Amžinas klausimas, kuris smegenų pusrutulis yra dominuojantis. Tačiau ne taip sunku sudėti visus taškus ant „i“. Norint sužinoti, kuris smegenų pusrutulis dominuoja, pirmiausia reikia atlikti įdomų testą, padedantį nustatyti asmens stipriąsias ir silpnąsias vietas. Tikima, kad kairysis pusrutulis yra atsakingas už analitinį mąstymą, o dešinysis – už kūrybingumą. Taigi, norint išsiaiškinti, kuris smegenų pusrutulis yra dominuojantis, prireiks balto popieriaus lapo ir rašiklio, ir taip pat 10 minučių laisvo laiko bei visiškos dėmesio koncentracijos.

 

Kaismegenysp nustatyti dominuojantį smegenų pusrutulį?

 

Kiekviename teste tikrinamas dominuojantis pusrutulis. Jeigu atsakymą galima priskirti kairiajam – rašome raidę „K“, jeigu dešiniajam – raidę „D“.

 

Pirštų sunėrimas. Sunėrus pirštus, kuris nykštys atsiduria viršuje. Pažymėti priešingą jam smegenų pusrutulį.

 

Rozenbacho testas. Pasistenkite nekvailioti – tai rimta. Paimti pieštuką ir ištiesti jį priešais akis. Atidžiai žiūrėkite į pieštuką, tada po vieną užmerkti akis. Užmerkę vieną akį tikriausiai pastebėsite, kad vaizdas tapo neryškus. Atkreipti dėmesį, kuri akis ryškiau pamatė ir pažymėti priešingą smegenų pusrutulį.

 

Napoleono poza. Sukryžiuoti rankas ant krūtines. Kuri ranka atsidūrė viršuje? Pažymėti priešingą smegenų pusrutulį.

 

Aplodismentai. Paplokite priešais save. Kuri ranka yra viršuje? Pažymėti priešingą smegenų pusrutulį.

 

Sukryžiuoti kojas. Užsikelkite koją ant kojos daug nemąstydami. Kuri koja yra ant viršaus? Pažymėti priešingą smegenų pusrutulį.

 

Merkti akį. Nesidrovėkite pamirksėti akimis. Kurią akį merkiate pirmą? Jeigu dešinę, žymėti dešinį smegenų pusrutulį ir atvirkščiai.

 

Išeiti pasivaikščioti. Atsistoti nuo kėdės ir apsisukti aplink savo ašį. Į kurią pusę sukatės? Prieš laikrodžio rodyklę – žymėti kairįjį smegenų pusrutulį, palei laikrodžio rodyklę – dešinįjį.

 

Brėžti liniją. Paimti baltą popieriaus lapą ir rašiklį. Jame nubrėžti vertikalią liniją, dalijančią popierių į dvi dalis. Kurioje popieriaus pusėje liko daugiau vietos? Pažymėti priešingą smegenų pusrutulį. Jeigu daugmaž vienodai, žymėti „0“.

 

Brūkšniai. Su kiekviena ranka nubrėžti vertikalių brūkšnių seriją. Su kuria ranka nupiešėte daugiau? Pažymėti priešingą smegenų pusrutulį. Jeigu daugmaž vienodai, žymėti „0“.

 

Apskritimas. Su dominuojančia ranka nupiešti apskritimą ir užbaigti jį strėlyte. Jeigu nupiešėte apskritimą prieš laikrodžio rodyklę, tada žymėkite kairįjį pusrutulį, o jeigu palei laikrodžio rodyklę – dešinįjį.

 

Apskaičiuoti rezultatus. Susumuokite, kiek yra „K“, o kiek – „D“ raidžių. Iš kairiojo pusrutulio skaičiaus atimti dešiniojo smegenų pusrutulio skaičių. Padalyti šį skaičių iš 11 ir paversti procentine išraiška.

 

Rezultatai. Pagrindiniai rezultatai yra tokie:

 

> 30 % – visiškas kairiojo smegenų pusrutulio dominavimas.

10 % – 30 %– nevisiškas kairiojo smegenų pusrutulio dominavimas.

10 % – +10 %– nevisiškas dešiniojo smegenų pusrutulio dominavimas.

> -10 % – visiškas dešiniojo smegenų pusrutulio dominavimas.