Majų horoskopas sudarytas iš 20 ženklų ir 13 galaktikos numerių. Astrologiniai metai trunka 260 dienas. Šį kalendorių naudojo ne tik majų, bet ir actekų gentys. Juo tiki net ir šiuolaikinės Meksikos ir Gvatemalos indėnai.

 • Krokodilas arba drakonas, pasaulio medis (kovo 16, kovo 21, balandžio 10, balandžio 30, gegužės 20, birželio 9, birželio 29, liepos 19, rugpjūčio 8, rugpjūčio 28, rugsėjo 17, spalio 7, spalio 27, lapkričio 16, gruodžio 6, gruodžio 26, sausis 15, vasario 4, vasario 24). Po šiuo ženklu gimę žmonės agresyvūs, tačiau globėjiški, energingi, kūrybingi, iniciatyvūs.
 • Vėjas (kovo 17, kovo 22, balandžio 11, gegužės 1, gegužės 21, birželio 10, birželio 30, liepos 20, rugpjūčio 9, rugpjūčio 29, rugsėjo 18, spalio 8, spalio 28, lapkričio 17, gruodžio 7, gruodžio 27, sausis 16 , vasario 5, vasario 25). Šio ženklo atstovai labai įvairiapusiški, idealistai ir romantikai. Jiems sunku įsipareigoti.
 • Naktis arba sapnas, šešėlis (kovo 18, kovo 23, balandžio 12, gegužės 2, gegužės 22, birželio 11, liepos 1 d, liepos 21, rugpjūčio 10, rugpjūčio 30, rugsėjo 19, spalio 9, spalio 29, lapkričio 18, gruodžio 8, gruodžio 28, sausio 17 d, vasario 6, vasario 26). Po šio ženklu gimę asmenys susimąstę, mėgstantys planuoti. Jiems labai svarbu jaustis saugiai.
 • Driežas arba iguana, sėklos (kovo 19, kovo 24, balandžio 13, gegužės 3, gegužės 23, birželio 12, liepos 2, liepos 22, rugpjūčio 11, rugpjūčio 31, Rugsėjo 20, Spalio 10, Spalio 30, lapkričio 19, gruodžio 9, gruodžio 29, sausis 18, vasario 7, vasaris 27). Šie žmonės labai pasitiki savimi, siekia didelių tikslų.
 • Gyvatė (kovo 20, kovo 25, balandžio 14, gegužės 4, gegužės 24, birželio 13, liepos 3, liepos 23, rugpjūtis 12, rugsėjo 1, rugsėjis 21, spalio 11, spalio 31, lapkričio 20, gruodžio 10, gruodžio 30, sausio 19, vasario 8, vasario 28). Šie asmenys labai inteligentiški, tačiau linkę į kraštutinumus.
 • Keliautojas arba kelias (kovo 1, kovo 26, balandžio 15, gegužės 5, gegužės 25, birželio 14, liepos 4, liepos 24, rugpjūčio 13, rugsėjo 2, rugsėjo 22, spalio 12, lapkričio 1, lapkričio 21, gruodžio 11, gruodžio 31, sausis 20 , vasario 9, vasario 29). Šie žmonės būtų puikūs politikai, labai praktiški, daug ir sunkiai dirba.
 • Elnias arba rankos (kovo 2, kovo 27, balandžio 16, gegužės 6, gegužės 26, birželio 15, liepos 5, liepos 25, rugpjūčio 14, rugsėjo 3, rugsėjo 23, spalio 13, lapkričio 2, lapkričio 22, gruodžio 12, sausio 1, sausio 21 , vasario 10). Jie yra labai jausmingi, meniški ir šiek tiek ekscentriški. Jiems labai svarbu šeima ir draugai, tačiau mėgsta būti vieni.
 • Triušis arba mėnulis, švytinti žvaigždė (kovo 3, kovo 28, balandžio 17, gegužės 7, gegužės 27, birželio 16, liepos 6, liepos 26, rugpjūčio 15, rugsėjo 4, rugsėjo 24, spalio 14, lapkričio 3, lapkričio 23, gruodžio 13, sausis 2, sausio 22 , vasaris 11). Jie mėgsta muziką ir humorą, bet kartais yra per daug savikritiški.
 • Lietus arba vanduo (kovo 4, kovo 29, balandžio 18, gegužės 8, gegužės 28, birželio 17, liepos 7, liepos 27, rugpjūčio 16, rugsėjo 5, rugsėjo 25, spalio 15, lapkričio 4, lapkričio 24, gruodžio 14, sausio 3, sausio 23, vasario 12). Tai svajotojai, kartais turintys paranormalių galių.
 • Šuo (kovo 5, kovo 30, balandžio 19, gegužės 9, gegužės 29, birželio 18, liepos 8, liepos 28, rugpjūčio 17, rugsėjo 6, rugsėjo 26, spalio 16, lapkričio 5, lapkričio 25, gruodžio 15, sausio 4, sausio 24, vasario 13). Geri komandos žaidėjai, kūrybingi, kantriai siekia tikslų.
