2013 metų žiemą ant užšalusio tvenkinio pasirodė keisti ženklai. Nuomonių iš kur jie atsirado yra įvairių, tačiau vieningo paaiškinimo nėra…

 

Vieną popietę Niujorko valstijos Edeno miesto gyventoja Pegė Džerveis išėjo pasivaikščioti prie greta namų esančio tvenkinio. Ji labai nustebo pamačiusi tobulos formos apskritimus ant ledo. Jie buvo stulbinamai panašūs į neįprastus apskritimus javų laukuose. P. Džerveis neįprastą gamtos ar antgamtinių jėgų sukurtą fenomenalų reiškinį nufotografavo.

 

Aiškinimų, kas sukūrė apskritimus būta įvairių. Vieni tvirtino, kad jie susidarė dėl žąsų žarnyno dujų, kiti svarsto, kad ant ledo vaikščiojo drambliai ir įspaudė tuos apskritimus, treti spėlioja, kad apskritimai susidarė dėl to, kad žuvys plaukioja ratais.

 

Kiek logiškesnis paaiškinimas, kad apskritimai susidarė dėl šiltesnio vandens srovių po ledu arba dėl irstančių augalų išskiriamų dujų.

 

Vis dėlto nemažai žmonių tiki, kad tai – ateivių darbas. Tačiau Pegė tvirtina tą popietę nepastebėjusi keistų šviesų danguje. Negana to, paklausta, kad galbūt šioje vietoje buvo vykdomi slapti vyriausybės eksperimentai, moteris juokdamasi atsakė: „Nors užmuštumėte, nesakysiu“…