Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. renovuotinų daugiabučių gyventojai gali teikti paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui. Paraiškas pateikti bus galima kvietimą paskelbusios Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) visuose regioniniuose padaliniuose iki 2021-ųjų vasario 1 dienos arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 5 mln. eurų suma.

 

IRMA7496

Remiantis šio kvietimo sąlygomis, planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama.

 

Pagrindinės kvietimo gairės

 

Esminė kvietimo sąlyga numato, jog valstybės paramą norintys gauti gyventojai privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.

 

Paraiškas mažajai renovacijai gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

 

BETA_logo (2)

 

Platus priemonių spektras

 

„Svarbu akcentuoti, jog šis kvietimas suteikia galimybę ne tik modernizuoti šildymo ar karšto vandens sistemas, bet ir įsidiegti alternatyvias energijos priemones karštam vandeniui paruošti“, – sako BETA direktorius Valius Serbenta.

 

Remiantis kvietime nurodytomis sąlygomis, valstybės parama bus skiriama tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.

 

Planuojantiems diegti įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, valstybės parama numatoma saulės plokštelinių ar vakuuminių  kolektorių, boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimui, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo) ir kt.

 

Be to, vykdant mažąją renovaciją gyventojai gali įsirengti ir individualias šilumos reguliavimo sistemas, kurios leidžia šilumą vartoti pagal savo poreikius ir taip pasiekti dar didesnius sutaupymus.

 

zenklas_2015 04 13

 

Žaliosios energijos reikšmė auga

 

Šiandien net 91 proc. daugiabučių gyventojų pritaria alternatyvių energijos šaltinių diegimui renovuojant daugiabučius namus – 38 proc. respondentų visiškai pritaria ir 53 proc. greičiau pritaria, rodo 2020 m. liepos 16–26 dienomis BETA užsakymu atliktas kokybinis sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas.

 

Dar vienas svarbus aspektas, išryškėjęs apklausos metu: 73 proc. respondentai laikosi nuomonės, kad atnaujinamuose daugiabučiuose tikslingiausia diegti saulės kolektorius, 36 proc. – šilumos siurblius, 30 proc. – biokuro deginimo katilus.

 

„Tikiu, kad šis kvietimas taps rimta paskata gyventojams savo daugiabutyje įsirengti alternatyvias energijos priemones ir tokiu būdu tapti tais įkvepiančiais pavyzdžiais, parodančiais, kad inovatyvios priemonės gali būti sėkmingai naudojamos ir senos statybos daugiabučiuose“, – pažymi V. Serbenta.

 

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite: http://www.betalt.lt/