Šiandien vis daugiau žmonių ieškodami atsakymų į gyvenimo klausimus, atsigręžia į senuosius tikėjimus, šamanizmą. Daugėja šamanizmo mokytojų, kurie sužavi minias. Senovės išmintis prisikelia naujam gyvenimui ir žada atsakyti į visus rūpimus klausimus.

 

"šamanai"

Šiuolaikinė visuomenė ir švietimo sistema beveik nepajėgi paaiškinti dvasinio egzistavimo erdvėje ir laike. Senovinis šamanizmas, kurį vis dar praktikuoja nedidelės žmonių grupės visuose Žemės kampeliuose, kviečia pažinti savo tikrąją prigimtį, įveikti dvasinio pasaulio baimes ir tapti sąmoningesniems – dieviškais ir visur esančiais.

 

Šamanas – tai vertinys, kilęs iš tungūzų kalbos žodžio „Saman“. Tungūzai – tai vietiniai Sibiro gyventojai Altajaus kalnuose. Pažodžiui išvertus iš tungūzų kalbos „Saman“ reiškia „Žinoti“. Tačiau, remiantis kitais istoriniais šaltiniais, gali būti, kad žodis šamanas atsirado dar anksčiau, galbūt net tada, kai pradėtos rašyti vedos šiaurės Indijoje. Pavyzdžiui, budistų vienuolis tibetietiškai vadinamas „Samana“. Nepaisant tikrosios šio žodžio kilmės, šamanizmas praktikuojamas pasauliniu lygiu.

 

Šamanai moko, kaip perrašyti savo gyvenimo istorijas, svajones paversti realybe. Neįkainojami šamanizmo mokymai susideda iš 4 įžvalgų, kurios buvo laikomos paslaptyje ne be priežasties. Senovės Peru išminčiai suprato, kad žmogaus galimybės įgyvendinti svajones yra labai galingas įrankis, kuriuo neišmanantys žmonės gali piktnaudžiauti. Tačiau šamanai pripažino, kad minėtos 4 įžvalgos priklauso visiems pasaulio žmonėms, ne tik inkų išrinktiesiems. Sutikę baltuosius žmones, kurie neturi arogantiškos, priešiškos mąstysenos, būdingos užkariautojams, jie mielu noru dalinasi per amžius sukaupta išmintimi ir skleidžia ją pasauliui.

 

4 šamanų įžvalgos:

 
  • 1 įžvalga. Karžygio kelias: neteisimas, nekentėjimas, neprisirišimas, grožis.
 
  • 2 įžvalga. Šviesos kario kelias: bebaimis, tikrumas, neįsipareigojimas, nesikišimas į natūralią gėrio ir blogio tėkmę.
 
  • 3 įžvalga. Aiškiaregio kelias: pradedančiųjų protas, nuoseklus gyvenimas, skaidrumas, vientisumas.
 
  • 4 įžvalga. Išminčiaus kelias: laiko valdymas ir paslapčių saugojimas, atsakomybė už pranašystes, alchemija, pasąmonės valdymas, meditacinė būsena.
 

Šios 4 įžvalgos padeda rasti sprendimą kiekvienai problemai, su kuria susiduriama fiziniame pasaulyje, mintyse ir sieloje. Gavus naują darbą niekur nedingsta nepriteklius. Niekur nedingsta vienišumo jausmas ir pyktis, supratus vaikystės žaizdas. Tokiu atveju šias problemas gali išspręsti, naudojantis viena iš minėtų įžvalgų. Problemos gali būti išspręstos, konfliktai išsiaiškinti ir ligos pagydytos tik tame pasąmonės lygmenyje, kuriame jos kilo. Norint pradėti gyventi kitaip nei iki šiol ir pamatyti pasaulį kitomis akimis, svarbu ne tik suprasti įžvalgas, bet jas ir taikyti gyvenime.

 

4 pagrindinės šamanizmo tiesos:

 
  • 1 tiesa. Visos žmogaus galios yra viduje. Viskas turi galią ir visos galios yra lygios. Tačiau žmogus kokią nors galią kontroliuoja iš skirtingo pasąmonės lygmens, todėl vienos iš jų atrodo stipresnės negu kitos. Galia ateina iš autentiškumo. Tai reiškia, kad žmogus turi tikėti savo autoritetu ir gebėjimais. Kitaip tariant, pasitikėti savimi. Jie turi mokėti rasti pusiausvyrą gyvenime. Labai svarbu suprasti, kad asmeninė žmogaus galia eina iš vidaus, o ne iš išorinio pasaulio.
 
  • 2 tiesa. Viskas yra reliatyvu ir susiję (mikrokosmosas ir makrokosmosas). Kitaip tariant, priežastis ir pasekmė visada yra susijusi. Negalima nieko padaryti, kas neturėtų kažkam poveikio. Pozityvios mintys ir energija turi pozityvius rezultatus. Negatyvios mintys ir energija naikina pozityvius rezultatus. Pavyzdžiui, bandymai kontroliuoti savo prigimtį, gamtos ar dvasinį pasaulį sukelia pasipriešinimą. Niekam nepatinka būti kontroliuojamam. Reikia išmokti viską vertinti kaip lygiaverčius dalykus. Žmogus, gamta ir siela yra susiję tarpusavyje ir visi kartu sudaro energiją.
 
  • 3 tiesa. Šamanų pasaulis sudarytas iš trijų sluoksnių: viršutinio, apatinio ir žemutinio. Žmogus funkcionuoja visuose šiuose lygiuose, nors pradinė jo energija yra fiziniame lygmenyje. Kitaip tariant, tai gebėjimas suprasti, kad pasaulyje nėra ribų ir nieko neįmanomo. Jeigu šamanas sako, kad jis gali ką nors padaryti, tai reiškia, kad bet kas gali. Žmogiškosios galimybės yra beribės.
 
  • 4 tiesa. Efektyvumas yra gebėjimų kriterijus. Savęs vertinimas ir savistaba yra pagrindas, o gyvenimas – tai yra tvirtų pagrindų sukūrimas. Jeigu pavyko ką nors padaryti, tai reiškia, kad žmogus turėjo pakankamai įgūdžių, kad tai padarytų. Jeigu nepavyko kažko padaryti, nereiškia, kad to padaryti apskritai yra neįmanoma. Tai reiškia tik viena: kad kol kas dar nežinomas tinkamas būdas, kaip tai padaryti. Nereikia stipriai apgailestauti ir griaužti save, jei kažkas iš karto nepavyko. Visada yra tikimybė, kad pavyks ateityje!