Kartais visos nelaimės užklumpa tuomet, kai neįsiklausome į save arba plaukiame pasroviui. Apie harmoningą gyvenimą, ramybę, tikėjimą ir angelų energetiką kalbamės su kosmoenergetikos magistre, praktinės šiuolaikinės parapsichologijos ekstrasense ir liaudies medicinos žiniuone Egle Gleščinskiene.

Kas yra dvasinis tobulėjimas?

Dvasinis tobulėjimas – tai ryšio su dvasia, kuri yra aukštesnioji jėga, stiprinimas. Tai ir pasirinkta gyvenimo kryptis, kuomet koncentruojamasi į sąmoningumo, dvasingumo, išraiškos ir sąveikos su aplinka tobulinimą. Kitaip tariant, mokymasis ir veikla, nukreipta į harmonijos, darnos, suvokimo, kūrybos ir meilės stiprinimą. Taip pat visatos dėsnių pažinimas ir žmogaus aukštesniųjų gebėjimų vystymas.

 

 

Ką patartumėte žmonėms, kurie jaučiasi pakliuvę į buities ir rutinos pinkles?
Išsivaduoti iš nesibaigiančios buities ir rutinos tikrai įmanoma. Tiesiog turime liautis vadovautis kitų primestais stereotipais. Būtent tai veda mus į aklavietę, kurioje dabar esame. Reikėtų nedaryti to, ką iki šiol automatiškai darėme, stengtis nurimti. Tuomet pagalvoti, ko iš tikrųjų trokštame, ką norime veikti, kur save realizuoti? Svarbiausia išgryninti savo tikslą. Kitas etapas – paklausti savęs, kas gali mane pastūmėti? Ir pagaliau žengti tą, nors ir labai mažą, žingsnelį tikslo link.

Visus sunkumus padeda nugalėti svajonė. Kai žmogus pradeda realizuoti savo didžiausią svajonę, tuomet jam padeda ir aukščiausios jėgos. Svajonė ir jos virpesiai, jeigu nekenkia žmonijai ir visatai, gali pasiekti aukštesnį lygį, kuriame veikia subtilios jėgos: angelai, arkangelai, šviesos esybės ir pan. Šios jėgos padeda žmogui įgyvendinti svajonę. Tuomet žmogus sulaukia palaikymo, susiklosto palankios aplinkybės, atsiranda galintys padėti arba patarti asmenys.

 

Kokias klaidas dažniausiai darome?

Žmonės labiau koncentruojasi į neigiamus dalykus: klauso žinias, skaito informaciją apie tai, kaip kas nors kam nors pakenkė, apgavo ir pan. Pradeda veikti tos blogos informacijos vedami, tikėdamiesi praradimų arba skausmo. Ilgainiui tai tampa negatyvia programa, kuri pasireiškia žmogaus veikloje. Tuomet ką žmogus darytų, jam viskas nesiseka, jis patenka į panašias situacijas, apie kurias skaitė ar girdėjo. Taigi dažniausiai veikiame vedami įsitikinimų, kad bus blogai, kad aplink tvyro grėsmė, kad galų gale į šį pasaulį ateiname kentėti…

 

Ką manote apie psichologus? Gal geriau pasikliauti dvasios mokytojais?

Yra tiek gerų psichologų, tiek dvasios mokytojų arba įvairiomis ezoterinėmis praktikomis užsiimančių asmenų. Visi jie yra savo srities profesionalai, kurie gali padėti žmogui ištikus krizei. Žinoma, pati metodika šiek tiek skiriasi. Psichologai su pacientu kalbasi, analizuoja įvairias patirtis ir iš to sekančias veiksmų arba požiūrio programas. Dvasios mokytojai ne tik kalbasi su žmogumi, bet ir analizuoja jo biolauką, energetinius centrus – čakras – ir ten esančius pažeidimus, t. y. tai, kas trukdo laisvai tekėti energijoms. Dėl to ir kyla problemos. Tuomet įvairiais būdais ir priemonėmis šalinamos priežastys, ir žmogus išlaisvinamas iš jo dvasioje glūdinčių blogybių.

 

 

Ar galima pasirinkti religiją, o gal religija pasirenka mus?

Dažniausiai religiją vaikui parenka tėvai. Gimęs vaikelis yra pratinamas prie papročių, jam primetama tėvų nuomonė, tikėjimas. Vėliau, kai vaikas subręsta, turi galimybę pats rinktis: priimti tai, kas jam peršama, arba atmesti. Taigi atsiveria ieškojimų kelias ir čia, kaip ir bet kur kitur, atsiranda pasirinkimo galimybė.

Remiantis reinkarnacijos principais, galime sakyti, kad gimdamas vaikelis pasirenka tėvus, šeimą, aplinką ir, žinoma, religiją, su kuria lengviausiai gali susieti savo gyvenimą. Manau, kad kiekvienas žmogus pats renkasi savo gyvenimo kelią.

 

Kaip siekti tobulumo?

Kiekviename mūsų slypi vidinis „aš“, Dievo kibirkštėlė arba sąžinė. Tai vidinė jėga, mokanti skirti mus gėrį nuo blogio. Reikėtų klausytis šios jėgos, t. y. ne tik priimti ją, bet veikti jai vadovaujant, net jeigu aplinka, draugai arba aplinkybės skatintų elgtis kitaip. Tuomet žmoguje po truputį įsigali tyrumas. Jis tampa imlesnis šio vidinio „aš“ vadovavimui ir veikia vedamas aukštesnės jėgos. Tai gali paskatinti mokytis arba ieškoti įvairių informacijos šaltinių, galbūt užsiimti kokia nors praktika, vykti į keliones, susitikti su įdomiais žmonėmis.

