Liepos 12-oji skirta krikščionių šventajai Veronikai iš Jeruzalės, kuri buvo laikoma skalbėjų, o pastaruoju metu fotografų globėja. Šią dieną visas pasaulis mini šias profesines šventes.

 

Šv. Veronika buvo ta moteris, kuri nušluostė Kristaus veidą, kai šis klupdamas ir krisdamas keliavo iki nukryžiavimo vietos ant Golgotos kalvos, ir išvydo Jėzaus stebuklingą Jėzaus portretą ant skepetos. Pasakojama, kad paženklintą drobulę iš Veronikos atėmė romėnų pareigūnas ir nunešė imperatoriui Tiberijui, kuris ją pamatęs pasveiko po sunkios ligos. Vėliau šv. Veronika krikščionybės idėjas skleidė Galijoje.

 

Apie šventąją nėra išlikusių daug duomenų, todėl sklando aibė legendų. Evangelijoje pirmą kartą paminėta kraujoplūdžiu serganti moteris, kurios vardas Bernikė (graikiškai) arba Veronika (lotyniškai), kurią stebuklingai išgydęs Jėzus Kristus.

 

Veronikos vardas kildinamas iš lotyniškų žodžių „vera“ ir „icon“, kurie reiškia „tikras atvaizdas“. Kristaus atvaizdas ant drobulės lėmė, kad šv. Veronika buvo paskirta fotografų globėja.