Induizmo religijoje ir kai kuriose Rytų medicinos srityse  teigiama, kad per energijos kanalus (mazgus) teka prana (gyvybinė energija). Septyni kanalai yra išsidėstę nedideliame, eteriniame žmogaus kūne ir yra vadinami čakromis.

 

cakros

Čakros atskleidžia unikalų žmogaus evoliucinio vystymosi lygį nuo primityvaus egzistavimo iki dvasinio tobulumo. Čakrų sistemą galima palyginti su A. Maslow poreikių piramide, kurioje parodoma, kad patenkinus vieną poreikį galima eiti prie kito. Atverdami čakras nuo apačios į viršų, mes taip pat tobulėjame iki aukščiausio raidos laiptelio – susijungimo su kosmosu.

 

Jeigu sutrinka vienos iš čakrų veikla, žmogus nebegali tobulėti. Tada prasideda fizinės ir psichologinės problemos. Žmogaus evoliucija užstringa tam tikrame lygyje. Anot Rytų religijų išpažinėjų, žmogus patenka į amžiną žemiškų atgimimų ratą, iš kurio nebegali ištrūkti.

 

Fiziologiniame lygmenyje sutrikusi čakrų veikla lemia ligų atsiradimą, įvairius psichosomatinius sutrikimus ir nepasitenkinimo jausmą gyvenimu Žemėje. Tikima, kad pyktis, fobijos, nemiga, drovumas, nuolatinis vidinis nerimas ir kiti psichologiniai sutrikimai atsiranda dėlto, kad energija negali laisvai tekėti iš apatinių čakrų į viršutines.

 

Stimuliuojant čakras pažadinama Kundalini, gydančioji galia, kuri išjudina energiją. Nuo tada gyvenime pradeda vykti teigiami pokyčiai, kurie veda į aukštesnį čakrų lygmenį.

 

Muladhara čakra

 

Ji yra stuburo kanalo žemutiniame gale tarpkojo zonoje netoli genitalijų. Ji atsakinga už savisaugą ir pagrindinius poreikius. Taip pat ji susijusi su visų rūšių agresija ir dauginimosi instinktu. Jeigu čakra yra uždara, žmogus gali praleisti visą gyvenimą tenkindamas tik pagrindinius poreikius.

 

Svadhisthana čakra

 

Čakra yra lytinių organų srityje. Ji atsakinga už emocijas. Siejama su pasitikėjimu savimi, poreikiu būti saugiam, noru atsikratyti baimių ir nesėkmių. Jei kanalas uždaras, žmogus jaučia nuolatinę kaltę, abejones.

 

Manipura čakra

 

Ji yra bambos srityje (saulės rezginyje). Atsakinga už ištvermę, veiksmų kontrolę, įžvalgas, intelektą, turtą, galią, dosnumą bei valios jėgą. Asocijuojasi su priklausymu tam tikrai socialinei aplinkai, materialinės gerovės siekimu. Jeigu kanalas uždaras, žmogus tampa abejingas sau ir kitiems, neturi ambicijų, tampa sociopatu. Jis nepasitiki savo patirtimi, nesiekia sukurti šeimos, negali prisiimti atsakomybės.

 

Anahatha čakra

 

Čakra yra širdies nerviniame rezginyje. Jai pavaldus gerumas, empatija, meilė ir pasiaukojimas. Ji simbolizuoja žmogaus norą pasiekti sėkmę ne dėl savęs, bet dėl kitų, brangių žmonių gerovės. Jeigu čakra uždara, žmogus nesistengia padėti kitiems, tampa bailiu, negali pasiaukoti ir kenčia, nes jaučia, kad kažko trūksta.

 

Višudha čakra

 

Čakra yra gerklės srityje. Nuo jos priklauso talentas ir kūrybinė raiška, bendravimas ir harmoningi santykiai. Ji siejama su išmintimi. Kai kanalas uždaras, asmuo jaučiasi kaip nepripažintas genijus, nesugeba įgyvendinti savo idėjų. Jis tampa labai drovus ir trokšta pasislėpti nuo viso pasaulio.

 

Adžna čakra

 

Ši čakra taip pat vadinama „trečiąja akimi“, nes yra kaktos viduryje, tarp antakių. Jai pavaldus žinojimas, psichiniai gebėjimai, protas, atmintis ir intuicija. Kai kanalas uždaras, žmogus pradeda gyventi ne realiame, bet savo iliuzijų pasaulyje. Tampa netikru pranašu, kenkiančiu sau ir kitiems. Dažnai tokie žmonės kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų.

 

Sahasrara čakra

 

Tai aukščiausiai esanti čakra, esanti smegenyse. Tai dvasinės evoliucijos aukščiausias taškas, susijęs su kosmosu. Žmogus, kurio atvira septintoji čakra, gali pasiekti nirvaną. Tai yra užbaigti mirties ir atgimimo ciklą. Šį lygmenį geba pasiekti tik vienetai, apdovanoti ypatingais gebėjimais ir talentais.