Karo komendantūrų taikos metu koncepciją pristatęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad prie šalies gynybos norintys prisidėti gyventojai į šias struktūras galės registruotis jau nuo gegužės 1 d., o prisijungusių asmenų karinis mokymas prasidės rudenį. Taip pat ministras paaiškina, kaip ir kur šios struktūros veiks.

 

Būdas prisidėti prie valstybės gynybosSilhouette,Of,Soldier,Kneeling,Down,With,The,Flag,Of,Lithuania

 

Kiekvienas žmogus turi žinoti savo vaidmenį valstybės gynyboje ir įgyti praktinių gebėjimų, reikalingų priešintis, nes žinios suteikia ramybės. Tam, kad visi suprastų savo vaidmenis, Lietuvos kariuomenėje kuriama nauja karo komendantūrų struktūra taikos metu. Tai bus dar vienas būdas, leidžiantis piliečiams prisidėti prie valstybės gynybos. „Pilietinių pasipriešinimų, kovų, sukilimų patirtis rodo, kad padedantys vieni kitiems, kartu su priešu kovojantys žmonės – tarsi tinklas, dengiantis visą šalį. Šiandien iš visuomenės labiausiai girdime poreikį žinoti savo vaidmenį valstybės gynyboje ir įgyti praktinių gebėjimų, reikalingų pilietiniam pasipriešinimui. Žmogus turi žinoti, kaip jis gali apginti savo namus, kur ateiti, ką daryti. Būtent tam ir kuriama komendantūrų struktūra taikos metu“, – sako krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas.

 

Kaip tai veiks?

 

Nauja karo komendantūrų struktūra bus sukurta Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos pagrindu. Greta paskirtų komendantų ir jų pavaduotojų bei komendantinių vienetų atsiras galimybė rengti rezerve esančius asmenis taikos metu bei patriotiškai nusiteikusiems piliečiams suteikti karybos žinių, integruoti į komendantinių vienetų struktūrą. „Lietuvos kariuomenės vaidmuo valstybės ginkluotoje gynyboje yra kertinis – ginklu ginti valstybės teritorinį vientisumą. Efektyviai kariuomenės operacijai būtinas sklandus užnugario sistemos veikimas. Į užnugario sistemos veikimą įtraukus komendantinius karinius vienetus, bus sudarytos sąlygos manevriniams padaliniams neatsitraukti nuo pagrindinės užduoties. Kviečiu kartu kurti mūsų tautos gynybinę galią“, – sakė kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys.

 

Komendantūrų štabai ir komendantiniai vienetai bus papildyti taikos meto pareigybėmis. Šiuo metu jie užpildyti profesinės karo tarnybos kariais, priskirtais parengto rezervo karo prievolininkais, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos komendantiniais šauliais. Vėliau jie pasipildys pilietiškais asmenimis, norinčiais prisidėti prie valstybės gynybos. Taikos metu jų karinį rengimą karo komendantiniuose vienetuose užtikrins Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Tiek parengtasis, tiek neparengtasis Lietuvos kariuomenės personalo rezervas bus šaukiamas į mokymus priskirtoje karo komendantūroje. Tai ateityje padės didinti ginkluotai valstybės gynybai pasirengusių, karinių įgūdžių turinčių piliečių skaičių ir taikos metu paruošti pilietinę visuomenę.

 

Platus komendantūrų tinklas leis paruošti pilietiškai nusiteikusius asmenis, kad šie galėtų gintis ir ginti konkrečiose, jiems gerai pažįstamose gyvenamosiose vietose. Lietuvos kariuomenė savo ruožtu užtikrins žmonių, užsirašiusių į komendantinius vienetus, aprūpinimą, taip pat ir ginklais. Karo atveju piliečiai, įtraukti į komendantūrų sąrašus ir įgiję karinių įgūdžių, padės ginti savo miestelį ar rajoną, saugos gyvenamojoje aplinkoje esančius svarbius objektus. Komendantiniams vienetams priklausantys asmenys rūpinsis svarbių objektų jų mieste ar rajone apsauga, įrenginės ir saugos kontrolės postus, užtikrins komendanto valandos laikymosi taisykles, dalyvaus turto rekvizicijos procese, stebės aplinką, kovos su nelegaliomis ginkluotomis grupėmis ar atliks kitas Lietuvos kariuomenės pavestas užduotis.

 

Kaip prisijungti prie karo komendantūros?

 

Piliečiai, norintys prisidėti prie valstybės gynybos ir įgyti karinių įgūdžių, galės registruotis artimiausiame Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos padalinyje. Registracija į taikos meto komendantinius vienetus prasidės nuo šių metų gegužės 1 d. ir tęsis iki rugpjūčio 31-osios. Planuojama, kad jau spalį karo komendantūrų kariniuose vienetuose bus pradėtas karinis rengimas. „Vienam kariui skiriama 12 tūkst. Eur. Jeigu subursime 10–15 tūkst. piliečių užnugarį, tai galime padauginti ir matysime, kad tam vis tiek reikės per 200 mln. Eur“, – pažymėjo ministras. Savo ruožtu Lietuvos kariuomenės vadas V. Rupšys informavo, kad šalyje bus steigiamos 6 didelės ir 21 mažesnė komendantūros. V. Rupšio teigimu, treniruotėms reikalingą infrastruktūrą Lietuva jau turi. Komendantūros aprūpinimą darbui skirtomis patalpomis ir kitomis būtinomis priemonėmis užtikrintų savivaldybių administracijos, o ryšio ir informacinėmis sistemomis, ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis – kariuomenė. Pasak kariuomenės vado, planuojama, kad operacinį pajėgumą komendantūros turėtų pasiekti 2025 m. Į komendantūrų struktūrą planuojama įtraukti apie 10,6 tūkst. parengtojo rezervo karių. Numatyta, kad šioje struktūroje taip pat bus apie 800 krašto apsaugos savanorių pajėgų. Šaulių sąjungos vado Lino Idzelio teigimu, komendantūras papildyti galės ir 2,5 tūkst. šaulių.

 

Šaltinis – LR Krašto apsaugos ministerija

Autorius Eglė Stratkauskaitė