Turbūt teko girdėti, kad vieni žmonės turi seną, kiti – jauną sielą. Žmogaus siela reinkarnuojasi iš vieno gyvenimo į kitą. Sielos amžius apibrėžiamas ne tik pagal tai, į kiek kūnų ji buvo įsikūnijusi, bet ir kokią patirtį apie pasaulį įgijo. Visi sielos amžiaus tarpsniai yra be galo svarbūs, nes jie yra lyg kelionė į amžinąjį gyvenimą. Išskiriamos šešios sielos amžiaus stadijos: kūdikiškos, vaikiškos, jaunos, subrendusios ir senos sielos.

 

Kūdikiškos sielos žmonėms gyvenimo tikslą suteikia siekis išgyventi fiziškai. Jiems dažnai tenka iškęsti badą, epidemijas, potvynius, karus, priespaudą ir panašias žmonijos nelaimes. Jie neskiria gera nuo bloga, bet juos įmanoma išugdyti dorais žmonėmis. Paprastai jie nesiekia aukštesnio išsilavinimo, net lieka bedarbiais. Be jokių svarstymų priima tėvų ir visuomenės nuostatas, religiją. Kūdikiškų sielų daugiausiai gyvena pirmykštėse bendruomenėse Borneo saloje, Etiopijoje, Amazonės baseino regione.

 

Vaikiškos sielos asmenys nebėra tokie baikštūs kaip kūdikiškos sielos ir labiau išprusę. Jų mąstyme vis dar gausu prietarų ir netolerancijos. Jie dažnai įsitraukia į ginčus, gerai mokosi ir išpažįsta kurią nors iš pagrindinių religijų. Vaikiškų sielų apgyvendintos Pietų Amerikos šalys, Kinija, Indija.

 

Jaunos sielos dažniausiai užsikelia kartelę per aukštai. Visą gyvenimą jie praleidžia gaudydami sėkmės paukštę. Pusiaukelėje net nesustoja pamąstyti, kodėl taip daro. Jaunos sielos bijo mirties, trokšta kuo daugiau pamatyti, patirti, todėl šiuos asmenis galima pavadinti civilizacijos kūrėjais. Jie siekia paties geriausio išsilavinimo, bet jų vidinis gyvenimas kupinas prieštaravimų. Jaunos sielos įsikūrusios daugiausiai Australijoje, Kanadoje, kai kuriose Europos šalyse.

 

Subrendusios sielos ieško atsakymų į sudėtingiausius gyvenimo klausimus. Atsakymų dažnai ieško budizmo filosofijoje. Jie nesiryžta nutraukti nevykusių santykių, nes tiki, kad tai – gyvenimo pamokos. Jie jaučia labai stiprų pareigos jausmą, todėl dažnai kenčia nuo depresijos ir kitų psichikos sutrikimų. Tokiu atveju subrendusios sielos nesigėdija ieškoti pagalbos. Šlovė nėra jų tikslas, tačiau įvairūs moksliniai ir filosofiniai darbai nelieka neįvertinti. Subrendusių sielų šalys – Belgija, Danija, Anglija.

 

Senos sielos gyvena ir leidžia gyventi kitiems. Tokie žmonės ramūs individualistai. Jie žino kaip elgtis pačiose įvairiausiose situacijose, net tokiose, kurios jiems yra visiškai naujos. Darbas jiems turi būti malonus ir nevarginantis. Jie – puikūs dvasiniai mokytojai, domisi holistiniu gydymu. Senos sielos turi geresnę nuojautą apie tai, kas yra žmogus ir kokia jo gyvenimo prasmė. Senos sielos gyvena Islandijoje ir Šveicarijoje.