Senovės kinų filosofijos fengšui tikslas – sukurti tobulą pusiausvyrą aplinkoje ir išlaisvinti gyvybinę energiją. Daugiau kaip prieš 3500 metų sukurtiems principams paklūsta net mažiausios detalės, o pagrindinių gamtos elementų dermė atneša į gyvenimą trokštamų dalykų. Visgi tam, kad taptų įmanoma sukurti idealų balansą viduje ir išorėje, būtina pažinti savo prigimtį. Ir tam sukurta galybė įrankių. Vienas jų – gua skaičius, apibūdinantis ne tik asmenybę, bet ir santykį su stichijomis. 

 

fengšui

 

Harmonija – kelias į sėkmę

 

Fengšui specialistų teigimu, norėdamas pasiekti užsibrėžtų tikslų, žmogus turi kaupti gerąją energiją ir vengti blogosios. Nors iš tiesų blogos energijos nėra, yra tik netinkama ir ardanti pusiausvyrą. O ji fengšui filosofijoje labai svarbi. Mat lemia sveikatą, finansinę gerovę, sėkmę meilės ir darbo reikaluose. Didieji Rytų meistrai tikina, kad vakariečiams gali būti sunku suvokti ar juolab prisijaukinti fengšui sistemą. Mat nepriima pagrindinių jos dėsnių. Pastarieji rodo, kad viskas šiame pasaulyje paklūsta natūralių gamtos elementų galiai. Taip pat ir žmogus, kuris jau gimdamas atsineša tam tikrą energinę vibraciją, atitinkančią vieną iš penkių elementų – stichijų. Ir tai lemia ne tik charakterį, bet ir tai, kaip gali pasisemti stiprybės iš aplinkos arba pritraukti sėkmę. Visgi tai tampa įmanoma tik tuomet, kai žmogus nesipriešina prigimčiai ir atlieka savąją misiją. Asmens sąsajas su įvairiais elementais apytiksliai nurodo paskutinis gimimo metų skaitmuo. 1 – tai Vanduo, 2, 5, 8 – Žemė, 3, 4 – Medis, 9 – Ugnis, 6, 7 – Metalas.

 
  • Vanduo. Vandens stichijos valdomi žmonės linkę plaukti pasroviui. Lengvai prisitaiko, yra stiprūs, sykiu jautrūs. Tai emocingų žmonių tipas, todėl dažnai jiems trūksta konkretumo. Jis ir nėra būtinas, mat Vandens elementui priklausantys žmonės atkeliauja į gyvenimą tam, kad kurtų, ieškotų ir guostų kitus.
  • Žemė. Šio elemento valdomi žmonės atėjo į gyvenimą puoselėti, auginti ir dirbti. Jie tvirti ir visada pagrindžiantys savo nuomonę, dirba nuosekliai ir kruopščiai, tačiau vengia pokyčių, nes yra atsargūs ir neryžtingi.
  • Medis. Išskirtinis elementas, pasižymintis ir tvirtybe, ir lankstumu. Šios stichijos valdomiems žmonėms svarbi šeima, giminė ir materialinė gerovė. Tačiau neretai trūksta iniciatyvos ir veržlumo. Tokie gimsta tam, kad augintų save ir kitus, kurtų gerovę ir taptų šeimos bei visuomenės ramsčiais.
  • Ugnis. Šios stichijos valdomi žmonės išraiškingi, energingi ir aistringi, sykiu linkę persistengti ir sunkiai tramdantys pyktį. Tai kariai, saugotojai ir teisybės ieškotojai, kurių ugninga prigimtis itin reikalinga sunkiais periodais. Mat gali įkvėpti kitus veikti ir siekti tikslų.
  • Metalas. Su Metalu susijusios asmenybės pasižymi susikaupimu, organizuotumu ir optimistišku požiūriu. Tai aiškaus požiūrio, lengvai bendraujantys žmonės, tačiau neretai aplinkinių apibūdinami kaip šalti ir riboto mąstymo. Į pasaulį ateina vadovauti ir spręsti problemų.
 

Kaip apskaičiuoti gua?

