Aplink vien vandenynas. Ir mergaitė ant plausto. Vienintelė išlikusi gyva, nuskendus jachtai. Tai ne scenarijus romanui ar filmui, o reali istorija.

 

Atostogos tropikuose su visa šeima buvo sena Arturo Duperaulto svajonė. Šiltą ir dangiškai žydrą vandenyną jis prisiminė dar iš tų laikų, kai II pasaulinio karo metu teko juo plaukti. Jis dažnai užsimindavo, kad norėtų amžinai gyventi laive, kartkartėmis sustodamas viso pasaulio uostuose. Regis, 1961 metais jo svajonė turėjo išsipildyti. Šaltą Amerikos žiemą jis su žmona Džina, sūnumi Brajenu ir dukterimis Tere Džo ir Renė išvyko į Bahamus. Nuomotoje jachtoje jie planavo gyventi savaitę, o jei viskas gerai net ilgiau.

 

Iš pradžių kelionė klostėsi sklandžiai. Sekmadienį prasidėjo kruvina tragedija. Devintą valandą vakaro Terė nuėjo miegoti į kajutę, likę šeimos nariai liko atvirame denyje. Naktį Terė pabudo nuo brolio pagalbos šauksmo. Paskui tyla. Terė išsigandusi nusėlino į denį ir pamatė motiną su broliu gulinčius kraujo klane. Šiek tiek paėjėjusi ji pamatė dar daugiau kraujo kitoje vietoje ir peilį, tačiau vienuolikmetę mergaitę pastebėjo jachtos kapitonas ir liepė eiti miegoti.

 

Mergaitė grįžo į kajutę, tačiau užmigti negalėjo. Netrukus išgirdo keistą garsą ir pastebėjo, kad kajutę pamažu užlieja tepaluotas vanduo. Terė suprato, kad reikia nešdintis iš kajutės. Lipdama į denį susitiko kapitoną, rankose laikantį tėvo šautuvą. Jis patvirtino, kad laivas skęsta. Kartu su kapitonu ji peršoko per bortą ir nuplaukė iki plausto. Kapitonas buvo kažkur dingęs.

 

Ji stebėjo, kaip nuskendo jachta, kurioje nužudyti gulėjo šeimos narių kūnai. Paskui liko viena plačiajame vandenyne. Mergaitė vilkėjo tik naktiniais marškiniais, neturėjo nė kąsnelio maisto. Rodos, išgyventi nebuvo jokios vilties. Dieną kepino kaitri Saulė, naktį temperatūra krisdavo, mergaitės jėgos seko, kamavo košmariški sapnai apie tėvus.

 

Tik ketvirtąją dieną plaustą pastebėjo praplaukiančio krovininio laivo kapitonas graikas. Jis nugabeno nusilpusią mergaitę į artimiausią ligoninę. Terė Džo buvo išgelbėta. Kai jachtos kapitonas išgirdo, kad mergaitė išsigelbėjo, nusišovė savo viešbučio kambaryje.

 

Vėliau paaiškėjo, kad jachtos kapitonas dar prieš nutikimą jūroje buvo nužudęs žmoną ir pavogęs jos pinigus. Manoma, kad Terės tėvas kažką žinojo apie šį nusikaltimą, todėl ir buvo nužudytas.

 

Grįžusi į Ameriką Terė apsigyveno su tėvo seserimi ir jos vaikais. Tik beveik po 50 metų ji išdrįso atskleisti šiurpios nakties detales…

 
PASPAUDĘ ČIA, pamatysite tragiškai žuvusius Terės Džo šeimos narius. Iš kairės: Brajenas, Džina, Renė ir Arturas.