Po įtampos darbe dažnai ieškome nusiraminimo ir norime atgauti vidinę ramybę. Trokštame vis naujų įspūdžių ir skubame išbandyti viską. Paradoksalu, tačiau protą ir sielą geriausiai nuraminti padeda ne besaikis naujovių siekimas, o kasdienis kelių žodžių kartojimas. Šie neįprastą galią turintys žodžiai – tai mantros. Kaip teigia jogos mokytojas Edmundas Petruoka, netgi nežinant mantrų reikšmės jos žmogui gali labai pagelbėti…

   

Dauguma girdėjo, kad mantra – tai kažkokių garsų kartojimas. Bet kokių, kam jie skirti – retas kuris žino. Gal galite paaiškinti, kas apskritai yra mantra?

 

Viena stipriausių ir veiksmingiausių priemonių, tradiciškai naudojamų jogoje darbui su protu, yra mantra. Tai sakralinis dvasinę potenciją savyje talpinantis skiemuo ar žodžių junginys. Jis sudarytas iš dviejų šaknų, kurios sanskrito kalboje reiškia: man – galvoti, tra – apsaugoti arba išlaisvinti nuo prisirišimo prie fenomenalaus pasaulio, ar negatyvaus mąstymo įpročių. Kartojama mantra gali sustiprinti praktikuojančiojo pasiryžimą ir gebėjimą dvasiškai tobulėti. Ji ugdo savarankišką ir išmintingą požiūrį į gyvenimą, padeda atsikratyti pykčio, pavydo ir kitų blogybių, kurios yra užtemdžiusios iš prigimties tyrą mūsų savastį.

   

Ar yra skirtingų rūšių mantrų? Kada kurią reikia sakyti?

 

Indijos išminčiai jau prieš daugelį tūkstantmečių puikiai išmanė apie garso galias. Pasiekę aukščiausias meditacijos būsenas ir sugrįžę iš jų, jie ištardavo skiemenis (mantras), kurių paskirtis – padėti žmonėms.

 

Yra įvairių mantrų. Skirtinga jogos tradicija jas skirtingai grupuoja.

 

Išskirčiau tris mantrų rūšis:

   

1. Mantros, skirtos ugdyti ir stiprinti gerąsias žmogaus savybes, apvalyti sąmonę nuo pykčio, godumo ir pavydo. Šios mantros padeda mylėti save ir savo artimą, stiprina tikėjimą Dievu. Tradiciškai mantros reikšmė gana abstrakti, tačiau šios rūšies mantros turi daug vertimų, skambančių kaip nuostabios maldos Aukščiausiajam. Jas galima praktikuoti savarankiškai, šiek tiek pasitarus su labiau išmanančiuoju arba netgi perskaičius, pavyzdžiui, knygoje. Laikui bėgant jūs būtinai sutiksite savo dvasinį mokytoją, kuris jums suteiks mantros įšventinimą.

 

2. Mantros, kurios be dvasinio mokytojo iniciacijos nėra veiksmingos.

 

3. Mantros, kurias naudojant be kvalifikuoto mokytojo priežiūros, gali sukelti labai daug nemalonių ir negatyvių pojūčių.

   

Kiek svarbi kūno padėtis? Ar veiksminga būtų mantra, tarkime, kartojama užstrigus automobilių kamštyje?

 

Stuburo padėtis yra svarbi. Jis turi būti lengvai ištemptas, o nugaros raumenys atpalaiduoti. Ypač svarbi apatinė stuburo dalis, taip pat stuburo ir pakaušio susijungimo vieta. Yra daug įvairių meditacijos formų, tačiau šis pamokymas bendras visoms. Kad kritinėse situacijose mantros kartojimas padėtų pasiekti gilesnę proto ramybę, būtina ją praktikuoti kasdien. Taip pat svarbu įsisąmoninti jogos etiką ir taikyti ją gyvenime. Kai yra toks įdirbis, netgi užstrigus automobilių kamštyje rezultatą galima pajusti labai greitai. Nepraktikuojantiesiems mantrų rekomenduočiau kartoti žodžius: „Aš linkiu visiems laimės“. Tai atliekama taip: ištiesiname stuburą, užsimerkiame, pamažu stebime savo kvėpavimą, sutelkdami dėmesį į krūtinės sritį, ir įkvėpdami mintyse sakome: „Aš linkiu visiems“, o iškvėpdami lėtai tariame: „laimės“. Visos meditacijos metu reikia dėmesį išlaikyti krūtinėje. Taip pameditavus 3 min., netrukus pajusite ramybę ir palengvėjimą.

   

Ar gali mantra būti sėkmingai naudojama ne budisto, nežinant Rytų išminties? Pavyzdžiui, paprastas žmogus ieško nusiraminimo, jam dvasinis mokytojas pasiūlo tam tikrą mantrą ir paaiškina, kiek kartoti, kaip susikaupti…

 

Minėjau mantras, skirtas gerosioms savybėms ugdyti. Jų poveikis labai palankus. Pavyzdžiui, budizmo tradicijoje tai – OM MANE PADME HUM – atjautos ir meilės mantra, Indijos vedose – HARE KRIŠNA mahamantra – meilės ir džiaugsmo mantra, OM NAMAH ŠIVAYA – kosminės atjautos ir meilės mantra. Taip pat SOHAM mantra, kuri yra širdies čakros (anahatos) garsas. Praktikuojant mantras nebūtina žinoti jų reikšmės, tereikia palankiai nusiteikti ir atidžiai kartoti skiemenis. Laikui bėgant ateina supratimas, mantra pradeda skleistis, suteikdama žmogui ramybę ir pusiausvyrą. Nuolat praktikuojantiesiems ji virsta sielą gaivinančia malda.

