 metais. Mergelė Marija apsireiškė trims paaugliams, Alphonsine Mumereke, Nathalie Ukamazimpaka ir Marie-Claire Mukangango, netrukus po to, kai buvo įvykdytas Ruandos genocidas. Ji prašė pasninkauti, nepertraukiamai melstis ir keistis. Mergelę Mariją matė ir keli kiti vaikai Ruandoje, bet tik šių paauglių vizija buvo pripažinta. Kibeho šventykla Ruandoje pavadinta Skausmo motinos bažnyčia.
 
  • Čempionas (Viskonsino valstija, JAV), 1859 metais. Mergelė Marija apsireiškė jaunai imigrantų motinai, Adelei Brise, šiaurės rytų Viskonsine. Mergelė kreipėsi į ją, liepdama surinkti visus vaikus šioje laukinėje šalyje ir mokyti juos didžiųjų tiesų apie Išsigelbėjimą. 2010 metais šie apsireiškimai buvo pripažinti Grin Bėjaus vyskupo ir buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos Gerosios vilties bažnyčia toje vietoje, kur A. Brise pirmą kartą išvydo mergelę. Į šią vietą iki šiandien traukia minios piligrimų.