DJI_0222-2

Po Europos Komisijos paskelbtos Naujojo Europos Bauhauzo iniciatyvos, Aplinkos ministerija pradeda skatinti daugiabučių kvartalinę renovaciją. Atnaujinant daugiabučius bus akcentuojama kvartalo visuma, o tai padės mažinti gyventojų socialines problemas. Planuojama atrinkti iki dešimties Lietuvos savivaldybių, kuriose ši iniciatyva būtų įgyvendinta ir išbandyta.

 

„Keičiamas architektūros įstatymas numatant savivaldybėms galimybę nusistatyti papildomus kokybiškos aplinkos formavimo kriterijus. Planuojame sukurti darbo grupę, sudarytą iš įvairių specialistų, kuri dirbtų su savivaldybėmis, rengtų projektus, kvartalų vizijas. Norime parodyti savivaldybėms, kaip labai svarbi socialinė įtrauktis per aplinkos sutvarkymą, kadangi kokybiška aplinka išlaiko žmones daugiabučiuose, ypač regionuose“, – pasakoja Aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupės vadovė Asta Rokickienė

 

Specialistė teigia, kad bendradarbiavimas su savivaldybėmis neapsiribos ir nesibaigs vien teorija ar formaliais dokumentais, nes Europos fondai pateikia įvairių programų, skirtų aplinkos gerinimui. Dėl šios priežasties dirbant kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ir kitomis institucijomis, savivaldybės galės parengti realius projektus finansavimui gauti.

 

„Ateityje pristatysime aiškias sąlygas, bus galima realiai įgyvendinti projektus, nes lėšos aplinkos gerinimui yra skiriamos. Darbas su savivaldybėmis parodytų, kokią realią naudą šie projektai savivaldybėms gali atnešti, sutvarkant kvartaluose daugiabučius vieningai, pagal bendras taisykles, kurias savivaldybės pačios nusistatytų. Pavyzdžiui, tai jau yra padaręs Vilnius, nustatęs dešimt taisyklių, pagal kurias yra planuojama ir įgyvendinama miesto plėtra“, – pasakoja A. Rokickienė.

 

Struktūrinės naujovės

 

Aplinkos ministerija neseniai įgyvendino struktūrinę pertvarką – joje buvo įsteigti keturi padaliniai, kurie prižiūri konkrečias su Lietuvos plėtra susijusias sritis. Vienas iš padalinių kuruoja urbanistiką ir architektūrą, taip ketinama skirti didesnį dėmesį architektūros kokybei bei pačiai urbanistikai.

 

Nuo šiol dalį aplinkos ministerijai nebūdingų įgyvendinamųjų funkcijų perims Statybos sektoriaus vystymo agentūra, kuri yra pavaldi aplinkos ministerijai ir vykdys funkcijas, susijusias su teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesais. Be to, agentūra aktyviau stebės ir vertins urbanistikos procesus, išdavinės  planavimo sąlygas ir derins savivaldybės ir vietovės lygmens bendruosius planus.

 

„Planuojama atsisakyti dabartinės stebėsenos tvarkos, vietoje popierinių ataskaitų kas dvejus metus iš savivaldybių numatoma rinkti su plėtra susijusius rodiklius, tai leis matyti bendrą vaizdą. Kompleksinė kvartalinė renovacija bus vykdoma per urbanistikos prizmę, ketinama peržiūrėti sklypų formavimo procesus, pažiūrėti į juos kompleksiškai“, – teigė ekspertė.

 

Keičiasi stebėsenos sistema

 

A. Rokickienė pasakoja, kad iki šiol vieningos sistemos, pagal kurią būtų galima palyginti miestų plėtrą ir vystymąsi, Lietuvoje nebuvo, todėl Vyriausybė užsibrėžė pertvarkyti  teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos sistemą ir parengti tvarių miestų gairių interaktyvią stebėsenos sistemą, kurioje šie rodikliai atsispindėtų.

 

Stebėsena bus vykdoma bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis, kurios atsakingos už savivaldybėms skiriamą finansavimą. Tokiu būdu bus sprendžiama, kuria linkme įgyvendinti miestų ir kvartalų plėtrą.

 

„Kol kas prie to sukūrimo dirba komanda, artimiausiu metu bus surengta vyriausiųjų architektų konferencija, vyks dirbtuvės, pristatysime sistemą viešai ir sieksime, kad savivaldybės naudotųsi ja. Ateityje, remiantis sistemos duomenimis, galėsime imtis atitinkamų priemonių, jeigu matysime, kad savivaldybės juda netinkama linkme ar ne ta kryptimi investuoja lėšas, stengsimės, kad teritorijų plėtra būtų subalansuota, kad tvarumas prasidėtų nuo miestų ir leistųsi į kvartalus. Pagal visiems bendrus rodiklius matytume, kur kvartalus plėsti, kaip juos vystyti“, – sakė Aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupės vadovė.

 

Daugiau informacijos apie daugiabučių modernizavimo programą ir sąlygas rasite APVA tinklalapyje: https://modernizuok.apva.lt/

 

Autorius Kotryna Grušauskaitė

   

APVA_logo_2_spalvos_su_LT_pavadinimu_RGB zenklas_2015 04 13