 

Kas labiausiai teršia dvasinį kūną?

Labiausiai teršia neigiama informacija, kurios šiais laikais apstu. Žmogus prie savęs pritraukia tai, kuo domisi, ką nuolat girdi, apie ką svarsto ar diskutuoja. Kai aplink tiek daug informacijos apie ligas, nelaimes, kančias, melą ir išnaudojimą, netgi mokymą, kaip „lipti per kitų galvas“ ir iš bet ko padaryti verslą, informacijos apie brukamus produktus, vaistus ir priemones, kad gyvenimas būtų geresnis, – visa tai lyg koks tamsus debesis apgula žmogų, užgožia jo vidinį spindesį, sutrikdo energijos tekėjimą ir ryšį su aukštesniąja jėga – Dievu. Nuolat tai patirdamas ir negalėdamas susisiekti su Kūrėjo energija, žmogus vis labiau klimpsta į jam brukamos informacijos liūną. Jis atsisako Dievo savybių ir pripažįsta, kad yra menkas, bejėgis, bevalis – tik vartotojas.

 

Ar galima išvengti likimo smūgių?

Tikiu, kad viską galima pakeisti. Klausimas, tik kiek tam reikės jėgų, užsispyrimo, valios, laiko ir kitų resursų? Lemtis yra labiausiai tikėtina tendencija, kitaip tariant, kelias, kuriuo vystysis tam tikra situacija, santykiai arba veikla, jeigu žmogus veiks taip, kaip veikė iki šiol. Tai labiausiai tikėtinas kelias, kuriuo žmogus eis, jeigu nesistengs nieko keisti. Kartais užtenka pakeisti požiūrį, atsisakyti įpročių, keršto ir t. t. Kartais prireikia ir specialistų pagalbos, ilgo darbo su savimi, įvairių praktikų ir kardinalių pokyčių.

 

Kokias ezoterines praktikas taikote ir kuo jos naudingos?

Dirbu su kosmoso energijomis. Tai kosmoenergetika – galingos valančios ir gydančios energijos, kurias kviečiu, jeigu reikia žmogų arba situaciją valyti nuo blogio, šalinti ligų ir negalavimų priežastis, koreguoti ir atkurti biolauką ar fizinį kūną, visas jo sistemas ir organus. Tai padeda panaikinti įvairių, netgi labai agresyvių struktūrų, esybių ar specialiai sukurtų ir uždėtų žmogui negatyvių programų veikimą – juodąją magiją. Nužiūrėjimai, įvairios ligų, nesėkmingų santykių, verslo žlugimo programos, prakeiksmai ir kiti panašūs dalykai šalinami naudojant galingus kosmoenergetikos srautus.

 

Girdėjau, kad taikote ir angelų terapiją. Kas tai?

Esu įgijusi angelų medicinos specialisto kvalifikaciją pagal angelų terapijos pradininkės Dorin Vetju ir Drunvalo Melchizedeko metodikas, tad kartais į pagalbą pasikviečiu angelus ir arkangelus. Jie gydo, valo žmones, padeda spręsti sudėtingas situacijas, pakilti į aukštesnes energijas, prisipildyti meilės ir šviesos energijų. Nuolat mokausi ir tobulėju, gilinu profesines žinias, tad buvo labai įdomu susipažinti su zoroastrizmo egregorais bei jų energijomis. Tokias praktikas taikau, kuomet kitais metodais problemos nepavyksta išspręsti. Zoroastrizmo egregorų energija yra labai stipri, jos veikimas kaip Saulės šviesa Žemei: saulė yra, ji šildo, neša gyvybę, šilumą, energiją, šviesą – viską, ko reikia žmogui ir planetai. Tad ir čia panašiai, tam tikrai situacijai galima iškviesti atitinkamą zoroastrizmo egregoro energiją ir prašyti padėti visapusiškai. Kartais šių energijų prašau padėti žmogui surasti gyvenimo partnerį, išlaisvinti jį iš depresijos, padėti įveikti krizę, realizuoti svajones ir troškimus. Pavyzdžiui, zoroastrizmo egregoro Anachita energija gali padėti moterims susilaukti kūdikio, kuomet kiti metodai jau būna išbandyti ir neduoda norimų rezultatų. Neseniai pasaulį išvydo du puikūs mažyliai, su kurių mamytėmis dirbau, kviesdama šią šviesią, gyvybę ir meilę nešančią energiją. Naudoju ir daug kitų įvairių praktikų. Tuos asmenis, kurie patys siekia suprasti ir išmokti energetinio darbo subtilybių, kurie nori ne gauti pagalbą, bet savarankiškai išspręsti savo problemas, o vėliau galbūt padėti artimiesiems ar draugams, kviečiu į kosmoenergetikos mokymus. Tai dvasinio tobulėjimo kelias, plečiantis sąmonę, padedantis atverti giliai žmoguje slypinčius talentus, stiprinantis kūrybingumą ir nešantis daug įvairių valymosi ir gydymo praktikų.

 

Gal galite parekomenduoti literatūros arba filmų, kurie būtų naudingi savarankiškam mokymuisi?

Rekomenduočiau perskaityti Džo Vitale ir Hiu Leno knygą „Jokių ribų“. Tai knyga apie slaptą havajiečių mokymą, meilę, atleidimą ir atsiprašymą. Gilus, tačiau paprastas metodas ieškantiesiems gyvenimo prasmės leidžia prisiliesti prie meilės išraiškos ir jos daromų stebuklų. Taip pat labai vertingos yra Alberto Villoldo knygos – tai lyg gydančios žmogaus atradimų ir potyrių kelionės su autoriaus įžvalgomis ir patarimais…