Apie tai, kuo skiriasi tikri broliai, sukurta gausybė pasakų ir legendų. Bet tik neseniai psichologai sugalvojo imti ir patikrinti šiuos skirtumus. Ir remdamiesi atlikto eksperimento duomenimis patvirtino, kad žmogaus atsiradimo šeimoje eiliškumas iš tiesų turi įtakos formuojant vienokias ar kitokias žmogiškąsias savybes ir nulemiant jo, jau suaugusiojo, elgesį. Įdomiausia, kad psichologų išvados pasirodė artimos toms, kurios jau skamba liaudies folklore. Taigi ko laukti iš trijų brolių?

 

Vyriausiasis

Vienas dominuojančių vyriausiojo brolio bruožų – noras visada ir visur pirmauti. Kažkada jis buvo neabejotinu autoritetu jaunesniajam broliui (seseriai): mažieji į jį žvelgė kaip į savo vadą. Dabar jis laukia tokio paties paklusnumo iš savo antrosios pusės. Tokį išrinktąjį rizikinga kritikuoti net dėl smulkmenų. Jis trokšta būti autoritetu visose gyvenimo sferose arba yra įsitikinęs, kad taip turėtų būti. Tiesa, dėl savo įpročio visus globoti ir ginti, šis žmogus visada ant savo pečių užsivers atsakomybę dėl priimtų sprendimų. Kalbama ne tik apie būsimas šeimynines problemas: jis jaus kaltę netgi dėl tų situacijų, kai antroji pusė nesugebės išspręsti savo problemų darbe.

Būkite tikra – visus artėjančių vestuvių organizavimo rūpesčius jūsų pirmagimis sužadėtinis pasistengs atlikti pats, net padengti materialines išlaidas. Jums beliks paprasčiausi dalykai: pasistengti, kad per vestuves atrodytumėte pritrenkiančiai. Jeigu jo norimos vestuvių šventės scenarijus jums nepatinka, žinoma, turite teisę jam nepritarti, bet jei pritariate viskam, ko jūsų sužadėtinis nori – patikėkite, jis iš kailio nersis, kad jaustumėtės laiminga.

Konfliktų vyriausieji vaikai paprastai stengiasi vengti. Psichologai tai grindžia tuo, kad tėvai, būdami jauni ir nepatyrę, pernelyg baiminosi dėl pirmagimio, todėl griežtai kontroliavo visus jo veiksmus. Tad kai vyresnėlis buvo nustotas kontroliuoti, jis pradeda nerimauti ir ieškoti kitų žmonių palaikymo. Jums teks savo mylimąjį palaikyti tokiomis minutėmis, kurių, laimė, pasitaiko nedaug.

Kas kalbama liaudies folklore apie vyriausiuosius brolius? Beveik nieko. Kol žioplelis jauniausiasis brolis krečia įvairias išdaigas, vyresnieji broliai darbuojasi laukuose. Tai ir yra pagrindinė vyriausiojo brolio gyvenimo misija – dirbti. Jis mato tikslą ir daug dirba, ypač jei įžvelgia galimybę užkopti į karjeros viršūnę. Galite neabejoti: jūsų išrinktasis neapsiribos pavaldinio vaidmeniu, o sieks užimti vadovaujančias pozicijas savo profesinėje veikloje.

Draugiškiems santykiams palaikyti vyriausiasis brolis skiria daug mažiau dėmesio negu darbui. Todėl dažnai sudaro kategoriško ir bejausmio žmogaus įspūdį. Žinoma, tai nėra tiesa. Bet jokie dvasiniai svyravimai neatitrauks pirmagimio nuo jo pagrindinės užduoties: aprūpinti ir saugoti šeimą.

Vyriausiasis brolis idealus partneris, jei jūs:

  • Priklausote mergaitiškų moterų tipui.
  • Materialinę atsakomybę už šeimos gerovę trokštate užversti ant vyro pečių.
  • Nemėgstate užsikrauti daug pareigų.
  • Esate pasirengusi paklusti sutuoktiniui.
  • Svajojate apie ramybę šeimoje.
 

