Smalsauti ir norėti žmonės niekada nesiliauja. Jeigu ramybės neduoda nuolat mintyse besisukantis įkyrus noras, derėtų savo svajones patikėti kortoms. Tik keli burtai padės sužinoti, ar jūsų norams lemta virsti tikrove ir ko saugotis, kad jie taptų ranka pasiekiami.

 

??????????????????

Nelaimingi devynetai

 

Iš kortų malkos išrinkti visus tūzus, karalius, damas, valetus, dešimtukus ir devynetus. Jų turi būti 24. Tada išmaišyti, užsimerkti ir mintyse suformuluoti norą.

Kortų malką perkelti kaire ranka ir išsitraukti keturias kortas. Jas atversti, likusias užverstas kortas iš eilės sudėti į keturias eiles po penkias kortas.

Paimti pirmą atverstą kortą ir ieškoti jai skirtos vietos užverstųjų eilėse. Pirmoje eilėje turi būti čirvai, antroje – būgnai, trečioje – kryžiai, ketvirtoje – vynai. Kortų seka eilėje turi būti tokia: tūzas, karalius, dama, valetas, 10.

Pavyzdžiui, atversta korta yra kryžių valetas. Todėl ją reikia dėti į trečią eilę, ketvirtą vietą. Toje vietoje buvusią kortą atversti ir jai ieškoti vietos eilėse. Tarkime, čirvų karalius turi keliauti į pirmą eilę, antrą vietą. Jeigu verčiant užverstas kortas rasta devynakė, ją reikia atidėti į šalį ir vėl imti vieną iš likusių būrimo pradžioje atverstų kortų. Kortas versti tol, kol atsivers visos, arba tol, kol į šalį bus atidėti keturi devynetai. Jeigu atsivers visos kortos, vadinasi, noras išsipildys. Neatverstos kortos gali pakuždėti, kas sukliudys norui išsipildyti.

 

Ką simbolizuoja kortos?

 

Čirvai

Tūzas – meilę, draugystę, naują romaną.

Karalius – šviesiaplaukį arba išsiskyrusį vyrą.

Dama – šviesiaplaukę moterį, meilužę.

Valetas – nelaimes.

Dešimtukai – viltis, greitai atsiradusius planus.

 

Būgnai

Tūzas – kelionę, dovaną.

Karalius – šviesiaplaukį arba jauną nevedusį vyrą.

Dama – paskalas mėgstančią moterį, draugę.

Valetas – bičiulį.

Dešimtukai – nesėkmę.

 

Kryžiai

Tūzas – turtus, svarbius reikalus.

Karalius – tamsiaplaukį vyrą, vadovą.

Dama – tamsiaplaukę arba artimą moterį.

Valetas – linksmą vaikiną.

Dešimtukai – pinigus, kelionę.

 

Vynai
Tūzas –
emocinį nestabilumą, liūdesį.

Karalius – įtakingą vyrą arba bendradarbį.

Dama – tamsiaplaukę moterį, našlę.

Valetas – pasipūtusį vyrą arba priešą.

Dešimtukai – rūpesčius, nemalonumus.

 

Jeigu vyrauja vienos rūšies kortos, galima sužinoti dar daugiau informacijos.

Čirvai – emocijos.

Būgnai – materialūs dalykai, pinigai.

Kryžiai – pasiekimai ir pripažinimas.

Vynai – priešiškos jėgos.

 

Būrimas tūzais

 

Kortų malką turi sudaryti 24 kortos: nuo tūzų iki devynetų. Kortas gerai išmaišyti ir perkelti kaire ranka tris kartus. Tuomet sugalvoti norą. Kortas padalyti į keturias lygias dalis. Paeiliui atversti kiekvieną krūvelę ir ieškoti tūzų. Kortas, buvusias iki tūzo, padėti į šalį, už tūzo esančias kortas – palikti. Likusias kortas padalyti į tris krūveles ir vėl kartoti veiksmus. Vėliau likusias kortas sumaišyti ir padalyti į dvi krūveles. Tada kortas atrinkti.

