Praeitą savaitgalį Vilniuje įvykęs „GovTech Designathon: Building the Future of Digital Economies“ renginys sutraukė daugiau nei 50 dalyvių iš 11 šalių, pasiryžusių sukurti inovatyvų skaitmeninį sprendimą, galintį prisidėti prie viešojo sektoriaus efektyvumo, pasiekiamumo ir tarnavimo visuomenei.Tačiau kas gi yra tas dizainatonas ir kaip jis gali prisidėti prie visuomenės gerovės?

 

Designathon-2-min

 

Dizainatono pavadinimas, kaip galima numanyti, yra žodžių „dizainas“ ir „maratonas“ junginys, paskutiniais metais išpoliuliarėjusių hakatonų rūšis. Renginio organizatoriai teigia norėję išvengti „hakatono“ sąvokos dėl išankstinio nusistatymo, jog juose gali dalyvauti tik programuotojai, todėl pasirinktas dizainatono pavadinimas. Taip siekta pritraukti dalyvauti specialistus ne tik iš informacijos ir komunikacijos technologijų srities, tačiau ir iš kitų sričių – privataus, akademinio sektoriaus, socialinių ir humanitarinių mokslų srities specialistus. Pasitelkiant šių sričių sinergiją, siekta sukurti kūrybišką sprendimą, kuris padėtų tobulinti viešąjį sektorių, būtų inovatyvus, atsakingas, paremtas socialinių ir humanitarinių mokslų srities tyrimais ir prisidėtų prie visuomenės gerovės.

 

Designathon-3-min

 

GovTech (liet. viešojo sektoriaus technologijų) tematika šiam hakatonui buvo pasirinkta neatsitiktinai. Kaip žinia, įprastai inovacijos į viešąjį sektorių ateina gerokai lėčiau nei į privatų – tam neretai trukdo lėti biurokratiniai procesai. Tačiau, kadangi GovTech gali būti ir bet kurio kito sektoriaus (finansų, medicinos, transporto ir t.t.) sprendimas, pritaikytas viešajame sektoriuje, siekta sukurtį jį tokį, kuris galėtų pasitarnauti visuomenei.

 

Designathon-21-min

 

Ekspertų ir teisėjų komisijai pristatyti 9 sprendimai, kurie ne tik padėtų inovuoti viešąį sektorių, tačiau ir prisidėtų prie visuomenės gerovės. Sėkmė lydėjo „Soteria“ komandą, laimėjusią įspūdingą prizų paketą, kurį sudarė „Prime Finance“ konsultacija, „Tenderio“ paslaugos, išskirtinis kvietimas į „HUB IT Common Ground Camp“ renginį Bratislavoje, vieta „Kauno Pre-Akceleratoriaus“ atrankos stovykloje.

 

Designathon-32-min

 

„Soteria“ (Paulius Rauba, Justinas Kuizinas, Haroldas Mackevičius, Aurelija Vyčaitė, Ignas Žurauskas) komandos nariai sukūrė ir pristatė sprendimą, kuris geba automatiškai identifikuoti ir paslėpti jautrią informaciją dokumentuose, pavyzdžiui, vardus, pavardes, adresus, pašto kodus ir pan. Sprendimas veikia tiek ranka rašytuose, tiek kompiuteriu spausdintuose tekstuose – dokumentui pasiekus instituciją, visa jautri asmeninė informacija yra užmaskuojama bei prieinama tik žmonėms, kurie yra įgalioti tvarkyti pateiktus duomenis. Toks sprendimas galėtų sutaupyti viešosioms įstaigoms daug brangaus laiko tvarkant asmens duomenis bei užtikrinti BDAR laikymąsi. Komandos atstovas Paulius Rauba teigia, jog nors kol kas sprendimas yra apribotas atpažinti tik kai kurią jautrią informaciją tam tikrose formose, tačiau jo funkcionalumą galima plėsti. „Mūsų idėja paremta kiekvieno žmogaus teise į jo duomenų saugumą. Smagu, kad įvairių sričių atstovai supranta poreikį rūpintis piliečių privačia informacija ir pripažįsta, kad mūsų sprendimas galėtų padėti išspręsti dabartines problemas,“ – teigė Paulius Rauba.

 

Designathon-33-min

 

P. Rauba taip pat džiaugėsi, jog jų komandos sprendimas jau susilaukė dėmesio: „Gavome net du pasiūlymus aplikuoti į startuolių inkubatorius. Atidžiai juos peržiūrėsime ir susitikę tarpusavyje apsvarstysime, koks mūsų tolimesnis veiksmų planas.“

 

Designathon-100-min

 

„GovTech Designathon: Building the Future of Digital Economies“ renginys yra Europos Sąjungos finansuojamo „HUB IT“ projekto dalis. Šis projektas skatina konstruktyvų bendradarbiavimą tarp informacijos ir komunikacijos technologijų vystytojų, socialinių ir humanitarinių mokslų specialistų ir kitų suinteresuotųjų šalių (NVO, visuomenės ir kt.), siekiant atsakingo požiūrio į tyrimus ir inovacijas, pasitelkiant socialinių ir humanitarinių mokslų ekspertus ir atsakingų tyrimų ir inovacijų (angl. RRI) principą. Projektas finansuojamas ES „Horizon H2020“ tyrimų ir inovacijų programos. Projektą įgyvendina VšĮ „Startup Division“.

 

Designathon-102-copy-min

 

Nuotraukų autorius: Tomas Krukis.