Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) kasmet rengia specialių seminarų gyventojams ciklą savivaldybėse, kuriuose renovacijos ekspertai atsako į svarbiausius gyventojų klausimus daugiabučio atnaujinimo tema. Šia iniciatyva siekiama auginti žmonių pasitikėjimą renovacija bei papasakoti jiems, kodėl verta modernizuoti būstą. 

 

1

Nuotrauka iš BETA archyvo.

 

Šiuo metu rugsėjo-spalio mėnesiais savivaldybėse vykstančius seminarus veda ilgametę patirtį sukaupę profesionalai. Į finansinius klausimus atsako ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas.

 

Į praktines, su kasdiene renovacija susijusias užklausas atsako inžinierius-praktikas, turintis ilgametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Tuo tarpu teisinius klausimus aptaria Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse.

 

Seminarus vedantys specialistai sudarė dažniausiai užduodamų klausimų atmintinę. Kokius klausimų apie finansus ir renovaciją turi šalies gyventojai? Kviečiame susipažinti.

 

Iki kada bus teikiama parama renovacijai? 

 

Tol, kol galios tą reglamentuojantys teisės aktai. Šiuo metu galiojantis kvietimas teikti paraiškas daugiabučių namų renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą buvo pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

BETA_logo (2)

 

Pas mus name yra piktybiniai skolininkai ir todėl negauname banko finansavimo. Kaip spręsti šią problemą? Kokias gyventojų skolas vertina finansuotojas? 

 

Įvairiose savivaldybėse ši problema sprendžiama pagal konkrečią situaciją: kalbama individualiai su kiekvienu skolininku, aiškinamasi, kaip geriausiu būdu sumažinti skolininkų skaičių. Kai kurios savivaldybės savo sprendimu padengia šias skolas.

 

Finansuotojas paprastai vertina tik skolas komunalinių paslaugų tiekėjams. Kitos butų savininko skolos (pvz. lizingų sutartys, kreditas būsto įsigijimui ar kt. paskolos) nėra vertinamos. Todėl tie skolininkai kredito gavimui įtakos neturės.

 

Ar galima gauti valstybės paramą, jeigu bute užregistruota įmonė? 

 

Valstybės parama asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, teikiama vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu name yra ekonominę ūkinę veiklą vykdančių savininkų, kuriems leidžiama suteikti lengvatinę paskolą, veiklos subjektas privalo pateikti projekto administratoriui deklaraciją apie vykdomą ūkinę-ekonominę veiklą. Pateikus deklaraciją ir joje nurodžius teisingą informaciją ūkio subjektui teikiama valstybės parama.

 

zenklas_2015 04 13

 

Ar teisės aktuose yra numatytas statybos kainos indeksavimas? Kas gali pakonsultuoti gyventojus apie galimus kaštus, prieš priimant sprendimą dėl renovacijos?

 

Ne. Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad investicijos negali viršyti Investicijų plane patvirtintinos sumos. Jei situacija rinkoje verčia padidinti minėtą sumą, kito kelio, kaip Investicijų plano korekcija, nėra.

 

Gyventojus pakonsultuoti gali Investicijų plano rengėjas. Jis atsako j klausimą kiek maksimaliai kainuos numatomos įgyvendinti priemonės. Tik turint šią informaciją, gyventojai priima galutinį sprendimą.

 

Kviečia dalyvauti seminaruose

 

Pasitikrinti, ar jūsų gyvenvietėje artimiausiu metu yra numatomas seminaras, galite internetiniame BETA puslapyje www.betalt.lt