Kodėl žmonės tampa rasistais? Vienareikšmio atsakymo nėra, nes su šia problema pasaulio gyventojai susiduria ilgus amžius. Nepriklausomai nuo rasės biologiniu požiūriu visi žmonės yra tokie patys. Nėra nė vienos rasės, kuri galėtų save laikyti pranašesne už kitas.

 

"rasizmas"

Tačiau rasizmo apraiškos mūsų gyvenimuose yra gana dažnas reiškinys. Taip yra dėl kelių priežasčių. Žmonių požiūris ir išankstinės nuostatos formuojasi nuo pat vaikystės. Jį nepastebimai formuoja šeimos nariai ir draugai, išreikšdami rasistines nuomones. Tik nuo pačių žmonių priklauso, ar jie laikysi to paties požiūrio visą gyvenimą, ar bandys keisti ir geriau pažinti aplinką.

 

Normalu, kad žmonės nori leisti laiką su žmonėmis, turinčiais panašių pomėgių, kalbančiais ta pačia kalba, augusiais panašioje aplinkoje ir kultūroje. Visa tai sukuria bendrumo jausmą, kuris žmonėms yra labai svarbus. Neigiamas aspektas yra tas, kad gali išryškėti skirtumai tarp kitų grupių ir susiformuoti išankstinis nusistatymas, kad viena iš tų grupių yra geresnė negu kitos.

 

Žmonės yra labai greiti teisti ir smerkti, klijuoti kitiems etiketes. Jeigu jis taip rengiasi, tai klausosi tam tikros muzikos. Jeigu ji eina į tą mokyklą, tai yra turtingų tėvų vaikas. Kiekvieną žmogų galima vertinti stereotipiškai: „Jis yra tinginys, moksliukas arba nemalonus tipas“. Kaip sulaužyti stereotipus? Visų pirma reikėtų išmokti nesmerkti visos žmonių grupės. Susipažinus su skirtingų rasių ir kultūrų žmonėmis paaiškėja, kad tiek vieni, tiek kiti turi nemažai bendro.

 

Žmonės linkę kaltinti kitus dėl savo problemų. Jausdamiesi pikti ir nusivylę žmonės neretai pradeda ieškoti, ant ko būtų galima išlieti savo apmaudą. Bendruomenės gali daryti tą patį. Tuos, kurie atrodo ir kalba kitaip, lengviausia pašiepti. Tokie komentarai: „Jie atima mūsų darbo vietas“ arba „Vyriausybė jiems skiria per dideles pašalpas“ labai retai būna pagrįsti.

 

Rasizmui nėra jokių pateisinimų. Taip elgtis yra tiesiog neteisinga ir negarbinga. Daugeliu atveju rasizmas netgi baudžiamas įstatymais. „Kasdieninio rasizmo problemas gali išspręsti paprasti žmonės“, – teigia Australijos žurnalistė Adele Korin ir, ko gero, yra teisi. Viskas prasideda nuo mūsų pačių. Pasaulį, kuriame gyvens, kuria patys jo gyventojai.

 

10 patarimų, kaip sustabdyti rasizmą:

 
 • Pirmiausiai reikia suprasti rasizmo pražūtingas pasekmes. Būti pasiruošusiems kitiems paaiškinti tas pasekmes.
 
 • Įsigilinti į priežastis, lemiančias rasistines mintis ir poelgius. Pajutę, kad darote prielaidas apie žmones, vietas ar dalykus, paklauskite savęs, ar tos prielaidos yra teisingos, ar jos tiesiog yra įsišaknijusios į visuomenės sąmonę kaip piktžolės. Visada verta pirmiausiai pagalvoti apie faktus ir įrodymus, o nesivadovauti abejotinomis tiesomis.
 
 • Daugiau domėtis, kokį indėlį į pasaulio kultūros, mokslo, švietimo, politikos, ekonomikos ir kitas sritis įdėjo skirtingų rasių atstovai.
 
 • Elektroninę ir popierinę spaudą skaityti intelektualiai. Ką tai reiškia? Visų pirma reikia suprasti, kad autoriai dažnai būna šališki. Reikėtų išmokti atpažinti tokius straipsnius ir neskubėti iš anksto susidaryti nuomonės.
 
 • Apsilankyti etninės kultūrose centruose, kitatikių bažnyčiose ir renginiuose, kurie pritraukia nemažai svetimšalių. Šiek tiek pabendravus paaiškės, kad jie yra tokie patys žmonės, turintys labai daug bendro.
 
 • Atleisti kitų tautybių ar rasių žmonėms, kurie įžeidė asmeniškai arba skriaudė visą tautą ar rasę.
 
 • Netylėti pamačius rasizmo apraiškas. Tokie žmonės turėtų būti sudrausminti ir (arba) nubausti.
 
 • Pripažinti savo klaidas ir ieškoti būdų, kaip jas būtų galima ištaisyti.
 
 • Lavinti empatijos jausmą. Nors visi žmonės yra skirtingi, bet reikėtų išmokti mažiau kreipti dėmesį į tuos skirtumus. Visuomenėje klesti daug neteisybės, tačiau patys žmonės gali jos sumažinti. Jeigu visuomenėje visi žmonės vieni su kitais elgtųsi kaip lygūs su lygiais, būtų mažiau neteisybės ir blogio.
 
 • Valdžios rinkimuose balsuoti už kandidatus, pasisakančius ir kovojančius prieš rasizmą ir už lygias teises.
 

4 patarimai, kaip elgtis, susidūrus su rasistinių pažiūrų žmonėmis:

 
 • Reaguoti ramiai, kontroliuoti pyktį. Vengti provokuoti agresiją. Paklausti įžeidėjų, kodėl jie taip mano ir elgiasi. Pasakyti, kokius jausmus sukelia neigiami komentarai ar nevykę juokeliai. Nukreipti kalbą. Bet kokiu atvejus stengtis išlikti ramiems ir santūriems.
 
 • Reaguoti į problemą, o ne į asmenį. Buda sako, kad jei į jus pataikė strėlė, nereikia bandyti išsiaiškinti, kas tai padarė ir dėl kokių priežasčių, pirmiausiai reikia ištraukti strėlę. Tai reiškia, kad reikėtų vengti vertinti žmogų kaip asmenybę, o vertinti jo veiksmus ir stengtis, kad jie ateityje taptų kitokie.
 
 • Įspėti apie gresiančią atsakomybę.
 
 • Jei situacija tampa nekontroliuojama, kviesti policiją.