Vatikanas garsėja neįtikėtina architektūra ir paminklais, čia taip pat yra popiežiaus būstinė. Nuo seniausių laikų ši nykštukinė valstybė laikoma viena paslaptingiausių vietų, o noras sužinoti, kas dedasi už aukštų sienų, paskatino daugelį sąmokslo teorijų ir spėlionių. Kai kurios jų vėliau atskleistos, o kitoms trūksta įrodymų.

 

Vatican,,RomeDaugybė egzorcizmų

 

Šarlis Pjeras Bodleras kartą sakė: „Didžiausias velnio triukas – įtikinti pasaulį, kad jis neegzistuoja.“ Tačiau šiuolaikiniame Vatikane velnias vis dar laikomas egzistuojančiu. Nors manoma, kad egzorcizmas – tik siaubo filmuose matomi seansai, atkeliavę iš viduramžių, Katalikų bažnyčioje tokia praktika vis dar vykdoma. Velionis popiežius Jonas Paulius II pats atliko tris egzorcizmus, o vienos iš šių apeigų metu bandė išgelbėti moterį, tačiau nesėkmingai. Popiežius Benediktas XVI išplėtė katalikų remiamų egzorcistų gretas visame pasaulyje. 2006-aisiais miręs tėvas Gabriele Amorth ėjo vyriausiojo Vatikano egzorcisto pareigas. Jis popiežiui tarnavo 60 metų ir, kaip manoma, atliko maždaug 160 000 egzorcizmų. 2018 m. Vatikanas priėmė studijuoti 250 kunigų, norinčių tapti egzorcistais.

 

Slaptieji Vatikano archyvai

 

Jie nebėra slapti nuo 1881-ųjų, kai popiežius Leonas XIII pirmą kartą leido apsilankyti mokslininkams. Šiandien archyvai dar labiau prieinami. Pašaliniai gali laisvai tyrinėti kiekvieno popiežiaus susirašinėjimus per pastaruosius 1000 metų, nors yra vienas kriterijus – svečiai turi tiksliai žinoti, ko ieško. Mat archyvai sudėlioti į daugiau nei 83 km ilgio lentynas. Garsiausias saugomas laiškas – Henriko VIII prašymas anuliuoti jo santuoką su Kotryna Aragoniete, kurią popiežius Klemensas VII atmetė. Karalius vis tiek išsiskyrė ir vedė Anne Boleyn, todėl Roma atsiskyrė nuo Anglijos bažnyčios. Vienas išskirtinių laiškų priklauso Škotijos karalienei Marijai Stiuart, kuri buvo priversta atsisakyti sosto, kalėjo beveik 20 metų, kol galiausiai įvykdyta mirties bausmė už sąmokslą nužudyti karalienę Elžbietą I, pusseserę protestantę. Prieš giljotinoje netekdama galvos parašė beviltišką laišką popiežiui Sikstui V, prašydama išsaugoti jos gyvybę ir smerkdama eretikus, kurie galiausiai ją nužudys. Popiežius nesikišo. Kitas neįkainojamas dokumentas tiesiogine prasme pakeitė religijos istoriją. Jame dokumentuojama, kaip Katalikų bažnyčia ekskomunikavo Martiną Liuterį, vokietį, kuris nusigręžė nuo katalikybės ir parašė 95 tezes, paskatinusias protestantizmą. Atsakydamas į tai popiežius Leonas X parašė „Decet Romanum Pontificem“ – popiežiaus bulę, ekskomunikavusią M. Liuterį iš Katalikų bažnyčios.

 

Tikėjimu pagrįsta ekonomika

 

Vatikanui reikia kelių šimtų milijonų JAV dolerių per metus, kad galėtų efektyviai veikti. Daugelis jo finansinių įsipareigojimų apima tarptautinių ambasadų valdymą, popiežiaus keliones po pasaulį, senovinių katedrų priežiūrą ir nemažų lėšų skyrimą mokykloms, bažnyčioms, sveikatos priežiūros centrams. Iš kur Vatikanas gauna šiuos pinigus? Katalikai kasmet paaukoja apie 100 mln. JAV dolerių. Tačiau aukos nėra vienintelis finansų šaltinis. Miestas-valstybė taip pat gauna grynųjų iš knygų, muziejų ir suvenyrų parduotuvių, kuriose galima įsigyti nuo paprastų niekučių iki riboto leidimo Vatikano pinigų. Tačiau netgi to ne visada pakanka. 2007 m. pabaigoje susilpnėjus JAV doleriui, dėl kurio sumažėjo perkamoji galia, Vatikanas patyrė finansų krizę. Kartkartėmis išleidžia savo monetų ir pašto ženklų. Dėl specialaus susitarimo su Europos Sąjunga Vatikanas nuo 1999-ųjų naudoja eurą kaip savo valiutą. Taip pat gavo teisę kaldinti monetas. Nors monetų emisija griežtai ribojama sutartimi, tačiau tais metais, kai pasikeičia popiežius, jų leidžiama nukaldinti daugiau nei įprastai. Dėl retumo Vatikano eurų monetos itin geidžiamos kolekcininkų.

