Skaičiuojama, kad D. Britanijoje maždaug kas 5 minutes iš namų pabėga po vaiką. Tai apie 100 tūkst. vaikų kasmet. Sunku pasakyti, kokie tikslūs skaičiai būtų Lietuvoje, bet tikrai nemaži. Vieni bėga, nes maištauja, kiti – tiesiog nebegali pakęsti pragaro namie ir bet kur, net nesvetingoje gatvėje, jiems atrodo geriau.

 

vaikai

Dažniausiai vaikai bėga iš namų, kai yra problemų šeimoje arba mokykloje. Kai kurie vaikai artimiausioje aplinkoje susiduria su didžiulėmis problemomis: nepriežiūra, alkoholio ir narkotikų vartojimas (jų pačių arba tėvų), psichinės sveikatos sutrikimai, smurtas ir seksualinis išnaudojimas. Kai kurie vaikai netgi yra verčiami palikti namus savo tėvų arba globėjų. Dar kiti vaikai bando pabėgti nuo tokių problemų kaip patyčios, santykių sunkumai, vienišumas, šeimos skyrybos.

 

Dauguma vaikų nusprendžia pabėgti iš namų, pagauti akimirkos nuotaikos, neturėdami jokio išankstinio plano. Tai reiškia, kad jie tikriausiai nė nepagalvojo, kur eis, kur miegos, kaip save išlaikys ir tiesiog išgyvens. Galiausiai tokie vaikai atsiduria gatvėje, kurioje gyvenimas tikrai nėra saldus, o dažnai net blogesnis negu kad buvo namuose. Daugeliu atveju vaikai ir jaunuoliai, kurie atsiduria gatvėje, rizikuoja būti seksualiai išnaudojami, anksčiau ar vėliau tampa priklausomi nuo alkoholio ir narkotikų, tampa smurto ir išnaudojimo aukomis.

 

10 priežasčių, kodėl vaikai bėga iš namų:

 
 • Jie neturi kito pasirinkimo. Dažniausiai priežastis, kodėl vaikai palieka namus, nėra „pabėgimas“, o ta, kad juos namiškiai tiesios išsispyrė iš namų.
 
 • Seksualinis išnaudojimas. Gali būti, kad vaikas pabėgo iš namų, neapsikentęs vieno iš artimųjų seksualinio išnaudojimo, priekabiavimo ir prievartos.
 
 • Smurtas. Gali būti, kad vaikas pabėgo, nes namie yra smurtaujančių asmenų.
 
 • Alkoholis ir narkotikai. Gali būti, kad vaikas pabėgo, nes namie yra asmenų, kurie piktnaudžiauja svaiginančiomis medžiagomis.
 
 • Užgauliojimas. Vaikai bėga iš namų, kai nuolat namie kažkas ant jų rėkia ir šaukia.
 
 • Nepriežiūra. Jeigu tėvai nepatenkina pagrindinių vaiko poreikių (vaikas yra nuolat nepavalgęs) arba tėvai nesirūpina vaiku ir jį ignoruoja.
 
 • Nusikalstamumas. Vaikas gali nuspręsti pabėgti, jeigu namie yra asmenų, kurie įvykdė nusikaltimą, vagia, kažką primušė ir pan.
 
 • Stresas. Vaikas gali pabėgti iš namų, jei jaučia nuolatinį spaudimą, vertimą ką nors daryti, pavyzdžiui, tvarkytis ir daryti namų darbus.
 
 • Mokykla. Jeigu vaikas mokykloje patiria patyčias arba patenka į kitą didelę bėdą ir nebegali daugiau kentėti, jis gali nuspręsti pabėgti iš namų ir bijoti grįžti namo, nes nenori, kad tėvai sužinotų tikrosios priežasties.
 
 • Netektis. Vaikas gali bėgti iš namų, jei kažkas mirė iš artimųjų, tėvai išsiskyrė ir pradėjo gyventi atskirai. Priežastis gali būti ir ta, kad vyresnysis brolis ar sesuo išsikėlė gyventi kitur.
 

10 įspėjančių ženklų, kad vaikas gali pabėgti iš namų:

 
 • Vaikas negrįžta tėvų nustatytu laiku.
 
 • Nenoras grįžti namo iš mokyklos, būrelių ar draugų namų.
 
 • Vaikas labai dažnai leidžia laiką pas draugus arba pas kitus giminaičius, kad tik galėtų kuo ilgiau neiti namo.
 
 • Pamokų nelankymas ir prastėjantys pažymiai mokykloje.
 
 • Pasikeitęs elgesys, agresyvumas ir užsisklendimas savyje.
 
 • Naujų interesų už mokyklos ribų atsiradimas, nauji draugai, nauji santykiai.
 
 • Melavimas.
 
 • Požymiai, kad vaikas vartoja alkoholį arba narkotines medžiagas.
 
 • Savęs žalojimas.
 
 • Slėpimas, ką iš tikrųjų veikia internete.