 

Visgi dominuojančio savo elemento nustatymas tėra apytikslės gairės, kuriomis vadovaujantis gyvenimas tampa kiek paprastesnis. Iš tiesų žmogus yra sudėtinga kūno ir sielos sistema, kurioje gali derėti skirtingi stichiniai pradai. Tad Rytų astrologai naudojasi išsamesne sistema, leidžiančia įvertinti, kokių savybių žmogus turi iš prigimties. Tai vadinamojo gua skaičiaus apskaičiavimas. Jis atliekamas vadovaujantis formule:

 

1. Paskutiniai du gimimo metų skaitmenys sudedami, kol gaunamas vienaženklis skaičius. Pavyzdžiui, 1983 metai (8 + 3 = 11 = 2).
2. Tuomet, skaičiuojant gua skaičių moterims, prie gauto skaičiaus pridedamas 5 (5 + 2 = 7). Pavyzdžiui, 1983 m. gimusios moters gua skaičius yra 7. Skaičiuojant gua skaičių vyrui, gautas skaičius atimamas iš 10 (10 – 2 = 8). Pavyzdžiui, 1957 m. gimusio vyro gua skaičius – 7.

 

Svarbu prisiminti, kad Rytų astrologijoje nauji metai prasideda vasario 4 dieną. Jei žmogus gimęs iki tos datos, jam reikia skaičiuoti senuosius metus. Pavyzdžiui, 1983 01 30 (1982 = 10 = 1). Moteriai: 1 + 5 = 6. Vyrui: 10 – 1 = 9. Pagal šią metodiką skaičiuojamas gimusių iki 2000 metų asmeninis gua skaičius.

 

Gimusiems po 2000 metų vaikinams gautą rezultatą reikia atimti iš 9. Merginoms suskaičiavus skaičius, reikia pridėti ne 5, o 6.

 

Jei gaunamas skaičius 5, kuris šioje sistemoje laikomas pradiniu, negali būti naudojamas kaip gua skaičius, vyrams rekomenduojama vadovautis gua 2 gairėmis, o moterims – gua 8.

 

Žmogaus gua skaičius laikomas ir asmeniniu laimės bei sėkmės skaičiumi. Tad rekomenduojama sąmoningai rinktis su šiuo skaičiumi susijusius atributus, pavyzdžiui, telefono numerį ar šio skaičiaus pavidalo amuletą. Manoma, kad kiekvienas gua skaičius turi skirtingą energiją: lėtą ar greitą, aštrią arba takią. Ji fengšui sistemoje vaizdžiai perteikiama per šeimos nario arba gyvūno simbolį:

 

1 Kan – Vanduo, arba Vidurinysis sūnus. Novatorius, gerai dirbantis su informacija, bet nelabai patikimas, nes ne visada geba elgtis atsakingai dėl jam būdingo impulsyvaus būdo. Jis kaip kiaulė, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo itin ramus ir taikus naminis gyvulys, tačiau turi vidinę jėgą ir kartais gali pradėti elgtis it neprognozuojamas laukinis šernas. Visgi toks žmogus puikiai geba naudotis diplomatija, pasiekti savo tikslus ir kurti naujoves. Kan žmogui dera ilsėtis prie vandens telkinių. Namuose puoselėti akvariumą. Tai padeda harmonizuoti energiją.

 

2 Kun – Tvirta Žemė, arba Motina. Šeimos Motina rami ir imli, minkšto, stabilaus ir santūraus charakterio. Ji kaip karvė, kuri maitina ir duoda gyvybę. Toks žmogus gali tapti per daug nuolaidus, pasiduodantis tėkmei. Tad būtina nuolat judėti, geriausia tai daryti dirbant žemę, basomis vaikščiojant pievose ar kieme. Kun žmogus yra maitintojas, todėl aplinkinius gali vaišinti savo kepiniais ir kitais patiekalais. Taip dalis gilios ir ramios žemiškos energijos perduodama tiems, kam jos trūksta.