   

Kas vyksta žmogaus organizme kartojant mantras? Ar iš tiesų, pasak kai kurių žmonių, galima patirti tikrąjį išsilaisvinimą?

 

Visų pirma kas yra tikrasis išsilaisvinimas? Kartojant mantrą galima pasiekti puikių rezultatų, tačiau visiškas išsilaisvinimas be mokytojo vadovavimo – neįmanomas.

 

Sanskrito kalboje išsilaisvinimas skamba kaip „mokša“. Tai susiję su sielos evoliucija.

 

Atkreipkite dėmesį – sanskrito terminas „mokša“ skamba gana lietuviškai. Taigi, anot vedų, „mokša“ – tai asmuo, išmokęs daug inkarnacijų pamokų, pažinęs dharmą (visuotinį darnos dėsnį), arthą (realizavęsis visuomenėje), kamą (realizavęsis jausmų lygmenyje) ir pasiekęs „mokšą“ (išmokęs visas karmos pamokas). Savarankiškai atliekama ir teisingai praktikuojama mantra suteiks psichoterapinį poveikį: tapsite ramesni, labiau susitelkę, mylintys ir pozityvūs. Tačiau visiško išsilaisvinimo, apie kurį kalba klasikiniai jogos mokymai, be dvasinio mokytojo vadovavimo pasiekti neįmanoma.

   

Kaip mantros susijusios su čakromis?

 

Minėtos mantros harmonizuojamai veikia visą čakrų sistemą. Pavyzdžiui, panagrinėkime mantrą OM NAMAH ŠIVAYA. Jogos tekstuose mantros skiemenų ir čakrų sąsajos aiškinamos taip:

 

NA – muladhara (bazinė čakra)

 

MAH – svadhisthana (seksualinė čakra)

 

ŠI – manipura (saulės rezginio čakra)

 

VA – anahata (širdies čakra)

 

YA – višuddha (gerklės čakra)

 

OM – adžna (tarpuakio čakra)

 

Kiekviena čakra susijusi su organizmo endokrinine bei kitomis sistemomis, kūno dalimis ir t. t. Taip pat visos čakros susijusios su pirminiais elementais: žeme, vandeniu, ugnimi, oru ir eteriu, su auros sluoksniais, sąmonės lygiais. Galų gale, per čakras žmogus susijęs su visatos sritimis ir tampa neatsiejama visumos dalis. Praktikuojant mantrą visos sistemos ir energijos sugrąžina pusiausvyrą, o tai turi įtakos aplinkai, taip pat ir visai visatai.

   

Per čakras galima gydyti įvairias ligas. Gal tuomet mantromis veikiant čakras irgi galima gydytis?

 

Anot ajurvedos, tik nedaugelis ligų yra žmogaus priešai. Apie 70 % jų yra ligos mokytojos, kurios stabdo mūsų sielą nuo dvasinės degradacijos. Dar kitos ligos gali turėti savo specifinę paskirtį. Pavyzdžiui, yra ligų, kurios apsaugo žmogų nuo dar baisesnių ligų.

 

Nuolat praktikuodami mantrą atsikratome įtampos, įsiklausome į save, pažįstame savo tikruosius poreikius, keisdami elgesio ir mąstymo modelius daromės sąmoningesni. Taip pamažu sveikstant visai mūsų esybei, gyvenimas pradeda gerėti.

 

Tibeto medicinoje yra speciali terapijos sritis, vadinama „mantrų terapija“. Gydytojas pacientui nuo konkrečių negalavimų skiria specialias mantras. Šioje terapijoje plačiai naudojama mantrų energija, siekiant sustiprinti vaistų, žolelių ir kitų gydymo priemonių veiksmingumą. Pavyzdžiui, kartojant mantrą OM MANE PADME HUM, kaupiame labai pozityvią energiją. Pakartojus 108 mantras ir tris kartus papūtus į vandenį, toks vanduo įgaus gydančių galių.

 

 

Ar saugu be dvasinio mokytojo paskirti sau mantrą, kartoti tą, kuri labiausiai patinka?

 

Jeigu jaučiate polinkį vienai arba kitai mantrai ir daugiau pakartoję juntate energiją, jums malonu tai daryti, pagerėja nuotaika, greičiausiai su ta mantra esate susiję karmiškai. Tai reiškia, kad praeituose gyvenimuose jūs ją praktikavote, o dabar jūsų pasąmonė prisimena. Jeigu sugebėsite nuolat praktikuoti mantrą, jausti jos poveikį, ji jus suves su dvasiniu mokytoju. Taip tęsite tai, ko neužbaigėte praeituose gyvenimuose. Jeigu jaučiate poreikį kartoti vieną arba kitą mantrą, visų pirma pasidomėkite jos kilme, ką ji reiškia, kam ji naudojama ir pan. Be dvasinio mokytojo iniciacijos ir vedimo mantros veiks tik kaip nusiraminimo priemonė. Tiems, kurie neturi polinkio kartoti nežinomus skiemenis arba žodžius, rekomenduočiau tiesiog kartoti minėtą frazę: „Aš visiems linkiu laimės“. Lietuvių kalba yra labai sena, ir šie skiemenys veiks ne ką blogiau negu budistų ar vedų mantra.