 

Teistas po mirties

   

897 m. Katalikų bažnyčia padavė mirusį popiežių į teismą. Pomirtinį popiežiaus Formoso teismą, žinomą kaip „lavono sinodas“, surengė popiežius Steponas VI, jo įpėdinis. Formosas apkaltintas popiežystės uzurpavimu, nors tuo metu buvo miręs 9 mėnesius. Popiežiaus kūnas ekshumuotas, aprengtas bažnytine apranga ir atvežtas į popiežiaus teismą teisti. Netgi paskirtas diakonas kalbėti mirusio popiežiaus vardu. Pripažintas kaltu. Visi jo kaip popiežiaus veiksmai paskelbti negaliojančiais, nuo kūno nuplėšti popiežiaus rūbai ir palaikai aprengti skudurais. Jam nupjauti trys laiminti skirti pirštai, o kūnas įmestas į Tibro upę, kur senovės romėnai šimtmečiais skandino liūdnai pagarsėjusius nusikaltėlius.

 

Užsidirbo iš Holokausto

 

Vatikanas ne tik padėjo pabėgti tūkstančiams nacių iš Europos, bet ir leido neteisėtai gabenti pagrobtus meno kūrinius bei kitą žydų šeimoms priklausiusį turtą. Amerikiečių žurnalistas Geraldas Posneris teigia, kad Bernardino Nogara, Vatikano patarėjas finansų klausimais, buvo nacių šnipas. Manoma, kad jis sukūrė siaubingą schemą, leidusią Vatikanui investuoti pinigus į Italijos draudimo bendroves, kurios saugojo turtą iš nužudytų žydų šeimų gyvybės draudimo planų. Kadangi Vatikanas buvo investuotojas, o ne tiesioginis draudikas, nereikėjo grąžinti pinigų, uždirbtų naudojantis schema. Remiantis išlikusiais dokumentais, rašoma, kad Vatikano bankas naciams saugojo 200 mln. frankų. Pinigai vėliau pasiekė Argentiną ir kitas Pietų Amerikos šalis, kur vėliau atiduoti naciams, išvengusiems baudžiamojo persekiojimo už karo nusikaltimus. Vatikano bankas taip pat nukreipė pinigus, kuriuos iš serbų ir žydų pavogė ustašiai – nacių marionetinis režimas Kroatijoje. Per Vatikaną iš Jugoslavijos išvežta 350 mln. Šveicarijos frankų. Pinigai panaudoti minėtai žudikų organizacijai paremti. 2000 m. Vatikanui dėl šio klausimo iškeltas ieškinys, tačiau galiausiai viskas žlugo. Vatikano bankas taip pat siejamas su diktatoriumi Adolfu Hitleriu, kuris kasmet pervesdavo nemažai pinigų. Šis bankas tapo žinomas kaip geriausias pasaulyje ofšorinis bankas. Katalikų bažnyčia jame saugojo milijardus JAV dolerių ir niekada iki galo neatskleidė sudarytų sandorių masto visuomenei.

 

Atleistas už sekso skandalų atskleidimą

 

Popiežius Benediktas XVI atsistatydino 2013 m. dėl sveikatos priežasčių. Tačiau kalbama, kad priežastis buvo visai kita. Manoma, kad išėjo į pensiją po „Vatileaks“ skandalo, kai nutekinti dokumentai, rodantys popiežiaus Benedikto kovą su kunigų seksualiniu išnaudojimu ir norą visuomenei atskleisti šį faktą. Tačiau Bažnyčios vidaus politika sužlugdė jo planus. Didelė tikimybė, kad jis priverstinai pašalintas iš popiežiaus posto. 2012 m. prasidėjęs skandalas,iš pradžių apėmė nutekintus Vatikano dokumentus, atskleidžiančiais korupciją. Be to, Vatikano vidaus tyrimas tariamai atskleidė homoseksualių dvasininkų šantažą, kurį vykdė asmenys, nepriklausantys Bažnyčiai. Italų žurnalistas Gianluigi Nuzzi paskelbė arkivyskupo Carlo Maria Viganò laiškus, o juose atskleista korupcija, dėl kurios Šventasis Sostas mokėjo didesnes įmokas už sudaromas sutartis.

 

Autorius Monika Budnikienė