Sunku pasakyti, kada ir kur atsirado pirmieji vampyrai. Regis, jų būta visose senosiose civilizacijose. Senovės egiptiečiai garbino Aukštutiniojo Egipto karo deivę Sekhmetą, geriančią gyvų būtybių kraują. Mene ji vaizduojama kaip moteris su liūtės galva ir raudonais (karo spalvos) drabužiais. Egipto mirusiųjų knygoje rašoma, jei pomirtiniame gyvenime sielai nebuvo leista pasilikti, jai reikėdavo palikti kapą ir gyventi, mintant gyvų būtybių krauju.

 

Legendoje pasakojama, kad Saulės dievo Ra rūstybę užsitraukė žmonija, negerbianti dieviškosios tvarkos. Jis taip įniršo, kad sviedė savo akį į Žemę. Iš tos akies gimė deivė Sekhmeta. Pasivertusi į liūtę ji žudydavo, skersdavo žmones ir gerdavo jų kraują. Ilgainiui ji būtų išnaikinusi visą žmoniją, todėl dievas Ra pradėjo sukti galvą, kaip Sekhmetą sutramdyti.

 

Dievas Ra vieną ežerą užpildė alumi, skiestu su granatų sultimis. Vanduo įgavo kraujo spalvą. Liūtė patikėjo, kad tai kraujo ežeras ir išgėrė skystį. Netrukus ji užmigo. Kai pabudo, ji buvo daug ramesnė, tačiau jautė stiprų galvos skausmą.

 

Sekhmeta buvo ne tik žiauri, žmones galabijanti deivė. Ji taip pat buvo ir gydytoja. Tikėta, kad ji gali išgydyti lūžusius kaulus. Įžeista Sekhmeta gali sukelti epidemijas, tačiau, jei žmonės su ja elgiasi gerai, ji taip pat gali epidemijas sustabdyti. Senovės Egipto gyventojai tikėjo, kad vėjų gausmą dykumoje sukelia žiauriosios deivės alsavimas.