Aplinkos ministro įsakymu pratęsiamas paraiškų, skirtų daugiabučių renovacijai, terminas. Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą paraiškas šalies gyventojai galės teikti iki gruodžio 31 d.

 

IMG_6886

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš BETA archyvo.

 
„Šiuo metu esame gavę jau  daugiau nei 100 paraiškų. Įvertinę karantino keliamus sunkumus, matome, kad daugiabučių gyventojams reikia daugiau laiko susirinkimams, aptarimams, sprendimų priėmimui, todėl kvietimo terminas buvo pratęstas iki šių metų pabaigos“, –  teigia Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius Valius Serbenta.

 

Šalyje tebesitęsiant karantinui, daugiabučių gyventojai, kurie dar nėra priėmę galutinio sprendimo, šiuo metu susirinkimuose dalyvauja nuotoliniu būdu – vaizdo skambučių formatu. Tuo tarpu balsavimai vyksta raštu, balsadėžių ar pašto dėžučių pagalba. Vis dėlto, nors karantinas nesustabdė daugiabučių renovacijos, gyventojai susiduria su iššūkiais – sprendimų priėmimas elektroninėmis priemonėmis tinkamas ne visiems – todėl daugelis administratorių laukia, kada bus galima organizuoti gyvus susitikimus.

 

BETA_logo (2)

 

Būsto energijos taupymo agentūra informuoja, kad paraiškas kaip visada gali teikti tiek savivaldybės, tiek daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, tiek savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

 

Kvietime išdėstytos sąlygos nurodo, kad valstybės parama numatyta visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti. Taip pat skiriama ir 30 proc. kompensacija investicijoms, skirtoms energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildoma, 100 proc. siekianti parama, suteikiama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas išlaidas, susijusias su daugiabučio modernizavimo įgyvendinimu.

 

Gyventojams svarbu žinoti ir tai, kad šiuo metu sudaryta daugiau galimybių daugiabučiams būti nepriklausomais nuo išorinių energijos tiekėjų – energiją šilumai ir karštam vandeniui jie gali gamintis naudodami šilumos siurblius, saulės kolektorius bei kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Šiems projektams ir priemonėms galima papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

 

Į kvietimo sąlygas įtrauktas svarbus reikalavimas – didesniuose kaip 1,5 tūkst. kv. m ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, būtina įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms.

 

zenklas_2015 04 13

 

Laukiama paraiškų ir mažajai renovacijai

 

BETA iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma, taip pat priima paraiškas mažajai renovacijai. Pagal kvietime nurodytas sąlygas planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. parama.

 

Mažoji renovacija aktuali gyventojams, kurie nesiryžta įgyvendinti kompleksinės renovacijos priemonių, tačiau turi nusiskundimų dėl oro temperatūros bute šaltuoju metų laiku, jaučia poreikį atnaujinti savo daugiabutį bei turėti geresnes gyvenimo sąlygas.

 

Pasak V. Serbentos, vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis turi didelę įtaką šildymo sąskaitoms. Apie 14 proc. daugiabučių vis dar naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais šilumos punktais, o tai gali lemti 7–15 proc. didesnį šildymo sąskaitos dydį.

 

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

 

Šiuo metu yra įgyvendinama apie 600 daugiabučių atnaujinimo projektų, dar apie 800 projektų yra skirtingose projektų parengimo stadijose. Šiemet atnaujinta 110 daugiabučių. Gauti konsultaciją būsto atnaujinimo klausimais galima paskambinus nemokama telefono linija 8 800 200 12.