Aplinkos ministerija jau aštuntą kartą gyventojus ir savivaldybes pakvietė teikti paraiškas daugiabučių modernizacijai. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), administruojanti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, visuose regioniniuose padaliniuose naujų paraiškų laukia iki 2021-ųjų metų kovo 31-osios. Šiuo kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus.

 

IRMI6877

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš BETA archyvo.

 

BETA direktoriaus Valiaus Serbentos teigimu, kaip ir iki šiol, aukščiausias prioritetas šiame kvietime bus taikomas tiems projektams, kurie anksčiau parengs investicijų planą, suderins jį su BETA ir pradės techninio darbo projekto pirkimą ar net jį parengs. Taip pat yra nustatyti ir kiti prioritetai.

 

Paraiškų daugiabučių renovacijai teikėjų spektras platus – jas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

 

Paraiškose – daugiau kriterijų 

 

Vertindama gautas paraiškas daugiabučių renovacijai, BETA pasitelkia kelis pagrindinius kvietime nurodytus atrankos kriterijus – ar projektas įtrauktas į savivaldybių parengtas kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą, ar siekiama aukštesnės nei C energinio naudingumo klasės bei energinio efektyvumo, taip pat svarbus didesnis gyventojų palaikymas.

 

Siekiant efektyvesnio Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo, šiais metais paraiškų vertinimą papildys naujas energijos nepritekliaus kriterijus.

 

„Šį kriterijų nustatėme, skatindami renovuoti prasčiausios būklės daugiabučius, kuriuose gyvena daugiausia kompensaciją už būsto šildymo išlaidas gaunančių butų savininkų. Ateityje ketiname raginti savivaldybes sudaryti tokių namų sąrašus ir organizuoti, kad būtų įgyvendinami jų energiniam naudingumui didinti skirti projektai“, – sako aplinkos viceministras Marius Narmontas.

 

Paskutiniame Aplinkos ministerijos kvietime buvo nurodytas dar vienas naujas reikalavimas gautų paraiškų vertinimui – didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose įrengti saulės jėgaines.

 

„Vienas svarbiausių naujai atsiradusių reikalavimų – didesnių kaip 1500 m2 ploto daugiabučių gyventojai, esant techninėms galimybėms, privalės įsirengti saulės jėgaines, pagamintą elektra naudojant namo bendrosioms reikmėms. Pagrindinis šio reikalavimo siekis – paskatinti butų savininkus bendroms namo reikmėms panaudoti žaliąją energiją“, –  sako V. Serbenta.

 

BETA_logo (2)

 

Alternatyvios energetikos svarba

 

Europos Komisijos duomenys rodo, jog pastatų sektorius suvartoja apie 40 proc. šilumos energijos ir sudaro kažkur 36 proc. visų anglies dvideginio emisijų Europos Sąjungoje. Dėl šios priežasties svarbu skatinti alternatyvių energijos išteklių panaudojimą, prisidedančių prie aplinkos tausojimo.

 

„Kiekvienais metais vis daugiau gyventojų renkasi arba norėtų rinktis aplinką tausojančias, inovatyvias energijos taupymo priemones. Šiandien gyventojai pradeda žiūrėti į renovaciją plačiau ir suvokia, kad alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas ne tik mažina sąskaitas už šilumą, bet yra svarus indėlis kovoje klimato kaita“, – pažymi V. Serbenta.

 

Nuo 2013 metų, vykdant daugiabučių modernizavimo programą, Lietuvoje renovuoti jau 2523 daugiabučiai, o šiuo metu atnaujinami dar 467 pastatai. Šiemet pasirašytos 172 naujos kredito sutartys už beveik 80 mln. eurų, t. y. beveik dvigubai daugiau nei per pirmąjį 2019-ųjų pusmetį, o per pirmąjį šių metų pusmetį nupirkta apie 250 statybos rangos darbų už daugiau nei 100 mln. eurų.

 

Svarbu paminėti, jog šiais metais bus sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

 

zenklas_2015 04 13

 

Daugiabučių atnaujinimui – 150 mln. eurų

 

Remiantis paskutiniu Aplinkos ministerijos kvietimu vykdomiems projektams, valstybė 100 proc. apmokės arba kompensuos projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, o nepasiturintiems gyventojams – visos tenkančios išlaidos yra pilnai padengiamos.

 

Iš viso šio kvietimo metu numato Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai skirti 150 mln. eurų, o energinį efektyvumą didinančioms priemonėms skiriama finansavimo dalis sudarys 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų.