Beveik įpusėjus pirmajam vasaros mėnesiui, birželio 13-ąją, Lietuvos bažnyčiose vyksta šv. Antano atlaidai. Būtent šią dieną anksčiau prasidėdavo šienapjūtė. Lietuvių liaudyje paplitusi patarlė, kad per šienapjūtę, net tvoros žydi.

 

Šv. Antanas Paduvietis (1190 – 1232) gimė Lisabonoje, Portugalijoje, todėl paskelbtas Portugalijos globėju. Jis buvo pamokslininkas, stebukladarys. Šventuoju paskelbtas po mirties. Šv. Antanas yra vargdienių, kenčiančių užtarėjas, ligonių gydytojas. Šis šventasis populiarus ir Lietuvoje. Moterys jam meldžiasi, jei nepavyksta susilaukti vaikų, prašydamos lengvesnio gimdymo. Tikima, kad pasimeldus šv. Antanui galima rasti pamestus ar pavogtus daiktus.

 

Daugybė tradicijų ir prietarų gaubia šienapjūtės pradžią. Tikėta, kad šią dieną nevalia verpti linų, nes tada naują linų derlių užpuls kenkėjai. Šią dieną vyrai neidavo į medžioklę, nes tikėjo, kad iššauta kulka gali grįžti bumerangu. Po pirmosios šienapjūtės dienos namo grįžusius pjovėjus šeimininkė pašlakstydavo vandeniu, kad nebūtų sausros, žolė būtų žalia. Vakare, po darbų laukuose, jaunimas rinkdavosi į ilgas vakarones prie laužo.