Nors karus sukelia žmonės, abejingi kitų gyvybei, tačiau yra atvejų, kai kuriai nors iš kariaujančių pusių padeda nežemiškos būtybės. Ko gero, tam frontui, kuriam į pagalbą atskuba angelai, galima garantuoti pergalę. Visais laikais per karą žmonės melsdavo angelų drąsos, stiprybės, apsaugos, paguodos, padrąsinimo ir pamokymų. Istorijoje užfiksuotas ne vienas atvejis, kai mūšio lauke pasirodė angelai.

 

angelas karysAngelų armija

 

Toroje ir Biblijoje pasakojamos istorijos apie pranašą Eliziejų, kuriam kare izraelitus padėjo apginti nematoma angelų armija. Kai vienas Eliziejaus tarnų, iš pradžių negalėjęs matyti angelų, pastebėjo jų miestą apsupusią priešo armiją, puolė į paniką ir pradėjo klausinėti Eliziejaus, ką daryti. Į tai pranašas atsakė: „Nebijok. Tie, kurie yra su mumis yra daugiau nei tie, kurie yra su jais“. Eliziejus meldė Dievą, kad atvertų tarnui akis, kol šis galėjo pats pamatyti gausią angelų armiją su ugnies karietomis, laukiančią signalo ginti miestą aukštose kalvose virš miesto.

 

Neįveikiama jėga

 

Indijos religinėje knygoje Bhagavadgitoje viešpats Krišna (induizmo dievo Višnu inkarnacija) teigė, kad dieviškos būtybės kartais padeda žmonėms, kovoti už teisybę. Legenda byloja, kad Kurukšteros mūšyje priešų kariuomenę padėjo nugalėti jungtinės angelų pajėgos. „Mūsų armija buvo neįveikiama, todėl juos buvo lengva nugalėti“, – knygoje cituojami Krišnos žodžiai.

 

Liepsnojantys kalavijai

 

Kai hunų vadas Atila su savo kariuomene bandė įsiveržti į Romos imperiją 452 metais, popiežius Leonas I-asis kreipėsi į priešų vadą, prašydamas negrasinti jo šaliai ir žmonėms. Daugelis nustebo, kai po pokalbio Atila patraukė savo kariuomenę. Kalbama, kad tokį netikėtą Atilos sprendimą lėmė tai, kad kalbėdamas su popiežiumi jis išvydo greta jo stovinčius du angelus su liepsnojančiais kalavijais. Angelai grasino nužudyti jį, jei jis išdrįs pulti Romą.

 

Kviečiantys balsai

 

Prancūzų nacionalinė didvyrė Žana D‘Ark, gyvenusi XV amžiuje, esą girdėjo angeliškus balsus, raginančius padėti išvyti anglų kariuomenę iš prancūzų gimtųjų žemių per šimtametį šių valstybių karą. Pasakojama, kad nuo 13 iki 16 metų mergina kartais regėdavo angelus, kurie skatino ją susitikti su vyriausiuoju Prancūzijos karaliaus sūnumi Šarliu ir pasakyti jam, kad jis turėtų leisti jai vadovauti prancūzų kariuomenei. Galų gale Šarlis sutiko leisti Žanai vadovauti kariuomenei, nepaisant to, kad ji neturėjo ilgametės karinės patirties. Tačiau Orleano mergelei pavyko išvyti anglų įsibrovėlius iš Prancūzijos. Iki šiol stebina, kad daugelis jos prognozių, kurias ji išgirdo iš angelų, tapo realybe.

 

Naujos tautos vizija

 

Generolas Džordžas Vašingtonas savo kariuomenei papasakojo, kad per Jungtinių Valstijų nepriklausomybės karą jį aplankė moteriškos lyties angelas ir pranešė apie Amerikos laukiančią ateitį. Vizijoje būsimas JAV prezidentas regėjo kovas su kitomis tautomis, sunkmečius ir laukiančias pergales. Po vizijas angelas jam pasakė: „Tegul kiekvienas respublikos vaikas išmoksta gyventi savo Dievui, savo žemei ir Sąjungai“. Vėliau Dž. Vašingtonas pasakojo, kad vizijoje angelas parodė Amerikos „gimimą, progresą ir likimą“.

 

Angelai fronte

 

Pirmojo pasaulinio karo mūšis Belgijos mieste Monse pasaulyje pagarsėjo tuo, kad abejose kariaujančiose pusėse (britų ir vokiečių) stovėjo angelų kariuomenės . Per šešias mūšio dienas dauguma kareivių ir pareigūnų matė tarp kariaujančių žmonių akinančiai baltos spalvos drabužiais apsirengusius angelus, kurie kartais sklandydavo tarp abiejų kariuomenių ir tiesdavo rankas į kareivius.

 

Nuo sukilėlių armijos vaikus saugantys angelai

 

XX amžiaus septintojo dešimtmečio pradžioje Kongo respublikoje kilo sukilimas, per kurį sukilėliai ketino užimti internatinę mokyklą, kurioje gyveno daugiau nei 200 vaikų. Tačiau, nors jie bandė tą padaryti net 3 dienas, jiems nepavyko įsiveržti į mokyklos vidų. Kiekvieną kartą prisiartinę prie mokymo įstaigos, jie būdavo kažkokių nežemiškų jėgų priverčiami atsitraukti. Galų gale sukilėliai pasidavė ir paliko šią vietą. Pasakojama, kad užimti mokyklos sukilėliams neleido angelų armija, pasiryžusi žūtbūt apginti mokinius.