 

3 Čžen – Stiprus medis / Žaibas, arba Vyriausias sūnus. Aktyvus ir atkaklus žmogus, mėgstantis keliauti ir būti laisvas. Visgi Čžen žmogus turi maištingą ir per daug drąsų charakterį – kaip drakonas. Toks asmuo tampa puikiu verslininku, vadovu ir greitai įvaldo oratorystės meną. Čžen žmogui dera daugiau laiko leisti miške, problemas tinka spręsti sėdint ant medinės kėdės. Prie savęs geriau neturėti metalo. Juk šis traukia žaibą ir išbalansuoja energijas.

 

4 Šun – Lankstus medis / Vėjas, arba Vyriausia duktė. Šeimoje Vyriausia dukra yra greita, paslanki, meniškos prigimties, mokanti prisitaikyti. Pasižymi apsukrumu ir budrumu. Tokio tipo žmogus retai ieško paramos ar pagalbos. Šun žmogus neretai prilyginamas vištai, kuri turi sparnus, bet negali skristi, juda pažeme kaip vėjas. Šun asmenys progresuoja ir mokosi lėtai, bet sukaupę užtektinai žinių geba vaisingai kurti ir aktyvūs išlieka ilgus metus. Toks žmogus energijos gauna atvirose erdvėse. Tinka mokytis meditacijos ir kišenėje nuolat nešiotis akmenukų. Jie padeda nenuklysti į svajonių pasaulį.

 

6 Tian – Kietas metalas / Dangus, arba Tėvas. Tai šeimos maitintojo, autoriteto tipo žmogus. Siekia užimti aukštas pareigas, nori būti gerbimas. Tian tipo asmenybė aktyvi, nenuilsdama siekia galios ir įtakos. Dėl tvirtybės ir paslankumo gali būti apibūdinama kaip arklys. Juk jis gali toli keliauti išlaikydamas ištikimybę, nepalenkiamumą ir patikimumą. Tian žmogus siekia rūpintis kitais, tad geriausiai jaučiasi šeimoje ir darbe. Visgi sunku pasiekti harmonijos, emociškai yra šaltas. Todėl tinka užsiimti sodininkyste, leisti laiką su vaikais ar jaunesniais asmenimis. Dalintis su jais žiniomis ir tvirta energija.

 

7 Dui – Minkštas metalas / Ežeras, arba Jauniausia duktė. Tai linksma, minkšta ir taiki asmenybė. Deja, būdingas nerūpestingas. Dui tipo žmogus artistiškas ir komunikabilus kaip ožkelė. Tokiam žmogui sunku susikaupti, išlaikyti dėmesį, visgi geba rūpintis kitais, suteikti jiems vilties ir džiaugsmo. Dui žmonėms tinka užsiimti gydymu, vaistinių žolelių auginimu. O nuotaikų kaitą suvaldyti galima pasitelkus muziką.

 

8 Gen – Minkšta žemė / Kalnas, arba Jauniausias sūnus. Paprastas, ištikimas, švelnus ir ramus žmogus. Visgi tada, kai aplinkybės priverčia, gali veikti staiga, su didele jėga. Gen žmogus yra kaip šuo, kuris saugo namus. Būdingas budrumas, jėga ir paslankumas. Draugiškas būdas leidžia greitai susidraugauti su aplinkiniais ir būtent per bendravimą, draugystę ir neformalius ryšius toks asmuo pasiekia sėkmę bei gerovę. Gen asmenybei svarbu turėti nuosavus namus, savo erdvę ir išmokti valdyti balsą. Tad dera mokytis tylos praktikų arba dainavimo, ypač gerklinio. Tokių neįprastų garsų skleidimas harmonizuotų energijos srautus.

 

9 Li – Ugnis, arba Vidurinė duktė. Žavi, kultūringa, savarankiška asmenybė. Paprastai toks žmogus būna išsilavinęs ir apsiskaitęs. Geriausiai jaučiasi mokydamasis ir tobulindamas save. Li asmenybė kaip fazanas – gražus, išdidus, ryškus, panašus į liepsną, pritraukiantis dėmesį. Visgi didžiausia stiprybė yra ne išvaizda, o intelektas. Tokiam žmogui tinka rašyti, mąstyti ir leisti laiką kalnuose ar bent įsirengti akmenų sodą namuose. Kietas ir tvirtas akmuo neleis Li tipo žmogaus energijai per ryškiai suliepsnoti.