Kenterberio vaiduoklių pilyje vyksta nepaaiškinami, paranormalūs reiškiniai. Storos, Viduramžių Anglijos tvirtovės sienos slepia tikras ir išgalvotas istorijas. Legendose pasakojama apie tamsiais koridoriais naktimis vaikštinėjantį piktąjį namų šeimininką ir vieną iš jo nekaltų aukų…

 

Seras Džonas Beikeris, kalbama, neturėjo nė krislelio moralės ar užuojautos. Aukštuosiuose visuomenės sluoksniuose vyras buvo visų gerbiamas politikas. Marijos Tudor karaliavimo laikais paskirtas Kenterberio grafystės atsakingu asmeniu dėl eretikų persekiojimo. Amžininkų pramintas Džonu Beikeriu kruvinuoju ne be priežasties. Grafas buvo vadinamas anglų Mėlynbarzdžiu (palyginimui: prancūzų Mėlynbarzdis perpjaudavo savo žmonoms gerkles).

 

Piktavalis lordas buvo įsikūręs prabangioje Sisingersto pilyje pietryčių Anglijoje. Vieną dieną jis negailestingai nužudė savo žmoną, dėlto, kad ji atsisakė tenkinti visus vyro įgeidžius. Netrukus jis vėl susižadėjo su jaunesne ir patrauklesne mergina. Tais šiurpiais, senoviniais laikais nieko nestebino, kad lordai užsimanę atsikratydavo žmonomis ir pakeisdavo jas kitomis…

 

Jaunutė mergina nusprendė surengti netikėtą susitikimą su pažadėtuoju vyru. Kad būtų drąsiau pasikvietė draugę. Atėjusios į pilį, pamatė lipantį serą Beikerį ir rankoje nešantį kažkokį ploną paketą. Įtardamos kažką negero, merginos pasislėpė laiptų apačioje. Netikėtai Dž. Beikeris paleido savo nešulį ir jis nukrito tiesiai į naujosios sužadėtinės glėbį. Pasirodo, kad tas nešulys buvo sustingusi, šalta ir kruvina buvusios žmonos ranka.

 

Nėra išlikę duomenų, kokio likimo sulaukė žiaurusis anglų Mėlynbarzdis, tačiau teigiama, kad jis sulaukė atpildo, turėjo kentėti už visas piktadarybes. Jis buvo areštuotas, teisiamas ir nubaustas mirties bausme – pakarti. Dabar jo vaiduoklis vaidenasi ne tik Kenterberio pilies bokštuose, bet ir buvusioje maro ligoninėje, kuri, kaip spėjama, tuneliu buvo sujungta su pilimi. Kartais greta jo pasirodo moteriškos lyties vaiduoklis, kaip manoma, viena iš jo nužudytų aukų.