Likimas dažnai lyginamas su upe. Gyvenimas kaip upė teka, bet kiekvienam iš mūsų duotas irklas, kuris yra mūsų valia, keičianti kryptį. Galima plaukti pasroviui ir prieš srovę, galima plaukti greitai arba galima plaukti lėtai, atkreipiant dėmesį į kiekvieną detalę, kiekvieną pasikeitimą upės vandenyje ir krantuose. Taip ir mūsų likimas, jis tiesiog yra kaip ta upė ir tik nuo mūsų priklauso, ar leisime jam nešti ten, kur srovė, ar stengsimės kažką pakeisti, kad galbūt būtų geriau.

 

likimas

Žmogaus likimą nulemia daug sudėtingų faktorių ir sąlygų. Kai kurie iš jų jau yra nuspręsti prieš gimstant naujam žmogui, o kai kurie atsiranda vėliau, kai jis paauga ir pradeda sąmoningą gyvenimą, tada jie gali daugiau ar mažiau pakeisti likimo eigą. Žmogaus likimą formuoja šie veiksniai:

 
  • karma arba praeities nuodėmės;
  • šeima;
  • socialinis klimatas;
  • mūsų pačių pastangos ir savidisciplina;
  • kitų žmonių įtaka.
 

Kai kurie iš šių veiksnių yra iš anksto nulemti, bet ne visi. Tai reiškia, kad mes turime tam tikrą galimybę bandyti patys pakeisti likimą. Šeimos ir socialini klimato žmogus negali pasirinkti, nes tai yra nulemta dar iki jam gimstant, tačiau šie veiksniai yra būtent tokie, kokie yra, ne be priežasties. Norite tikėkite, norite – ne, bet prieš kiekvieną reinkarnaciją siela turi planą, kaip patobulėti dvasiškai, todėl mes gimstami, davę sutikimą gimti būtent šiems tėvams, būtent tokioje aplinkoje, tokiame socialiniame klimate ir būtent tokios lyties. Tačiau visa tai mes iš karto pamirštame, kai tik ateiname į šį pasaulį. Taigi, mūsų likimą formuoja ir kiti veiksniai:

 
  • planas, kurį atsinešėme reinkarnuodami;
  • mūsų pastangos, kai atėjome į Žemę;
  • dvasinės įtakos.
 

Pasirinkimo laisvė formuoja mūsų likimą. Svarbiausi veiksniai, formuojantys mūsų likimą, yra sprendimai, priimti gyvenimo lūžių metu. Mūsų gyvenimas toks, koks jis yra dabar, yra sukurtas iš rezultatų ir pasirinkimų, kuriuos mes padarėme, atsižvelgdami į savo mintis, kiekvieną kartą susidūrę su specifiniu įvykiu. Taigi galima sakyti, kas niekas kitas, tik laisvė rinktis, yra esminis faktorius, kuriantis mūsų likimą.

 

Karma arba sielos pamokos. Siela mus skatina reaguoti į tam tikrus įvykius, į juos atsižvelgti ir apmąstyti kai kuriuos dalykus. Tikima, kad nuo savo karmos pabėgti ar paslėpti neįmanoma. Tačiau karma pasireiškia tik kaip tam tikros mintys ar tam tikri veiksmai specifinėse aplinkybėse. Karma nesukelia fatališkų minčių ir nėra veiksnys, kuriantis mūsų likimą.

 

Atsakomybės prisiėmimo principas. Jeigu egzistuoja pragaras, tada akivaizdu, kad likimas nėra nulemtas 100 %. Nė vienas žmogus negimsta tam, kad automatiškai patektų į pragarą, tačiau vis dėlto daug žmonių patenka būtent ten, o ne į rojų, kai numiršta. Tai reiškia, kad žmonės patys yra atsakingi už savo likimą ir jie patenka į pragarą dėl tam tikrų (savo pačių) pasirinkimų gyvenime. Sąmoningas žmogus turėtų nebijoti prisiimti atsakomybės už savo paties gyvenimą, nes nuo to priklauso, kaip klostysis jo likimas.

 

Likimą visada galima perimti į savo rankas. Norint pakeisti savo likimą, pirmiausiai reikia nustoti visko bijoti ir kaltinti kitus žmones arba aplinką už tai, kad dabar jaučiamės nelaimingi ir darome klaidų. Turime patikėti, kad viskas yra mūsų pačių atsakomybė. Būtina keisti savo mąstyseną, reaguoti į savo karmines skolas ir įsipareigoti daugiau nebedaryti tų pačių klaidų, nebebristi į tą pačią upę. Žmonės, kurie stebi ir analizuoja save, savo įpročius, stipriąsias ir silpnąsias sielos puses, stengiasi nuolat keistis, augti ir tobulėti, geba irtis prie likimo upės srovę ir pakeisti likimą į geresnį ir gražesnį.