Liko viena krūvelė. Jeigu joje yra tik tūzai, vadinasi, noras išsipildys. Jei tarp tūzų yra ir kitų kortų, galima išsiaiškinti, kas sukliudys norui išsipildyti.

 

Ką simbolizuoja kortos?

 

Karalius – garbaus amžiaus vyrą, tėvą arba dėdę.

Dama – pavydžią, bloga linkinčią moterį.

Valetas – jauną vyrą, draugą.

Devintukai – pinigus.

Dešimtukai – nelaimes.

 

Vienos kortos būrimas

 

Kortų malką turi sudaryti 36 kortos: tūzai, karaliai, damos, valetai, dešimtukai, devynetai, aštuonetai, septynetai ir šešetai. Sumaišyti kortas, sugalvoti norą ir ištraukti vieną jų. Ji parodys, ar norui lemta išsipildyti.

 

Ką simbolizuoja kortos?

 

Čirvai
Tūzas –
noro išsipildymą.

Karalius, dama, valetas – 9 galimybes iš 10, kad noras taps tikrove.

10, 9,8,7,6 – norui lemta išsipildyti, tik reikia stengtis.

 

Būgnai

Tūzas – noro virtimą realybe.

Karalius, dama, valetas – norintpasiekti sėkmę, reikia įdėti daug pastangų.

10, 9,8,7,6 – norintpasiekti sėkmę, būtina įveikti visas kliūtis.

 

Kryžiai

Tūzas – labai mažai vilčių, kad noras išsipildys.

Karalius, dama, valetas – labai abejotiną sėkmę.

10, 9,8,7,6 – įmanomą sėkmę.

 

Vynai
Tūzas
– šiam norui nelemta išsipildyti.

Karalius, dama, valetas – labai mažą tikimybę – 1 iš 1 000.

10, 9,8,7,6 – menką tikimybę.

 

4 tūzų būrimas

 

Kortų malką turi sudaryti 32 kortos. Sugalvoti norą, išmaišyti ir versti 13 kortų. Jeigu atsivertė tūzas, jį reikia padėti į šalį. Likusias kortas išmaišyti. Veiksmų seką kartoti du kartus. Jeigu trečią kartą neatsivertė visi keturi tūzai, vadinasi, noras neišsipildys. Didžiausia sėkmė, jeigu keturi tūzai atsiverčia per pirmą kortų vertimą. Tuomet reiškia, kad jūsų noras netrukus išsipildys.

 

Dviejų vienodų kortų būrimas

 

Kortų malką turi sudaryti 24 kortos. Maišant kortas sugalvoti norą. Tuomet versti dvi kortas ir jas dėti šalia. Jeigu kortos žymimos tais pačiais simboliais, jas padėti į šalį. Jeigu ne – versti vėl dvi kortas, jas dėti vertikalia linija po buvusiųjų apačia. Jeigu vertikaliai ar horizontaliai kortų simboliai sutampa, kortas reikia padėti į šalį, esančią greta perdėti į padėtosios vietą. Dėlioti tol, kol kortos baigsis. Jeigu ant stalo liko atverstų ir į šalį nepadėtų kortų, reiškia, noras neišsipildys.

 

Laimingas čirvų devynetas

 

Išmaišyti 52 kortas ir jas padalyti į tris dalis. Dalijant kortas nuolat galvoti apie norą. Tada paimti po vieną krūvelę ir greitai peržiūrėti, kurioje jų yra čirvų devynetas – norų korta. Jeigu vienoje krūvelėje bus čirvų devynetas ir buriamojo simbolis, noras išsipildys.

 

Buriamo žmogaus simbolio reikšmė:

 

Karalius – vyras.

Dama – moteris.

Valetas – jaunas vaikinas.

Čirvai – šviesiaplaukis, žalių akių žmogus.

Būgnai – šviesiaplaukis, mėlynų arba pilkų akių asmuo.

Kryžiai – rudaplaukis, žalių arba rudų akių žmogus.

Vynai – tamsiaplaukis, tamsių akių ir odos asmuo.

 

 

Eglė Morkienė