 • Beždžionė (kovo 6 kovo 31, balandžio 20, gegužės 10, gegužės 30, birželio 19, liepos 9, liepos 29, rugpjūčio 18, rugsėjo 7, rugsėjo 27, spalio 17, lapkričio 6, lapkričio 26, gruodžio 16, sausio 5, sausio 25, vasario 14). Jos labai aktyvios, tačiau dažnai sunku užmegzti artimus santykius.
 • Kaukolė arba rūkas, žolė, žmogus (kovo 7, balandžio 1, balandžio 21, gegužės 11, gegužės 31, birželio 20, liepos 10, liepos 30, rugpjūčio 19, rugsėjo 8, rugsėjo 28, spalio 18, lapkričio 7, lapkričio 27, gruodžio 17, sausio 6, sausio 26 , vasario 15). Po šiuo ženklu gimę asmenys labai draugiški, tačiau greitai įsižeidžia, visas nuoskaudas slepia savyje.
 • Kukurūzai arba šamanas, nendrė, dangaus keliautojas (kovo 8, balandžio 2, balandžio 22, gegužės 12, birželio 1, birželio 21, liepos 11, liepos 31, rugpjūčio 20, rugsėjo 9, rugsėjo 29, spalio 19, lapkričio 8, lapkričio 28, gruodžio 18, sausio 7, sausis 27, vasario 16). Paprastai tokie žmonės yra populiarūs, sėkmingi ir konkurencingi.
 • Jaguaras (kovo 9, balandžio 3, balandžio 23, gegužės 13, birželio 2, birželio 22, liepos 12, rugpjūčio 1, rugpjūčio 21, rugsėjo 10, rugsėjo 30, spalio 20, lapkričio 9, lapkričio 29, gruodžio 19, sausio 8, sausio 28, vasario 17). Po šiuo ženklu gimę asmenys tampa gerai gydytojais ir konsultantais. Juos domina dvasiniai ir religiniai klausimai.
 • Erelis (kovo 10, balandžio 4, balandžio 24, gegužės 14, birželio 3, birželio 23, liepos 13, rugpjūčio 2, rugpjūčio 22, rugsėjo 11, spalio 1, spalio 21, lapkričio 10, lapkričio 30, gruodžio 20, sausio 9, sausio 29 , vasario 18). Jie – nepriklausomi, perfekcionistai, labai ambicingi ir kritiški, linkę į techninius mokslus.
 • Grifas arba pelėda, vaškas, karys (kovo 11, balandžio 5, balandžio 25, gegužės 15, birželio 4, birželio 24, liepos 14, rugpjūčio 3, rugpjūčio 23, rugsėjo 12, spalio 2, spalio 22, lapkričio 11, gruodžio 1, gruodžio 21, sausio 10, sausis 30, vasaris 19). Tai rimti žmonės, į gyvenimą žiūrintys realiai. Jie dažnai būna užsisklendę, neparodo savo tikrųjų jausmų.
 • Žemė arba judėjimas, smilkalai, Žemės drebėjimas (kovo 12, balandžio 6, balandžio 26, gegužės 16,  birželio 5, birželio 25, liepos 15, rugpjūčio 4, rugpjūčio 24, rugsėjo 13, spalio 3, spalio 23, lapkričio 12, gruodžio 2, gruodžio 22, sausio 11, sausio 31 , vasario 20). Šie asmenys mėgsta naujoves, naują tvarką, labai tiki idealais
 • Titnagas, kardas, peilis, veidrodis, ietis, virvė (kovo 13, balandžio 7, balandžio 27, gegužės 17, birželio 6, birželio 26, liepos 16, rugpjūčio 5, rugpjūčio 25, rugsėjo 14, spalio 4, spalio 24, lapkričio 13, gruodžio 3, gruodžio 23, sausio 12, vasario 1 , vasario 21). Šio ženklo globojami asmenys praktiški, draugiški, išdidūs. Mėgsta mechaniką.
 • Audra arba blogas oras (kovo 14, balandžio 8, balandžio 28, gegužės 18, birželio 7, birželio 27, liepos 17, rugpjūčio 6, rugpjūčio 26, rugsėjo 15, spalio 5, spalio 25, lapkričio 14, gruodžio 4, gruodžio 24, sausio 13, vasaris 2, vasario 22). Tokie žmonės yra labai įvairiapusiški, jiems sekasi viskas, ko imasi.  Jiems tiktų profesijos su gydymu ir konsultavimu.
 • Saulė arba valdovas, gėlės (kovo 15, balandžio 9, balandžio 29, gegužės 19, birželio 8, birželio 28, liepos 18, rugpjūčio 7, rugpjūčio 27, rugsėjo 16, spalio 6, spalio 26, lapkričio 15, gruodžio 5, gruodžio 25, sausio 14, vasario 3, vasario 23). Tai nepataisomų svajotojų ženklas. Jie labai geri draugai ir mylimieji, nepaisant to, kad turi nerealių lūkesčių.