Skaičius 40 apgaubtas mistikos aureole. Daugybė legendų, prietarų susiję su šiuo skaičiumi. Paslaptingasis, dviženklis skaičius lydi nuo gimimo iki mirties. Biblijoje skaičius 40 asocijuojasi su laukimu, pasiruošimu, išbandymu arba bausme ir išganymu. Simbolizuoja mirtį ir dvasinį atgimimą:

 • Jėzus praleido 40 dienų dykumoje, melsdamasis ir badaudamas. To atminimui, Gavėnia trunka 40 dienų.
 • 40 dienų praėjo nuo Kristaus prisikėlimo iki jo žengimo į dangų.
 • Pasaulinis tvanas truko 40 dienų.
 • 40 dienų Mozė vedė savo žmones per dykumą, kol pasiekė Pažadėtąją žemę.
 • 40 dienų Mozė praleido ant Sinajaus kalno, kol gavo 10 Dievo įstatymų rinkinį.
 • Pirmuosius Dievo apreiškimus Pranašas Muhamedas patyrė būdamas 40 metų.
 • Skaičius 40 musulmonų šventojoje knygoje Korane paminėtas 5 kartus.
 • Sielos skaistykloje būna 40 dienų, po kurių nusprendžia, kur eiti toliau – į rojų ar į pragarą.
 • Per 40 dienų po mirties žmogaus siela gali grįžti į Žemę, jeigu nori atsisveikinti su žemiškuoju gyvenimu ir artimaisiais. Žmogaus siela būna įvairių pavidalų, kartais gali pasiversti į paukštį, kuris atskris prie brangiausių žmonių namų lango.
 • Šv. Sofijos sobore Konstantinopolyje yra 40 langų ties kupolo pagrindu.
 • Žydų karalius Dovydas valdė 40 metų.
 • Senovės Egipto dievas Ozyris prisikėlė po 40 dienų, kai jį nužudė.
 • Senovės Babilone 40 dienų iš dangaus dingo Sietyno žvaigždynas. Tuomet dangų užtraukė tamsūs debesys, prasidėjo stipri audra.