Platonas gimė apie 428 m. pr. Kr. Mirė 347 m. pr. Kr.

Graikų filosofas Platonas – Atėnų akademijos, vienos garsiausių filosofijos mokyklų antikoje, įkūrėjas, kurio mintys ir idėjos turėjo milžinišką įtaką visai Vakarų civilizacijos kultūrai. Jis buvo vieno garsaus filosofo – Sokrato – mokinys ir kito ne ką mažiau žymaus mąstytojo ir mokslininko – Aristotelio – mokytojas.

 

Gyvenimo pradžia

Platonas gimė senovės Graikijoje, Atėnų kilmingųjų Aristono ir Periktionės šeimoje. Turėjo du vyresnius brolius ir seserį. Tėvas mirė, kai berniukas buvo dar vaikas, todėl mama ištekėjo antrą kartą, ir Platonas užaugo patėvio namuose su pusiau broliu, kurio mama susilaukė su patėviu. Jis visą gyvenimą praleido Atėnuose, nors kartais nukeliaudavo iki Sicilijos ir Pietų Italijos, o pasak vienos istorijos, kartą lankėsi ir Egipte. Apie šio būsimo filosofo vaikystę ir jaunystę žinoma nedaug, tik aišku, kad jis gavo vieną geriausių išsilavinimų, kokius tik Atėnai galėjo pasiūlyti didikų vaikams, o savo talentus atskleidė domėdamasis politika ir rašydamas tragedijas bei kitus poezijos veikalus. Platono pažintis su Sokratu visiškai pakeitė jaunuolio gyvenimą. Sokrato idėjų ir argumentų galia buvo užvaldžiusi visos Atėnų jaunuomenės protus. Taigi nenuostabu, kad Platonas prie šio filosofo labai prisirišo ir vėliau tapo artimu jo draugu.

 

Nusivylimas politika

Penkerius metus Platonas tarnavo kariuomenėje. Peloponeso karo metu Spartos vyrai žiauriai nusiaubė Atėnus, o jų filosofai pateko į nepavydėtiną padėtį. Sokratui buvo įsakyta suimti vieną vyrą ir atvesti jį egzekucijai vykdyti, tačiau didysis mokytojas atsisakė paklusti šiam įsakui, nors dėl to iškilo grėsmė jo paties gyvybei. Po kelerių metų jis iš tiesų buvo klaidingai apkaltintas ir nubaustas mirties bausme nunuodijant. Tuomet Platonas pasišlykštėjo Atėnų politikais ir niekuomet aktyviai nebesireiškė valdymo reikaluose, nors vėliau jo draugai bandė patraukti jį į politiką. Po Sokrato mirties jis su keliais draugais iškeliavo toliau mokytis pas Euklidą. Tai buvo produktyvūs metai, kuomet Platonas parašė nemažai reikšmingų raštų, išlikusių iki šių dienų.

 

Pirmojo Europos universiteto įkūrėjas

Vėliau Platonas pradėjo pats mokyti Atėnų gimnazijoje, o netrukus netoliese įsigijo žemių ir ten įsteigė savo garsiąją Akademiją, kuri gyvavo iki pat VI amžiaus. Ji dažnai vadinama pirmuoju Europos universitetu, kur buvo dėstoma astronomija, biologija, matematika, politologija ir filosofija. Platonas tikėjosi, kad Akademija taps prieglobsčiu mąstytojams, galintiems daryti įtaką graikų miestų valdymo institucijoms. Akademijos kiemo centre stovėjo šventykla, skirta mūzoms. Kai kurie mokslininkai teigia, kad Akademijos pobūdis priminė religinę broliją. Platonas ėmė rašyti savo garsiuosius dialogus – pokalbio formos raštus, kurie sudėliojo jo filosofijos pagrindus.

 

Platono filosofija

Reikšmingiausias Platono veikalas – „Respublika“ – taip pat yra jo dialogų dalis. Tai diskusija, kurioje aptariamos tokios vertybės kaip teisingumas, drąsa, išmintis ir susivaldymas, kokią reikšmę jos turi atskiram individui ir visai visuomenei. Keliamas pagrindinis klausimas apie tai, kaip nugyventi gerą gyvenimą, kokia būtų ideali žmogaus būsena, nusakomas teisingo žmogaus paveikslas. Iš šios temos išplaukiantys klausimai veda piliečių švietimo ir ugdymo link, kaip turėtų būti sudaroma valdžia, kokia yra sielos prigimtis bei pomirtinis gyvenimas. Dialogas baigiamas apžvelgiant įvairias valdymo formas ir aprašant idealią visuomenę, kurioje valdžiai tinkami tik filosofai.

 

Garsusis mokytojas

367 m. pr. Kr. Platonas buvo pakviestas dirbti asmeniniu Dionizo II, naujojo Sirakuzų valdytojo, mokytoju. Filosofas priėmė pasiūlymą ir mokė jaunąjį valdytoją porą metų, kol Sirakuzai neįsivėlė į karus. Tuomet Platonas vėl grįžo į Atėnus. Būtent tuo metu Akademijoje ėmė studijuoti būsimas garsusis filosofo mokinys Aristotelis. Likusius savo gyvenimo metus jis praleido rašydamas bei diskutuodamas su savo mokiniais, domėjosi įvairiu menu: šokiais, muzika, poezija, architektūra ir drama, įtaka žmogaus gyvenimui; taip pat dirbo matematikos, politikos ir religijos mokslų srityse. Žymusis filosofas mirė sulaukęs garbaus 81 metų amžiaus, o Akademiją paliko valdyti sesers sūnui Speusipui.

 

Įdomūs faktai

  • Diogeno teigimu, Platonas gimė jo tėvui išprievartavus jo motiną.
  • Gimęs Platonas buvo pavadintas Aristokliu, o Platono pravardę įgijo vėliau dėl plačių pečių, mat graikiškai „Platonas“ reiškia „platus“.
  • Platonas nepraleido visų savo jaunystės dienų vien tik palinkęs prie mokslų – jis buvo imtynininkas ir pjesių kūrėjas.
  • Platono įsteigta Akademija buvo uždaryta imperatoriaus Justiniano įsakymu, nes šis teigė, kad tai pagoniška institucija, kuriai ne vieta krikščioniškame pasaulyje. Bet kokiu atveju Akademija iki to laiko gyvavo jau 900 metų ir garsėjo kaip ilgiausiai kada nors veikęs universitetas.
  • Platonas niekuomet neturėjo žmonos ir vaikų.