Jauniausiasis

Pagrandukas tam tikra prasme visada lieka amžinu vaiku. Paprastai šeimoje jis būna visų numylėtas ir nuo mažens pripratintas prie rūpinimosi juo. Jam atleidžiami tokie nusižengimai, kurių tėvai neatleistų vyresniesiems. Todėl, kad išvengtų atsakomybės, kartais jauniausia šeimos atžala tyčia stengiasi pasirodyti silpnesnė negu yra iš tikrųjų, ir tai daryti jam, reikia pasakyti, sekasi tiesiog virtuoziškai.

Nemaloniausia, kad kartais toks vaikelis ir užaugęs tęsia savo „nekaltumo įrodymus“. Jums, skirtingai nė jo tėvams, vargu ar ši išrinktojo savybė gali atrodyti žavi. Jus galima suprasti: kai tik judviejų tarpusavio santykiuose iškyla kokių nors problemų ir tenka griebtis ryžtingų sprendimų, mylimasis dažniausiai suteikia galimybę jums spręsti vienai. Jis tuo tarpu eina atsikvėpti į sporto klubą, kur nors išvyksta ar imasi ką nors skaityti. Beje, jūsų priimtam sprendimui paklūsta be žodžių. Taigi jaunėlį priremti prie sienos jums niekada nepavyks: atsakydamas į raginimus veikti visada juokaus.

Juokauti jis moka. Išskirtinė jauniausio vaiko savybė yra jo stebėtinas sugebėjimas gerai sutarti su aplinkiniais. Jis jau vaikystėje išmoksta pasitraukti iš nelygios kovos su vyresniais broliais (seserimis), taip sušvelnindamas situaciją. Taigi devyniais atvejais iš dešimties jauniausias sūnus tampa kompanijos siela. Todėl ir jo pasirinkimas tarp tylių šeimyninių vakarų su jumis ar tarp triukšmingų vakarėlių su draugais, deja, ne jūsų naudai.

Įsidėmėkite dar vieną labai svarbią aplinkybę: daugelio jauniausių vaikų savęs vertinimas būna gana žemas, jie dažnai nepasitiki savo jėgomis (vyresniųjų brolių ir seserų jiems padarytų vaikiškų skriaudų ir pasityčiojimų pasekmė). Todėl kai suauga, nesistengia šturmuoti verslo viršūnių, siekti karjeros aukštumų. Tiesa, jei jaunėlis gabus kūrybai, jis šioje sferoje gali pasiekti pripažinimo ir materialinės gerovės. Jeigu ne – visą gyvenimą ramiausiai tenkinsis antraeiliu vaidmeniu.

Dabar suprantate, kodėl ne darbštiems vyresniems broliams, o pritinginčiajam Joneliui pasakoje atitenka gražioji Elenutė? Jonelis linkęs bendrauti, net su nuotakos tėvu randa bendrą kalbą, be to, ir dūdele groti puikiai sugeba…

Būkite tikra: tekėsite už jaunėlio, šeimos rūpesčius teks vilkti ant savo pečių. Pasirengimas vestuvių iškilmėms ir paties pokylio organizavimas taip pat taps jūsų galvos skausmu. Nes jaunėlis net savo paties vestuvėse norės būti kaip svečias.

Jauniausiasis brolis idealus partneris, jei jūs:

  • Priklausote motiniškos moters tipui.
  • Nesureikšminate materialinės gerovės.
  • Mėgstate pati priimti sprendimus.
  • Dievinate triukšmingus vakarėlius.
  • Nesate pavydi.
 

Vidurinysis

Brolio charakteristika niekada nebūna vienareikšmė. Vidurinieji vaikai įvairiomis proporcijomis perima teigiamus bruožus ir trūkumus, būdingus vyresniems ir jaunesniems broliams (seserims). Tačiau vis viena visus viduriniuosius brolius charakterizuoja daugybė bendrų dalykų.

Viduriniojo brolio padėtis šeimoje psichologiškai laikoma pažeidžiamiausia. Visų pirma iš tėvų jis negauna to pasitikėjimo savimi, kuris atitenka pirmagimio daliai, antra – gimdytojai nežvelgia į jį su tokia palankumo ir beatodairiškos meilės doze kaip į pagranduką. Su daugiavaikių šeimų atžalomis atlikti tyrimai parodė, kad vidurinieji vaikai jaučiasi kur kas vienišesni negu pirmagimiai ir jauniausieji.